kaplnka u sudov nova bystricaDnes si priblížime ďalší zaujímavý stavebný objekt, ktorý sa nachádza na území Novej Bystrice a jeho význam nám doteraz nebol známy.

Na mape druhého vojenského mapovania z roku 1824 je v oblasti osady Šudovia zakreslená značka kamennej kaplnky, ktorá tam vtedy mala stáť. Ide o veľmi zaujímavú informáciu, ak si uvedomíme, že v tom čase sa na území celej Bystrickej doliny nachádzalo len niekoľko murovaných kaplniek a táto mala stáť na úplnom konci obce Nová Bystrica. Vďaka minuloročnému výskumu v diecéznom archíve v Nitre som zistil, že táto kaplnka bola postavená krátko po kaplnke u Andrisov v roku 1821. Je teda druhou najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou v obci Nová Bystrica.

vojenske mapovanie nova bystrica

Kde sa nachádza kaplnka u Šudov

kaplnka u sudov nova bystrica 2Ak by niekto presne nevedel, kde sa nachádza, nemožno mu to nijak vyčítať. Stojí totiž schovaná medzi chatami v osade Šudovia mimo hlavnej cesty, navyše z jej súčasného vizuálu by zrejme len málokto predpokladal, že sa jedná u druhý najstarší sakrálny objekt v obci. Kaplnku tam dal postaviť Matej Šudý. Podľa zachovaného dokumentu ju postavil na ním užívanom urbárskom pozemku. V dokumente sa zaviazal, že on a všetci jeho potomkovia sa budú o túto kaplnku starať a udržiavať ju. Pre tento účel vložil aj sumu 30 zlatých do dedinskej pokladnice, z ktorej sa mali financovať prípadné opravy kaplnky.

Keďže uvedený dokument bol zhotovený na svätého Bartolomeja (24. augusta 1821), tak kaplnka musela byť postavená už na jar, respektíve začiatkom leta uvedeného roka. Dokument potvrdil provízor panstva Ján Koiš a čelní obecní predstavitelia Novej Bystrice z daného roka, konkrétne panský richtár Ján Pastva, dedinský richtár (podrichtár) Matej Jančula Backo, panský hájnik Ján Bisaha, prísažný Matej Mackuliak a svedkovia Ján Kubinčan a Ondrej Vakula.

Novopostavená kaplnka bola zasvätená Svätému krížu. Okrem najväčších sviatkov v roku a hodov na počesť patróna kostola sv. Jána bol práve sviatok Povýšenia svätého kríža v Novej Bystrici naviac uctievaným cirkevným sviatkom.

Otázkou teda zostáva, čo viedlo Mateja Šudého k stavbe murovanej kaplnky v tejto lokalite? Odpovedí môže byť veľa. Mohol ju dať postaviť na pamiatku nejakého svojho rodinného príslušníka, v tých miestach mohol niekto jemu blízky zomrieť, či sa tam mohla stať nejaká nešťastná udalosť, respektíve to mohol urobiť len ako dobrý kresťan. Mohol sa inšpirovať práve kaplnkou u Andrisov postavenou rok pred tým a aj on mohol zatúžiť postaviť niečo podobné vo Vychylovke. Kamenných objektov bolo v lokálnej architektúre veľmi málo. Obecný kostol bol vtedy ešte drevený, preto kamenná kaplnka musela bezpochyby v prostredí, kde v architektúre dominovalo drevo, pôsobiť honosným dojmom.

Napokon nemožno nespomenúť aj fakt, že v ústnom podaní sa traduje príbeh o tom, že mal byť staviteľ kaplnky (teda Matej Šudý) údajne veľmi chorý a všetky svoje peniaze investoval do výstavby tejto kaplnky. Po jej dokončení vraj potom zázračne vyzdravel.

kaplnka u sudov nova bystrica 1

Níže podepsaný obyvateľ Novo Bystrický s týmto písmom sa zavazujem, že vystavice ja ve Vychylovce na mojem fundusi na česť a chválu Božskú murovanú kaplnku zo založením Svätého kríža, takovej potrebnú reparáciu vždycky vystavím áno nielen seba v tejto reparácii ale i mojich jakých koľvek potomkov a nápadníkov na pevno zavazujem. A pre lepšiu istotu a stálosť tridsať zlatých id es fn. 30 do kasy dedinskej pod dnešným dňom skladám pod takú ale kondíciu, že by sa u obci tejto Nová Bystrica z kapitálu tohože tridsiatich zlatých pripadajúci legálsky interes ku jakej koľvek potrebnej reparácii tejže kaplnky zachovával. Dáno na Novej Bystrici na S. Bartolomea dňa 24 augusta roku pána 1821.
Mathias Schudy Novo Bystričan (x)
Jano Pastva Richtár panský
Matej Jančula Backo richtár dedinský
Jano Kubinčan
Ján Bisaha hájnik
Ondrej Vakula
Matej Mackuliak beženik
Ján Koiš provízor (vlastnou rukou)

autor: PhDr. Marián Liščák, PhD.
foto: Ing. Miroslav Pavelek
mapový výrez: www.arcanum.hu

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: