cykloTéma Kysuckej cyklotrasy u nás rezonuje už dlhšie obdobie. Občania nám neustále poukazujú na dôležitosť a opodstatnenie tohto projektu.

Do konca roka 2019 má byť odovzdaná projektová štúdia Kysuckej cyklotrasy. V uplynulých dňoch sa konalo ďalšie stretnutie zástupcov miest a obcí a rokovali o tomto projekte. Pripravuje sa riešenie úseku Žilina - Dunajov.


Ako uviedol primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda: " My si to samozrejme uvedomujeme a aj preto považujeme vybudovanie tejto trasy pre naše mesto za kľúčové. Jednak pre voľno-časové vyžitia a najmä preto, že bude tvoriť prepotrebnú spojnicu medzi Kysucami a Žilinou.

Pravdepodobne viete, že práve Kysucké Nové Mesto je lídrom v občianskom združení pri pripravovanej cyklotrase Žilina - Dunajov. Po nástupe do funkcie sme zistili, že príprava tohto projektu skončila založením tohto združenia a preto sme sa rozhodli tieto veci rozhýbať. S cyklotrasou to myslíme naozaj vážne a aj preto sme prijali k nám na mesto manažéra, ktorý bude prioritne venovať svoju činnosť práve príprave realizácie cyklotrasy. Musím povedať, že je to veľmi náročný projekt. Spolupracujeme s VÚC a okolitými obcami, ktoré sú súčasťou tohto projektu. Momentálne prebiehajú rokovania na úrovni starostov, kde sme si zadali a rozdelili úlohy, aby bolo možné čo najskôr pripraviť projektovú dokumentáciu. Technická štúdia je pripravená, bola financovaná z prostriedkov VUC a v najbližších dňoch nám bude distribuovaná.

Čo sa týka sporných lokalít, tak sa na tejto trase určite vyskytujú, no momentálne sme ich za účasti projektantov a spolupracujúcich obcí riešime."

cyklotrasa stretnutie

 

Konalo sa ďalšie pracovné stretnutie ohľadom pripravovanej Kysuckej cyklotrasy

V piatok 29. novembra 2019 sa v sídle Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom ďalšej aktívnej spolupráce zameranej na riešenie pripravovanej Kysuckej cyklotrasy.
Tohto stretnutia sa zúčastnili predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda, prednosta Mesta Žilina Michal Berger, starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška, starosta obce Kysucký Lieskovec Milan Králik, starosta obce Rudinka Viliam Micheľ, vedúci oddelenia dopravnej infraštruktúry ŽSK Peter Mráz, samostatný odborný referent oddelenia cestovného ruch ŽSK Juraj Hlatký, vedúci oddelenia mobility mesta Žilina Ľuboš Slebodník a projektový manažér pre rozvoj mesta Kysucké Nové Mesto Peter Jakubčík.

Cyklochodník Kysucké Nové MestoCyklochodník Kysucké Nové Mesto

 

Prečítajte si aj: Cyklospojenie Kysúc so Žilinou je reálne

Do konca roka 2019 bude odovzdaná projektová štúdia

Žilinský samosprávny kraj spracoval projektovú štúdiu Kysuckej cyklotrasy, ktorú do konca roka 2019 odovzdá Združeniu obcí Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín. Následne prebehne spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré bude obsahovať zameranie a inžiniersko-geologický prieskum. Zameranie je v tomto období prioritné, vzhľadom k prebiehajúcej príprave novej projektovej dokumentácie pre diaľnicu D3, ktoré vyžaduje Národná dialničná spoločnosť pri riešení možných kolíznych miest v blízkosti tejto cyklotrasy.
Prednosta mesta Žilina Michal Berger, po skúsenostiach pri riešení iných cyklotrás smerujúcich zo Žiliny, vyzdvihol nezastupiteľné miesto Žilinského samosprávneho kraja pri riešení tejto cyklotrasy, ako skúseného garanta a lídra v tejto špecifickej cyklo-dopravnej oblasti.

Cyklochodník v Krásne nad KysucouCyklochodník v Krásne nad Kysucou

Všetci sa zhodli, že dôležitosť tejto pripravovanej bezpečnej cyklotrasy, ktorá sa bude na jednej strane priamo napájať na vybudovanú cyklotrasu v Dunajove a na druhej strane na BikeKIU v Budatíne, je jednoznačná. Výsledkom tohto rokovania je vykonanie prieskumu trhu na zistenie ceny pre spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorý zrealizuje Žilinský samosprávny kraj. Prítomní sa taktiež dohodli na príprave zmluvy o spolupráci medzi VÚC a Združením pre cyklotrasu. Po vyhodnotení tohto prieskumu sa následne zvolá ďalšie stretnutie kde sa vyšpecifikuje ďalší postup.

Na záver chcem zdôrazniť, že robíme pre cyklotrasu maximum a uvedomujeme si, že to trvá pridlho. Budeme sa snažiť všetko urýchliť tak, aby sme mohli začať s výstavbou čo najskôr. Sú tu však procesy, ktoré nedokážeme nijako urýchliť a konečný termín si momentálne netrúfneme stanoviť" dodal primátor Kysuckého Nového Mesta p. Marián Mihalda

 

Autor: redakcia

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: