most krasnanyObchádzková trasa pre Kysučanov cez Lutiše a ďalej smerom na Krasňany je v tomto čase problematická a bude aj naďalej. Prebiehajúca rekonštrukcia mosta je tam pozastavená.

Kysuce sú v zovretí kolón. Každodenné hlásenia o kolónach pred Kysuckým Novým Mestom nejedného vodiča ráno poriadne nahnevajú. Hľadajú možnosť, ako sa rýchlejšie dostať smerom na Žilinu. Často sa preto hovorilo o možných obchádzkových trasách. Jedna z nich - najmä pre obyvateľov z Bystrickej doliny bola cesta cez Lutiše a ďalej smerom na Žilinu. No aj tu tak tak ako v Radoli prebieha rekonštrukcia mosta, ktorá sa podľa posledných informácii predĺži.

"Rekonštrukcia mosta v k.ú. Krasňany je v tomto období pozastavená. Dôvodom je zistená závažná porucha nosnej konštrukcie mosta. Napriek tomu, ŽSK požaduje počas zimnej údržby spriechodnenie mosta v oboch smeroch." uvádza hovorkyňa Mgr. Eva Lacová zo ŽSK

Aký bol plán rekonštrukcie

Samotná rekonštrukcia mosta začala 12.09.2022. Predpoklad bol, že do začiatku zimnej údržby (01.11.2022), bude zrealizovaná kompletná rekonštrukcia nosnej konštrukcie ľavej strany mosta, vrátane vozovky a zostávajúca pravá časť mosta bude dokončená po ukončení zimnej údržby, vrátane úpravy spodnej stavby, do 08/2023.

"Po odfrézovaní asfaltového krytu na ľavej strane mosta a po vybúraní ľavej rímsovej časti mosta bola zistená pozdĺžna trhlina nosnej konštrukcie v hlavnom nosnom trakte. To znamená, že momentálne sa nevykonávajú na moste práce, okrem budovania prechodových oblastí pred a za mostom. „V súčinnosti s projektantom urýchlene riešime ďalší postup stavebných prác. Zistená porucha nosnej konštrukcie si vyžaduje prijatie potrebných technických opatrení,“ informuje Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK.

V súčasnosti sú na nosnej konštrukcii mosta vykonávané deštruktívne a nedeštruktívne metódy zisťovania skutkového stavu spolupôsobenia oceľovej výstuže a betónov. V najbližších dňoch budú vykonané práce na odľahčení ostatnej ( pravej ) strany mosta, a to odfrézovaním 15 cm asfaltovej vrstvy vozovky. „Na moste bude znížená rýchlosť pre motoristov na 20 km/h a zakázaný prejazd vozidiel nad 29 t,“ dodáva Tisoňová.

ŽSK má enormný záujem priebeh rekonštrukčných prác a sanácie zistenej poruchy konštrukcie mosta riešiť tak, aby došlo k čo najmenšiemu obmedzeniu premávky v predmetnom úseku. "ŽSK urobí všetko pre to, aby počas zimného obdobia bol most prejazdný v oboch smeroch a mohla byť na ňom vykonávaná zimná údržba." dodáva Eva Lacová.

Most v Radoli 

Zhruba v rovnakom čase začala aj dlho očakávaná a odkladaná rekonštrukcia mosta v Radoli. Práce mali začať už na jar, no pôvodná firma na stavbu nenastúpila. Nasledovala opätovné vyhlásenie verejnej súťaže na nového zhotoviteľa. Zostáva dúfať, že tu už práce budú napredovať bez ďalších problémov.

Most v Radoli

Na ceste 1/11 ďalej prebieha aj rekonštrukcia mosta v Kysuckom Lieskovci. Na tomto úseku je momentálne cesta zúžená no prejazdná v oboch smeroch.

Autor: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: