obec kornaStarostka Korne Marianna Bebčáková zhodnocuje, že sa v obci podarilo uskutočniť veľký kus roboty.

Hektický začiatok roka, ale aj veľa úspešných projektov

"Minulý rok bol obzvlášť náročný, prispela k tomu pandémia Covid-19. Obec, okrem toho, že zabezpečovala bežných chod, sa musela popasovať s niečím, čo doposiaľ nikdy neriešila - koronakrízou.

marianna bebcakovaMarianna BebčákováZačiatok roka bol veľmi hektický, vôbec sme nevedeli, aký dopad bude mať kríza na rozpočet obce, preto sme prijali hneď na začiatku úsporné opatrenia.

Napriek tomu môžem dnes hrdo povedať, že sa nám v obci podarilo uskutočniť veľký kus roboty. Podarilo sa nám kompletne prerobiť dve kancelárie a sociálne zariadenie na obecnom úrade, nové rozvody elektriny v prístavbe hasičskej zbrojnice, vybudovať autobusový zastávku pred obecným úradom, uvítaciu tabuľu na vstup do obce, rozsiahle opravy dvoch mostov v osade Komaníková.

Z väčších investičných aktivít to bola výstavba chodníka popri hlavnej ceste od obecného úradu po križovatku k MŠ a výstavba Múru histórie," hodnotí Marianna Bebčáková.

mur historie korna 02Múr histórie

Čo prinesie rok 2021?

"Minulý rok bol náročný, v tomto roku plánujeme obec ďalej rozvíjať. Sme na začiatku nového roku 2021 a o investičných aktivitách je ešte predčasné hovoriť, nakoľko sa ešte stále pasujeme s koronakrízou.

Mojou hlavnou prioritou je počas zimného obdobia urobiť administratívnu prípravu pre výstavbu chodníka popri hlavnej ceste v smere k ZŠ, ktorá pozostáva najmä vo výkupe pozemkov, príprave projektovej dokumentácie a následne vo vybavení stavebného povolenia. V obci máme v súčasnosti nedostatok stavebných pozemkov pre IBV. Z uvedeného dôvodu sme ešte počas minulého roku začali s riešením nedostatku stavebných pozemkov - a to doplnkom územného plánu. Je to proces zložitý a časovo náročný, práve preto sa dokončenie tohto strategického dokumentu prelína do roku 2021. Jedno je isté, že aj tento rok sa musíme pustiť do opravy ďalšieho mostu v obci prostredníctvom svojich zamestnancov.

most korna

Mám veľmi rada prírodu, naša obec je obzvlášť nádherná. Určite mám v pláne podporiť turistiku v obci, obohatiť ju o nové turistické aktivity. V rámci cezhraničnej spolupráce s obcou Bíla, sme začiatkom januára podali projekt zameraný na Zachovanie erbov a tradičných remesiel obcí Korňa a Bíla. Viac však nechcem prezradiť," dodáva Marianna Bebčáková.

Prečítajte si aj:

autor: redakcia
foto: obce Korňa

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: