buldozery d3 kysuceDiaľnica D3 bude historicky najväčšia investícia na Kysuciach, a to všetkým - množstvom práce, financií, ale aj prínosom. Celková cena diaľnice D3 presiahne 2 miliardy eur.

Dostavbe diaľnice na Kysuciach sa venujeme neustále. O potrebe dobudovania diaľnice sa napísalo mnoho a častou otázkou je, kedy sa konečne začne stavať. Európska únia, keďže D3 je súčasť európskeho prepojenia sever - juh, chce financovať túto výstavbu. Má to však podmienku: aby sa dokončila do konca roku 2029. A to je problém, pretože Slovensko je jednoducho nepripravené. Úplne zjednodušene povedané: samotná výstavba bude ten najmenší problém. Tú za priaznivých podmienok dokážeme stihnúť za cca 4 roky. Takže logická otázka: prečo sa nestavia? Stojí za tým spomenutá nepripravenosť projektu. Ľubomír Jánoška, člen združenia D3 pre Európu, podrobnejšie vysvetľuje, čo všetko treba urobiť, aby sa sa konečne na Kysuciach začalo stavať.

Čo je ešte potrebné pre začatie výstavby?

1. Štúdie realizovateľnosti

Tento dokument spracuváva spoločnosť AFRY CZ a má byť východiskový materiál pre výstavbu. Tým, že procesy sa opakujú a TEN-T koridor je daný, tak je prínos otázny. Je to však nevyhnutný dokument pre ďalšie rozhodnutia. Úseky Žilina - Kysucké Nové Mesto, Oščadnica – Čadca boli spracované a posúdené Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR (ÚHP). Úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica bol spracovaný minulý týždeň a čaká sa na posúdenie ÚHP.

Aby to nebolo jednoduché, spoločnosť AFRY spracuváva finálnu Štúdiu realizovateľnosti Žilina – Čadca. Predpokladáme, že bude hotová a posúdená ÚHP v septembri 2023. Potom príde dôležitý moment, a to posúdenie Štúdie realizovateľnosti obcami Kysúc, VÚC, MD, MŽP.

Až potom bude štúdia relevantným dokumentom. Termín by mal byť do konca roka 2023. Mestá a obce Kysúc sa budú musieť zjednotiť v stanovisku postaviť diaľnicu D3 v celku.

Koeficienty… V tomto momente je európsky rozmer problému podstatne väčší ako nejaké koeficienty, pretože vo výpočtoch chýbajú prínosy a benefity koridoru TEN-T.

2. Správa o hodnotení vplyvu diaľnice D3 na životné prostredie EIA

Dokumenty, v ktorých sa hodnotí úsek Žilina - Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto - Čadca spracuváva spoločnosť Dopravoprojekt Bratislava a podľa zmluvy majú byť hotové v auguste 2023. Následne tieto dokumenty prejdú hodnotením Ministerstva životného prostredia, musí byť verejné prerokovanie a predpokladáme, že Záverečné stanovisko EIA bude vo februári 2024. Je to veľmi dôležitý proces a dúfame, že do toho nevstúpia nejaké legislatívne prekážky. Musí to byť férový proces.

3. Dokumentácie pre územné a stavebné rozhodnutia

Pre úseky Žilina - Kysucké Nové Mesto a Oščadnica - Čadca projekty robí spoločnosť Dopravoprojekt a úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica spoločnosť Amberg.

Projekty sú hotové a čaká sa na zapracovanie požiadaviek, ktoré vyjdú zo štúdie realizovateľnosti a Záverečnej správy EIA. Dúfam, že to budú len technické záležitosti. Predpokladaný termín je december 2023.

4. Procesy Územného a stavebného povolenia

Toto bude rozhodujúca fáza. Bude to úloha štátu, ale aj regiónu, aby povoľovací proces prebehol hladko a prihliadalo sa na výnimočnú potrebu D3. Tento proces vyžaduje dokonalú znalosť procesov a posúdenie čo z dokumentov je platné a v lehotách. Na stretnutí s ministrom dopravy a NDS bola prezentovaná možnosť zlúčiť povoľovacie procesy s verejným obstarávaním zhotoviteľa. Tu by sme získali čas. Termín by mal byť august 2025.

5. Verejné obstarávanie diaľnice D3 bude rozhodujúce pre termín začatia

Tento proces riadi NDS a verím, že nedôjde k nejakým pochybeniam. Termín august 2025 - jún 2026. V tomto období by mali byť hotové úseky na D1. Je predpoklad, že stavebné kapacity na výstavbu budú a bude silný tlak na prácu.

6. Podpis zmluvy a samotná výstavba

Diaľnica D3 ide v systéme červený FIDIC - to znamená, že všetko pripravuje NDS a zhotoviteľ stavia. Termín je jún 2026. Ten je daný harmonogramom, ale aj čerpaním EÚ fondov do konca roka 2029.

Toto sú kroky, ktoré sa nedajú preskočiť.

Diaľnica D3 je medzinárodná dopravná magistrála, o jej potrebnosti už dnes nikto nepochybuje. Je to pripojenie slovenských diaľnic k TEN-T sieti a projekt Prepojenejšia Európa. Mám veľké obavy, čo sa udeje s dopravou na Kysuciach po spustení úsekov S1 v Poľsku. Diaľnica D3 sa začne stavať v čase, keď budú mať Poliaci hotovo. Dopravný tlak bude enormný.

Región Kysúc, obce, mestá, ale aj priemysel a D3 pre Európu majú obrovský kus práce pred sebou. Mestá a obce musia aktívne vstúpiť do schvaľovacích procesov Štúdie realizovateľnosti, verejných prerokovaní EIA a byť promptné pri procese stavebných povolení.

Vieme, že nás to čaká, musíme sa vopred na to pripraviť a nečakať na poslednú chvíľu. Verím, že sa to dá zvládnuť. Bude to však vyžadovať maximálne nasadenie! Je to výzva, je to príležitosť a je to budúcnosť. Pristupujme k tomu s plnou vážnosťou.

Ľubomír Jánoška
D3 pre Európu
foto: archív Ľ. Jánoška, NDS

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: