covid opatrenia 19.1Vláda dnes 12.1.2022 schválila nové opatrenia, ktoré majú platiť počas nastupujúcej vlny variantu omikron.

Dnes 12.1.2022 schválila vláda tzv. covid manuál, teda opatrenia, ktoré majú platiť od 19.1.2022. Covid automat sa nezapne, ale začnú platiť rovnaké opatrenia pre celé Slovensko. Schválili sa dve podstatné zmeny - zavádza sa režim OP+ a doba, kedy má človek status prekonania covid sa skracuje z 180 dní na 90 dní.

Zmeny od 19.1.2022

 • otvárajú sa wellness, plavárne a bazény,
 • testovanie vo firmách bude dvakrát týždenne,
 • zavádza sa nový režim OP+,
 • skráti sa obdobie, keď sa človek považuje za prekonavšieho na 90 dní a za plne zaočkovaného na 9 mesiacov,
 • OTP režim už bude aj v taxíkoch,
 • prevádzky môžu mať otvorené len do 22. hodiny.

Režim OP+

Okrem režimov základ (všetci), OTP (očkovaní, testovaní, prekonavší) a OP (očkovaní, prekonavší) sa zavádza nový režim OP+. Bude vyžadovaný na vysokorizikových podujatiach, ako sú svadby, kary, oslavy, večierky či plesy, vo fitnes- a wellnesscentrách, v akvaparkoch, hoteloch, penziónoch.

Pod tento režim budú patriť tí, ktorí:

 • majú tri dávky vakcíny alebo
 • majú plné očkovanie a prekonali covid pred nie viac ako 180 dňami, alebo
 • majú plné očkovanie a test, alebo
 • prekonali covid (max. 90 dní) a majú test,
 • prekonali covid, majú jednu dávku vakcíny a test.

Do režimu OP+ patria aj deti od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov s testom a kompletne zaočkované deti vo veku od 12 rokov a dva mesiace do 18 rokov a dva mesiace s testom.

Potrebné testy sú: 72-hodinový PCR test alebo 48-hodinový antigénový test.

Skrátenie statusu prekonania covid z 180 dní na 90 dní

Status prekonania budú môcť od 19.1.2022 mať len tí, ktorým uplynie len 90 dní od pozitívneho testu. 

Skrátenie intervalu pre zaočkovaných

Interval pre zaočkovaných sa skracuje od 1.2.2022. Za plne zaočkovanú sa bude považovať osoba po dobu 9 mesiacov od jednej dávky v prípade jednodávkovej vakcíny, od druhej dávky v prípade dvojdávkovej vakcíny, resp. od booster (tretej) dávky.

Neesenciálne obchody a služby naďalej v režime OP

V režime OP budú stále fungovať neesenciálne obchody a služby (kaderníctva, kozmetické salóny, manikúry, soláriá, masáže), reštaurácie, múzeá, galérie, ale aj kiná, divadlá, bohoslužby a športové podujatia. V tomto režime budú fungovať aj bazény a plavárne.

Kto je považovaný za OP

 • kompletne zaočkované po dobu 9 mesiacov od ukončenia základnej očkovacej schémy, resp. od ostatnej „booster“ dávky,
 • osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3) po dobu 9 mesiacov od prekonania COVID-19,
 • osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie starším ako 90 dní,
 • deti mladšie ako 12 rokov,
 • dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby na základe jednotného formulára s platným testom.

Režim OTP v zamestnaní, v diaľkových autobusoch a IC vlakoch aj v taxíkoch

Pod OTP sa rozumie:

 • osoby, ktoré sú kompletne očkované, alebo
 • testované, alebo
 • ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 90 dní.

V režime základ budú naďalej prístupné esenciálne obchody, ako potraviny, drogérie, lekárne, čistiarne, banky, pošty atď. Tiež môžu využívať okienkový predaj v reštauráciách.

Opatrenia od 19.1.2022

 • Respirátor – povinný v interiéri a exteriéri na hromadných podujatiach, ako aj v exteriéri pri vzdialenosti do dvoch metrov od iných osôb (napríklad pri čakaní na autobus na zastávke)
 • Obmedzenie prevádzkových hodín prevádzok a služieb – otvorené len od 5.00 hod. do 22.00 hod.
 • Zamestnanie – pri prezenčnej práci režim OTP, keď sa testuje aspoň dvakrát do týždňa
 • Neesenciálne obchody a služby – v režime OP
 • Reštaurácie – v režime OP možnosť sedieť v interiéri alebo na terase reštaurácie, respirátor je povinný mimo stola a mimo konzumácie
 • V režime základ môže fungovať len okienkový predaj reštaurácií.
 • Nízkorizikové hromadné podujatia (podujatia, kde diváci nosia respirátor, nekonzumujú, sedia, nespievajú a nepovzbudzujú a podobne; spadá sem napríklad divadlo, tiché bohoslužby, kino bez konzumácie.) – iba v režime OP s najviac 100 divákmi alebo maximálne zaplnenou 50-percentnou kapacitou
 • Stredne rizikové hromadné podujatia (podujatia, kde diváci nosia respirátor, majú fixné sedenie alebo státie; spadá sem napríklad kino s konzumáciou, diváci na športových podujatiach, kultúrne podujatia, na ktorých sa stojí, kongresy, bohoslužby so spevom) – iba v režime OP s najviac 100 divákmi alebo maximálne zaplnenou 25-percentnou kapacitou.
 • Vysokorizikové hromadné podujatia (podujatia, kde diváci len obmedzene nosia respirátor, konzumujú a podobne; spadajú sem napríklad svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky, HP v prevádzkach verejného stravovania) – iba režim OP+ s najviac 20 ľuďmi, ovinný zoznam účastníkov
 • Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.) – iba v režime OTP
 • Fitnes – v režime OP+ s maximálne 50 návštevníkmi alebo vyčlenených minimálne 15 m2 na osobu.
 • Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdravotnej indikácie) – v režime OP+ s maximálne 50 návštevníkmi alebo vyčlenených minimálne 15 m2 na osobu
 • Bazény a plavárne – režim OP
 • Športové súťaže a tréningy (limity pre športovcov) – maximálne 100 športovcov v režime OP; pri športovcoch od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov a dvoch mesiacov je povolený aj režim OTP, pričom môžu využiť platný antigénový test zo školy; deti do 12 rokov sa automaticky radia do režimu OP
 • Múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice – v režime OP
 • Ubytovacie zariadenia – v režime OP+ a bez limitu; využívanie spoločných priestorov je hromadné podujatie podľa pravidiel hromadných podujatí
 • V režime základ môžu fungovať len ako karanténne zariadenia a ubytovanie dlhodobého charakteru.
 • Návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach – v režime OTP, povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa; v režime základ môžu chodiť advokáti za klientmi
 • Doprava – v režime OP+ môže fungovať rekreačná doprava (vleky, lanové dráhy, výletné lode) a povinný je tu respirátor
 • V režime OTP funguje diaľková doprava a taxi a tiež je povinný respirátor.
 • V režime základ funguje MHD a prímestská doprava, taktiež s povinným respirátorom.

autor: redakcia
foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: