cyklochodnik knm Kysucká cyklotrasa: Dunajov – KNM – Žilina (Budatín) je projekt, ktorý má rozšíriť cykloprepravu na Kysuciach o ďalšie kilometre trás.

Pripravuje sa cyklo-korčuliarský chodník priamo v Kysuckom Novom Meste

Primátor Kysuckého Nového Mesta Ing. Marián Mihalda informuje: "Môžem prezradiť, že už prebehlo otváranie obálok na spracovateľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na "Kysuckú cyklotrasu" - pôjde o cyklo-spojenie od Žiliny až po Dunajov. Myslím si, že sa nám to podarilo vo veľmi krátkom čase. Niekto síce povie, že rok je strašne dlhá doba, ale keď sa porovnávame s inými združeniami, ktoré pripravovali toto isté niekoľko rokov, sa nám podarilo do roka nájsť financie, ochotu a ľudí, čo do toho s nami išli.
Predpokladáme, že počas zimy začneme pripravovať možné úseky priamo v meste. Robíme všetko pre to, aby sme zrealizovali tieto časti cyklotrasy v našom katastri v predstihu, aj keď sa zatiaľ nenapojíme na stávajúcu cyklotrasu do Dunajova alebo Žiliny. Tieto úseky budú slúžiť prioritne pre obyvateľov Kysuckého Nového Mesta."

Prebehla súťaž na dokumentáciu pre územné rozhodnutie

"Včera 08.09.2020 bola podpísaná medzi objednávateľom Združením obcí - Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín a spracovateľom prvého stupňa projektovej dokumentácie Zmluva o dielo (ZoD) na predmet zákazky "Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) a inžinierskú činnosť pre stavbu Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov - KNM – Žilina“, dnešným dňom 09.09.2020 je nie len táto ZoD účinná, ale aj začatý ďalší významný krok k nášmu cieľu, ktorým je realizácia výstavby tejto strategickej cyklotrasy v našom kraji.

Spracovanie DÚR je rozdelené do dvoch etáp:

  •  I. etapa - Zameranie a projekt stavby pre územné konanie (dodanie do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD)
  •  II. etapa - Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia (DÚR) (dodanie do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD)"

Medzi tým prebiehajú potrebné nekonečné, ale nutné rokovania s dotknutými orgánmi. Postupne budú pribúdať ďalšie kroky nevyhnutné k realizácií tohto cykloprojektu, o ktorých Vás budeme informovať." dopĺňa informáciu projektový manažér pre rozvoj mesta pán Peter Jakubčík.

cyklochodnik knm2 lipka

Štúdia pripravovanej cyklotrasy

Server Noviny KNM zverejnil celú štúdiu pripravovanej cyklotrasy (rok 2019) :

 

Starostovia obcí našli zhodu

Sme radi, že sa pripájajú aj ďalšie obce, ktoré by chceli participovať pri výstavbe cyklochodníka, napriek tomu, že trasa nebude prechádzať priamo cez ich obec. Uvítali sme aj podnet a snahu zainteresovať podnikateľské subjekty do výstavby a dohodli sme sa aj na počiatočnom vklade. Je to určite posun a môže sa pristúpiť k ďalším krokom." dodáva starosta obce Rudinka Ing. Viliam Michel.

cyklotrasa knm

Kysucká cyklotrasa má byť prioritne využívaná na cyklodopravu medzi mestami a obcami, ale aj na dochádzku do zamestnania, škôl a ďalšou sociálnou infraštruktúrou. Jej využitie bude aj pre účely cykloturistiky, nakoľko sa na túto trasu napája aj niekoľko existujúcich cykloturistických trás a bolo by žiaduce vytvoriť ďalšie možnosti a prepojenia až do krajského mesta.

Aj keď k samotnej výstavbe Kysuckej cyklotrasy je ešte stále ďaleko, nespochybniteľné však je, že tento úsek cyklotrasy je pre kysucké obce a mestá dôležitý. Občania, ale aj cykloturisti musia len dúfať, že sa jej čoskoro dočkajú a budú sa tešiť z ďalších kilometrov cyklochodníkov.

 

Autor: redakcia
Foto: archív

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: