cyklotrasa kysucke nove mesto 2V článku sa dočítate o stave napredovania najdôležitejšieho cykloprojektu na Kysuciach - spojenie Horných a Dolných Kysúc a napojenie na Žilinu.

 

Budovanie cyklochodníkov vo väčšom meradle začalo výstavbou chodníka v Bystrickej doline. Bystrickú cyklomagistrálu si cyklisti okamžite obľúbili. Na začiatku Bystrickej cyklomagistrály – v Krásne nad Kysucou sa tento rok pripojil aj ďalší, niekoľkokilometrový úsek. Tento spája Oščadnicu a končí v Dunajove. Cyklista sa pohodlne dostane až na začiatok Kysuckého Lieskovca.

 

Zo Żywca do Žiliny? Znie to výborne...

Prechod cez Oščadnicu momentálne komplikuje výstavba kanalizácie. Každopádne cez Oščadnicu prechádza vyznačená cyklotrasa smerom na Poľsko. Aj keď cez Oščadnicu, rovnako ako v Poľsku, je trasa vyznačená zväčša po miestnych komunikáciach, toto spojenie ponúka z pohľadu turistického ruchu ďalšie možnosti rozvoja. Na dosah sú poľské mestá Rajcza cez Milowku a mesto Żywiec.

Na videu si môžete pozrieť ukážku, ako to na poľskej strane momentálne vyzerá (úsek Rajcza - Milowka) :

 

Poďme sa ale pozrieť opačným smerom – na Žilinu

Krásno nad Kysucou sieť cyklochodníkov už má vybudovanú, avšak ich ďalšie budovanie vidia v širšom meradle regiónu. K téme sa vyjadril primátor Krásna nad Kysucou Ing. Jozef Grapa:

„Naše mesto je zaujímavou križovatkou cyklotrás, kde sa križujú dve veľké cyklotrasy: bystrická a kysucká. Koncepčne však už dlhodobo presadzujeme prepojenie z Krásna až do Budatína, kde končí cyklotrasa prechádzajúca okolo vodného diela Žilina. Túto našu koncepciu podporuje i skutočnosť, že do Krásna prichádza veľa cyklistov či už z Kysuckého Nového Mesta alebo Žiliny, ktorí majú problém sa presúvať po cestách s veľkou intenzitou dopravy na cestách 2. alebo 3. triedy.

V súčasnosti sa vypracováva štúdia, ktorej objednávateľom je Žilinský samosprávny kraj a po vypracovaní tejto štúdie bude mojou snahou iniciovať primátorov a starostov k urýchlenému riešeniu projektovej dokumentácie, k vysporiadaniu a výkupu pozemkov. Na základe našej skúsenosti chceme túto budúcu cyklotrasu dostať do územného plánu Žilinského kraja, ktorý sa práve teraz pripravuje. Toto by umožnilo ľahšie vysporiadanie pozemkov keďže by sme mohli pozemky vyvlastňovať vo verejnom záujme. Mojou snahou je tento projekt čím skôr dostať do reálnej podoby vzhľadom k tomu, že samosprávny kraj pripravuje realizáciu cyklotrasy z Bytče do Budatína, a to by znamenalo ďalší príliv cykloturistov smerom na Kysuce.“

cyklochodnik krasno nad kysucouUž vybudovaný cyklochodník v Krásne nad Kysucou

 

K výstavbe cyklochodníka Žilina – Dunajov sa uskutočnili na VÚC už niekoľké stretnutia

K téme cyklochodníka z Dunajova do Budatína sa vyjadril aj Žilinský samosprávny kraj:

„Ešte začiatkom septembra 2019 sa na Úrade ŽSK uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie k problematike vybudovania cyklodopravnej trasy na Kysuciach – teda Kysuckej cyklotrasy. Malo by sa jednať o úsek Žilina (hrad Budatín) – Kysucké Nové Mesto – Dunajov. Trasa by tak začínala na existujúcej Vážskej cyklotrase pri Budatínskom hrade (Bike Kia), využila by novopostavenú lávku pre cyklistov a peších ponad rieku Kysuca (Brodno – Vranie) a plynule by nadviazala na už vybudovaný úsek tejto cyklotrasy Dunajov – Krásno nad Kysucou – Oščadnica.


Trasa sa plánuje ako asfaltový cyklochodník v šírke 3 m s jeho umiestnením mimo zóny automobilovej dopravy. Celková dĺžka tohto úseku bude cca 17 km a investičné náklady na jeho vybudovanie sa odhadujú na 3 – 4 mil. eur. Župa aktuálne pripravuje technickú štúdiu cyklotrasy, ktorá bude slúžiť ako podklad pre spracovanie projektových dokumentácií.

Rokovanie za účasti dotknutých miest a obcí (Žilina, Kysucké Nové Mesto, Dunajov, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Rudina, Rudinka) a iných inštitúcií (CHKO Kysuce) sa týkalo výberu najvhodnejšieho koridoru cyklotrasy. Zohľadňovali sa majetkové vzťahy, technické riešenie, hlavné inžinierske siete, záujmy ochrany prírody, ako aj iné prebiehajúce a plánované stavebné aktivity. Najdôležitejšie je prispôsobenie zámeru stavby cyklotrasy s plánmi NDS pri výstavbe diaľnice D3 na Kysuciach, ako aj so zámermi ŽSR pri modernizácii hlavnej kysuckej železničnej trate (najmä v Žiline pri Budatínskom hrade).

Výsledkom je dohoda na vedení koridoru hlavnej cyklotrasy, v problematických úsekoch technická štúdia navrhne aj alternatívne variantné úseky. V najbližšom období sa zrealizujú terénne obhliadky za účasti dotknutých strán.

ŽSK ďalej navrhuje, aby samosprávy zaradili koridor budúcej cyklotrasy do svojich územných plánov ako verejnoprospešnú stavbu a pripravovali sa na vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou. Predpokladá sa, že technická štúdia bude dokončená do konca októbra tohto roku, ďalší postup v pokroku tejto cyklotrasy by malo riešiť Združenie dotknutých miest a obcí.“

Server Noviny KNM zverejnil celú štúdiu pripravovanej cyklotrasy:

 

Čo na to starostovia?

Postupne sme sa stretli so starostami Kysuckého Lieskovca, Rudiny a Rudinky a taktiež s primátorom Kysuckého Nového Mesta p. Ing. Mariánom Mihaldom. Všetci sú budovaniu cyklochodníka naklonení a vyjadrujú projektu podporu. Napríklad, nedávno sme vás informovali, o vyasfaltovaní úseku v Kysuckom Novom Meste smerom na Kysucký Lieskovec – časť „Pri Lipkách“. 

Primátor Kysuckého Nového Mesta upozorňuje, že také ľahké to nebude. „Veľa rokov sa o tomto projekte hovorilo, ale prakticky sme ešte stále v bode nula. Teraz sa však veci dali do pohybu a už tento týždeň bude hotová štúdia.“

Podarí sa teda zrealizovať projekt prepojenia Kysúc so Žilinou cyklochodníkom? Verme, že áno. Všetky zainteresované strany sú za toto spojenie. Ako bolo spomenuté, projekt si bude vyžadovať mnoho úsilia, najmä pri vysporiadaní pozemkov, úspešnom podaní projektu a samotnej realizácie.

cyklochodnik kysucke nove mesto

Verme však, že sa Kysučania už o pár rokoch budú tešiť z ďalších kilometrov cyklochodníkov. Samotný kraj už teraz buduje kilometre cyklochodníkov – napríklad pokračovanie Vážskej cyklomagistrály. Kysuce v tomto úsilí nemôžu ostať bokom.

Autor: Peter Kolembus

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: