D3 cadca5Na tom, že diaľnica D3 musí byť a bude do roku 2030 sa zhodli účastníci porady k diaľnici D3, ktorá sa uskutočnila 13.9.2023 na pôde VÚC Žilina.

Pracovná porada k diaľnici D3 sa konala v stredu 13.9.2023 na pôde VÚC Žilina. Konala sa za účasti zástupcov Európskej komisie, Jaspers, Ministerstva dopravy, NDS a.s., Žilinského samosprávneho kraja, mesta Krásno nad Kysucou a regiónu a boli na nej prezentované míľniky dostavby diaľnice D3.

Zo strany NDS a.s. bol deklarovaný vysoký stupeň pripravenosti projektovej dokumentácie

Na majetkovo-právnom vysporiadaní sa pracuje a na katastri pribúdajú zápisy v prospech NDS a.s., čo je dnes už viditeľné. Dá sa konštatovať veľký pokrok v enviromentálnych záležitostiach a termín bude splnený s predstihom.

Veľký dôraz sa prikladá zmene pohľadu na prínosy, benefity a ekonomický prínos diaľnice D3. Myslím si, že situácia okolo hodnotenia prínosov D3 zmení pohľad na metodiky posudzovania diaľničných projektov. Samozrejme, dotknutý región Kysúc je veľmi opatrný na akékoľvek vyjadrenia k diaľnici D3.

D3 cadca5

Kysuce ako pevnosť Boyard

Zložitosť prípravy diaľničných projektov je enormná a generálny riaditeľ NDS a.s. Vladimír Jacko ju prirovnal k pevnosti Boyard. Jedna prekážka sa zdolá a ihneď čaká ďalšia a ďalšia…

Dostavba diaľnice D3 v celosti medzi Žilinou a Čadcou je európsky projekt s mimoriadnym dosahom pre Slovensko. Realizuje ho NDS a.s. a je to hlavnou prioritou Slovenska. Pripája slovenské diaľnice k diaľničnej sieti EU. Bude vyžadovať veľkú súčinnosť štátu so samosprávou, VÚC Žilina a regiónom.

Zhodli sme sa, že diaľnica D3 je naše spoločné dielo, bude vyžadovať enormné úsilie zhotoviteľov, ale aj trpezlivosť regiónu počas výstavby. Prisľúbili sme maximálnu pomoc pri všetkých možných procesoch,v tomto momente je to povinnosť.

Ľubomír Jánoška

D3preEurópu 2030
foto: NDS

Aktualizácia: Na sociálnej sieti sa vyjadril k stretnutiu aj Jaroslav Kmeť, štátny tajomník na Ministerstve dopravy SR:

"DOSŤ BOLO ČAKANIA - PROJEKT VÝSTAVBY KYSUCKEJ DIAĽNICE D3 NAPREDUJE PODĽA PLÁNU
Dokončenie kysuckej diaľnice D3 je pre nás top prioritou. Aj včera zasadala „pracovná skupina na riešenie prípravy a výstavby investičného projektu D3“.
Skupina zložená zo zástupcov Ministerstva dopravy, Národnej diaľničnej spoločnosti, Žilinského samosprávneho kraja, zástupcov lokálnych samospráv a Európskej komisie a miestnych aktivistov zasadá pravidelne v dvojmesačných intervaloch a jej úlohou je monitorovať celý proces prípravy a výstavby a okamžite riešiť a reagovať na prípadne problémy.
Pri realizácii projektu bol dosiahnutý významný pokrok (podľa plánu) a kysucká diaľnica D3 by mala byť odovzdaná do užívania v polovici roka 2029. Ďalej však hľadáme priestor pre skrátenie termínov"

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: