kysuce rraRiaditeľka Marta Sláviková píše o oblasti zámeru práce RRA Kysuce a jej histórii.

Niektoré inštitúcie vznikajú, iné zanikajú. A niektoré si svoju úlohu nenápadne a trpezlivo plnia mnoho rokov. Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, so sídlom v Čadci, pracuje v regióne a pre región kontinuálne už 20 rokov.
Regionálna rozvojová agentúra Kysuce pôsobí v našom regióne už 20 rokov. Bola založená Zakladateľskou zmluvou 20.mája 2002. Jeaj zakladajúcimi členmi boli Združenie podnikateľov Slovenska – Okresná rada Čadca zastúpená Jozefom Kondekom, Mesto Čadca zastúpené vtedajším primátorom Jozefom Pohančenikom a Občianske združenie Cusus zastúpené Petrom Brončekom. V roku 2007 medzi členov RRA Kysuce vstúpil Mikroregión Horné Kysuce.

rra logoPrvým riaditeľom RRA Kysuce bol Igor Husák do roku 2007, neskôr sa riaditeľom stal Peter Bronček a po ňom od roku 2011 až doteraz túto funkciu zastáva Marta Sláviková. Sídlo RRA Kysuce je v budove Mestského úradu v Čadci.
Právna forma RRA Kysuce je verejno-súkromné partnerstvo, poskytujúcich verejnoprospešné služby. Tomuto právnemu naratívu zodpovedá činnosť RRA Kysuce od začiatku až do dnes.

RRA bola a je kanceláriou pre orientáciu v rozvoji regiónov, pre aktivovanie Kysúc v oblasti získavania domácich aj zahraničných grantov a fondov. Tiež za 20 rokov vypracovala množstvo lokálnych a regionálnych rozvojových štúdií, analýz a strategických dokumentov. Oblasť zámeru práce RRA Kysuce je stále široká. V prvých 10 rokoch pôsobenia jej poradenstvo a služby využívali najmä podnikateľské subjekty z regiónu, a podnikateľské subjekty z blízkeho Poľska a Českej republiky, ktoré v tom čase prenikali na náš trh. Neskôr naše poradenstvo smerovalo k neziskovým organizáciám. V posledných rokoch RRA Kysuce spolupracuje hlavne s primátormi a starostami našich Kysuckých miest a obcí.

slavikova martaRiaditeľka RRA Kysuce Marta SlávikováV portfóliu RRA Kysuce je napríklad stála administrácia a poradenstvo pre Združenie miest a obcí Kysúc, pre Mikroregión Kysucký triangel a ďalšie NGO, blízka spolupráca s Organizáciou cestovného ruchu Kysuce. RRA Kysuce zastupuje región v komunikácií so Žilinským samosprávnym krajom.

Do agentúry prichádzajú aj samotní spoluobčania, najmä v súvislosti s dotáciami na zelenú energiu, alebo na zateplenie a obnovu rodinných domov. RRA Kysuce je stálym členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Slovenska (ISRRA).

Agentúra, v zastúpení riaditeľky Marty Slávikovej, je členom Komisie súdržnosti Slovenskej republiky 2020+ pre prípravu nového programovacieho obdobia 2020+ a tiež členom Cezhraničného výboru ministerstiev zahraničných vecí Poľska a Slovenska.

Chcem z tohto miesta popriať Regionálnej rozvojovej agentúre Kysuce a jej zamestnancom veľa ďalších úspešných rokov, aby sa aj naďalej venovali nášmu regiónu Kysuce a snažili sa priniesť sem čo najviac investícií, znalostí a skúseností pre úspešný a dlhodobý rozvoj Kysúc.

Marta Sláviková, riaditeľka

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: