d3 ba rokovanieŽilinský samosprávny kraj si vyžiadal stretnutie s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR k posúdeniu Štúdie realizovateľnosti všetkých troch etáp dostavby diaľnice D3.

Včera 21.8.2023 sa stretli zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja a Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Stretnutie S ÚHP si vyžiadal Žilinský samosprávny kraj k ekonomickému posúdeniu Štúdie realizovateľnosti všetkých troch etáp dostavby diaľnice D3 a to Brodno – Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, Oščadnica – Čadca Bukov, ktoré sa uskutočnilo po stretnutí v regióne.

Župu zastupovala predsedníčka ŽSK, poslanci krajského zastupiteľstva z regiónu Kysúc, koordinátor pre mobilitu i vedúca Útvaru hodnoty za peniaze ŽSK.

d3 ba rokovanie2

ÚHP po posúdení poslednej časti štúdie realizovateľnosti aj jej troch alternatív trasovania diaľnice, v čase, keď NDS má takmer hotovú projektovú dokumentáciu, odporučil hľadať možnosti efektívnejších riešení a optimalizácie nákladov.

Ľubomír Janoška, koordinátor pre mobilitu Žilinského kraja, hovorí: „Hľadanie nových alternatív vyzerá síce pôsobivo, ale v tejto fáze rozpracovanosti projektu by akákoľvek výrazná zmena znamenala zabrzdenie projektu dostavby D3 a tak nevyčerpanie financií z EÚ, ktoré sú v tomto programovom období určené práve na dostavbu D3 v objeme 800 miliónov. Dostavba diaľnice D3 nesmie zlyhať, nesmieme nechať prepadnúť eurofondy!“

"Ekonomické prínosy diaľnice D3 musíme posudzovať v medzinárodnom, nie národnom meradle. Považovali sme za potrebné predložiť pracovníkom ÚHP závažné skutočnosti,  ktoré sa v zverejnenom hodnotení neobjavili a pritom majú významný vplyv na hodnotenie ekonomiky projektu. Diaľničné prepojenie Baltského a Jadranského mora dokončením diaľnice D3 nesmie zlyhať. Je našim záväzkom nielen voči našim občanom, ale aj  voči partnerom v Európskej únii, Poľsku a Českej republike, " vysvetlila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

d3 ba rokovanie1

EIA je platná len do augusta 2024

Župa navyše upozornila aj na problém, ktorý pri hľadaní nových riešení trasovania, zlacnenia výstavby spôsobí zmenu rozsahu hodnotenia EIA, ktorá je platná len do 8/2024, a ktorá jednoznačne pri spracovaní hodnotiacej správy neumožňuje posudzovať variantnosť riešení, keďže doteraz nie je z hľadiska ÚHP uprednostnený žiadny variant.

d3 ba rokovanie3

„Všetci čakáme na posledné výsledky Štúdie realizovateľnosti, ktorú spracováva firma Afry CZ, s.r.o., už kompletnej dostavby D3 Žilina-Čadca, ktorú bude opäť posudzovať aj ÚHP. Veríme, že do posudzovania budú po dnešnom stretnutí zahrnuté aj záväzky voči našim partnerom v Európskej únií, Poľsku a Českej republike, časové a finančné náklady spojené s hľadaním nových alternatív, ako aj výška investícií, ktoré by boli zmarené nerealizáciou doteraz pripravovaného variantu dostavby D3,“ dodáva E. Jurinová.

autor: redakcia
foto: ŽSK

Viac o téme:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: