restauracia covid automatZmeny sa dotknú fungovania reštaurácií aj kultúrnych podujatí.

Covid automat, ktorý platí od pondelka 16.8.2021 má za cieľ sprísňovať opatrenia v tých miestach, kde vypukne ohnisko nákazy. Zároveň dáva zaočkovaným väčšiu slobodu, keďže by táto skupina nemala pre okres predstavovať väčšiu hrozbu a a je malá šanca, že by mali byť hospitalizovaní.

Úlohu zohráva zaočkovanosť

Slovensko sa bude deliť na päť stupňov: zelená, oranžová, červená, bordová, čierna. O to, ako bude okres zaradený bude rozhodovať aj podiel zaočkovaných nad 50 rokov. Ak by tento podiel bol v okrese viac ako 65 % tak sa okres môže automaticky presunúť do lepšej fázy. V oboch kysuckých regiónoch je zatiaľ nízka zaočkovanosť - k 3.8. 2021 uvádzali štatistiky len 42 % zaočkovaných ľudí nad 50 rokov v okrese Čadca, v okrese kysucké Nové mesto to bolo len 45 %. Oba okresy sú zatiaľ zaradené v zelenej fáze, tzv. monitoringu.

Najdôležitejšie opatrenia platné od 16.8.

Rúška:

Rúška sú povinné v interiéri v každom stupni, vrátane mestskej hromadnej dopravy. V červenej, bordovej a čiernej budú v interiéri povinné respirátory.


Obmedzenie pohybu:

V bordovej a čiernej farbe opäť dôjde k obmedzeniu pohybu. COVID automat ráta, že bude prijatý núdzový stav - ľudia nebudú môcť vychádzať von od 21.00 do 5.00. h. V čiernych okresoch bude pohyb obmedzený len na nákup nevyhnutných vecí, teda potravín, drogérie či liekov. Nebude možné ani cestovanie medzi okresmi.


Školy:

Školy sa nebudú plošne zatvárať. Vysoké školy budú v zelených okresoch fungovať neobmedzene, čiastočne sa začnú zatvárať v oranžovej fáze. V bordových a čiernych okresoch budú dištančne fungovať aj základné umelecké školy či jazykové školy. Internáty budú môcť byť otvorené len pre tie deti, ktoré musia navštevovať školy.


Hromadné podujatia:

Podmienky podujatí sa líšia v tom, pre akých ľudí budú podujatia organizované. Buď budú len pre plne zaočkovaných, alebo pre očkovaných, testovaných a prekonaných (OTP) alebo pre všetkých bez potreby preukázať sa covid preukazom. V zelených, oranžových, červených a bordových okresoch sú podujatia pre zaočkovaných bez limitov. Pre skupinu OTP začínajú obmedzenia už v zelenej fáze a limity sú obmedzené. V čiernej fáze sú hromadné podujatia pre ľudí bez covid preukazu úplne zakázané.


Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Platia podobné podmienky ako pri bežných hromadných podujatiach, ale aj kompletne zaočkovaní v zelených okresoch sa nemôžu stretávať bez limitu. Povolený je limit 400 osôb v interiéri a 800 osôb v exteriéri. Ľudia bez covid preukazu budú mať v čiernych okresoch tieto aktivity zakázané. Pre svadbu v čiernom okrese treba, aby účastníci boli buď zaočkovaní, otestovaní alebo prekonaní a o svojom statuse musia mať doklad, ktorý vedia predložiť, inak na svadbu nemôžu ísť.


Obrady (sobáš, krst, pohreb):

Platia rovnaké podmienky ako pri bežných hromadných podujatiach. V čiernych okresoch môžu byť len pohreby.


Bohoslužby:

Skupiny zložené len z kompletne zaočkovaných ľudí môžu ísť na bohoslužby bez limitu v zelených, oranžových, červených aj bordových okresoch. V čiernych okresoch pre nich platí limit 100 osôb. Pre skupiny OTP platia prísnejšie limity a prísnejšie to budú mať ľudia bez covid preukazu. V čiernom okrese sa bude môcť bohoslužby zúčastniť jeden človek na 15 metrov štvorcových, ktorý nemá covid preukaz.


Športové súťaže - limity pre športovcov:

Skupiny kompletne zaočkovaných športovcov nebudú mať žiadne limity ani v čiernych okresoch. Obmedzenia prichádzajú už so skupinou OTP - červených okresoch sa bude môcť stretávať max. 50 osôb. Tí, ktorí nemajú ani covid preukaz, ani doklad o negatívnom teste v červených, bordových a čiernych okresoch nebudú môcť chodiť na súťaže.


Fitness:

Kompletne zaočkovaní budú mať neobmedzený vstup v zelenej aj oranžovej fáze. OTP má limity už od zelenej fázy. Neočkovaní a neotestovaní majú fitness zakázaný v červenej, bordovej a čiernej fáze. V týchto okresoch sa pre vstup do fitness centra bude treba preukázať očkovaním, prekonaním alebo negatívnym testom. Majiteľ posilňovne má však právo pustiť dovnútra len kompletne zaočkovaných.


Reštaurácie:

Majiteľ reštaurácie si vyberie, aké skupiny ľudí pustí dovnútra - či bude vyžadovať doklad o zaočkovaní, alebo mu stačí negatívny test či doklad o prekonaní COVID-19. Môže si vybrať aj tretiu možnosť: pustiť dnu hocikoho bez ohľadu na jeho status. Podľa toho, ktorý režim si vyberie, musí nastaviť aj limity návštevníkov a tie sa líšia naprieč farbami okresov.

V zelených okresoch sa kompletne zaočkovaní môžu stretávať v reštauráciách bez limitu. V oranžových, červených a bordových okresoch môžu byť maximálne štyria ľudia v interiéri. V čiernych okresoch je povolený len okienkový výdaj. Pre skupinu OTP platia rovnaké pravidlá. Ľudia bez covid preukazov môžu byť v zelených okresoch tiež bez limitov. V oranžových okresoch sú povolené len terasy. V červených, bordových a čiernych je pre týchto ľudí povolený len okienkový výdaj.


Múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice:

Kompletne zaočkovaní ľudia nemajú až do čierneho okresu žiadne limity. V čiernych okresoch sú povolené len individuálne prehliadky a maximálne jeden návštevník na 15 metrov štvorcových. Neočkovaní a neotestovaní majú povolené len individuálne prehliadky už od oranžovej fázy. Otestovaní nemajú obmedzenia ani v oranžovej fáze. V čiernych okresoch sú pre neočkovaných výstavy zatvorené.


Ubytovacie zariadenia:

Kompletne zaočkovaní sa môžu ubytovať až do čiernej fázy bez limitu. OTP môžu byť v červenej a bordovej fáze ubytovaní v jednej izbe len ak sú z jednej domácnosti. Ľudia bez covid preukazu môžu ísť do hotelov len v zelených okresoch. V ostatných majú ubytovacie zariadenia zakázané.

 

Metodika Covid automatu (platná od 10.8.2021) >>

autor: redakcia
foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: