skolkari knmAj deti sa aktívne zapájajú do čistenie okolia - pekným príkladom sú deti z materskej školy v Kysuckom Novom Meste, ktoré vyzbierali a vytriedili odpad.

V priebehu takmer celého apríla si deti z jednotlivých tried MŠ na Ulici 9. mája v Kysuckom Novom Meste spievajú pieseň, v ktorej sa spieva: „Aj keď sme len malé deti, aj my vieme triediť smeti. Modrá, žltá, zelená, vieme, čo to znamená!“ V rámci rôznych vzdelávacích aktivít sa pripravujú na oslavu Dňa Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla.

Pani učiteľka Vlasta Trúchla ešte v predstihu pripravila pre deti účelnú didaktickú pomôcku „Chráňme prírodu“, ktorá funguje na princípe hry a hádanky a najmä slúži na rozširovanie vedomostného obzoru v recyklovaní a dobe rozkladu odpadu.vedomostného obzoru v recyklovaní a dobe rozkladu odpadu. Deti sa tak mohli oboznamovať s triedením odpadov do farebných košov.

skolkari knm v

A. Slivková z kolektívu MŠ informuje, ako ich úsilie vyvrcholilo práve 22. apríla: "Spoločnými silami sme vyzbierali, vyhrabali, vyzametali odpad na školskom dvore i blízkom okolí a následne ho separovali do pripravených farebných košov. Deti 8. triedy skrášlili životné prostredie vysadením kvetov do debničiek i úpravou skalky na školskom dvore. Staršie deti sa zúčastnili pri výsadbe štyroch stromčekov, a to smreka, smrekovca, duba, lipky. Stromčeky daroval Ing. Pavol Franc, pracovník Lesov SR, začo mu ďakujeme a sľubujeme, že o stromčeky sa budeme starať.

Sadením stromčekov sa zároveň zapájame do recyklo súťaže v rámci projektu Recykolohry. Na vyčistených priestoroch sa potom deti hrali veselšie, tešili sa z rozkvitnutých jarných kvetov, práve kvitnúcich kríkov zlatého dažďa. Na rozmiestnených tabuliach po školskom dvore i vyčistenom chodníku sa objavili farebné kresby jarnej prírody a počuli sme i záver obľúbenej piesne:„ Čo to počuť? Auto? Kde je? Ujo smetiar sa už smeje. Poďme odpad triediť všetci, nech sú z neho nové veci!“

Teší nás, že sa do zberov zapájajú aj deti či už pod vedením rodičov alebo učiteľov. Momentálne prebieha akcia Čisté Kysuce, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy.

Prečítajte si aj:

autor: redakcia
foto: Kysucké Nové Mesto

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: