krasno nad kysucou1Namáhavý a zložitý, ale aj úspešný rok. Primátor mesta Krásno nad Kysucou zhodnocuje rok 2020 a uvádza, aké má mesto plány.

Napriek pandémii išlo o úspešný rok

jozef grapa 3Jozef Grapa„Uplynulý rok 2020 bol namáhavý a zložitý nielen z dôvodu riešenia pandémie a prijímania preventívnych opatrení a ďalších, ale i z dôvodu sťaženej komunikácie a riešenia niektorých investičných akcií. Aj napriek týmto podmienkam ho hodnotím ako úspešný, veď mesto zrealizovalo opäť veľa investičných akcií.

Otvorili sme zberný dvor, kde sme zakúpili váhu pre nákladné autá. Je tam moderná hala pre separovaný odpad so sociálnym zariadením pre zamestnancov, nakúpili sme novú techniku, či už je to traktor s vlečkou pre zber sperovaného odpadu, nakladač s výmenou paletizačných vidlíc pre nakladanie paliet s vyseparovaným materiálom, ale aj drtič stavebného odpadu a ďalšie.

Táto investícia dúfam, že zlepší mieru separovania v našom meste a umožní občanom na zberný dvor doviesť vyseparovaný odpad či už elektroniku, bielu techniku, klasické vyseparované materiály ako sklo, plasty, papier ale i materiál, ako je stavebný odpad, drevo, odrezky zo stromov a ďalšie.

Veľa energie ale aj financií sme museli investovať do prebiehajúcej výstavby kanalizácie a vodovodov v našich mestských častiach, kde sme z veľkej časti realizovali už aj povrchovú úpravu miestnych komunikácii s ktorou chceme v tomto roku pokračovať.

autobusova zastavka krasno nad kysucou

Vybudovali sme chodník pre peších k zimnému štadiónu, aby sme zabezpečili bezpečnosť detí ale i dospelých, ktorí chodia nielen na ľadovú plochu ale i za ďalšími športovými alebo relaxačnými aktivitami do MM arény. Taktiež na tejto trase sme vybudovali nové verejné osvetlenie. Myslím, že obyvateľov, ale i návštevníkov Krásna potešili nové autobusové zástavky. Zástavky sú v jednotnom štýle a okrem pôvodných sme vybudovali i nové zástavky s nájazdovými pruhmi pri MM aréne,“ uvádza primátor mesta.

Nová vyhliadková veža a športové možnosti

Veľký záujem podľa Jozefa Grapu vzbudila nová kalvária a vyhliadková veža: „Sám som prekvapený, že nielen mladšia a stredná generácia, ale i veľa seniorov chodí na prechádzky na kalváriu, najmä v tomto pandemickom období tu ľudia relaxujú najmä pri jednotlivých zastaveniach sa modlia a vyslovujú svoje želania a túžby, aby toto obdobie čím skôr skončilo.“

krasno nad kysucou2

Nové možnosti čakali aj pre športovcov: „Pre športovcov sme vystavali novú tribúnu pri futbalovom ihrisku s umelým povrchom. Vzhľadom k tomu, že na umelom povrchu sa hrá a trénuje futbal najmä počas zimy a v nepriaznivých podmienkach na jeseň a na jar mňa teší, že diváci ale najmä rodičia žiakov a dorastencov budú môcť pozerať na svoje deti v príjemnom prostredí. Mamičky s deťmi potešilo i novovybudované detské ihrisko na sídlisku v Zákysučí, kde len začíname dotvárať takéto oddychové zóny a v tomto roku ho chceme dokončiť.“

Aktivity sprevádzala zložitejšia organizácia

Mesto sa muselo vysporiadať s množstvom administratívy, no niektoré podujatia sa podarilo zrealizovať: „Pri takomto množstve investičných aktivít bolo potrebných veľa administratívy, rôznych vyjadrovačiek, stavebných povolení, kolaudačných povolení a vzhľadom na rôzne vlny pandémie sme s veľkými prípadne ešte väčšími problémami získavali tieto dokumenty tak, aby sme mohli ukončiť projekty. Taktiež so sprievodnými podujatiami pri rôznych aktivitách, sme museli často meniť alebo obmedzovať tieto aktivity čo bolo veľmi namáhavé. Kultúrne podujatia bolo tiež namáhavé zorganizovať napr. ukážky z bojov II. sv. vojny, ktoré v Krásne boli prvýkrát.

Taktiež otvorenie kalvárie bolo spojené so živým sprievodom ukrižovania Ježiša Krista, ktoré muselo prebehnúť s rôznymi obmedzeniami. Podujatie bolo veľmi kladne hodnotené obyvateľmi o čom svedčí i množstvo ľudí, ktorí sa otvorenia zúčastnili ale museli sme zabezpečiť zvýšené opatrenia, ktoré v daných podmienkach nebolo jednoducho realizovať.“

Plány na rok 2021

V meste sa podľa primátora budú realizovať viaceré investície: „Tak ako každý rok je u nás v meste pravidlom realizovanie viacerých investícií a neuspokojíme sa len s údržbárskymi prácami alebo len jednou aktivitou. Tento rok chceme začať s prístavbou a rekonštrukciou Domu s opatrovateľskou službou, kde chceme urobiť moderný dom pre trvalý pobyt našich seniorov, ktorí sú odkázaný na opateru druhých. Pre bezpečnosť obyvateľov chceme pokračovať vo výstavbe chodníkov pri hlavnej ceste, od kostola po odbočku smerom na Dunajov.

krasno nad kysucou

Náročnou akciou bude i dokončenie kanalizácie a úpravu miestnych komunikácii po výstavbe kanalizácie a vodovodov, ktorú chceme realizovať v tomto roku. Iniciatívu chceme venovať i na prípravu pre výstavbu ďalších nájomných bytov a výstavbu novej materskej školy v mestskej časti Zákysučie. Snahu chceme venovať i realizácii nového detského ihriska spojenú s vodným svetom a ďalšími aktivitami pre deti. V rámci kultúrneho domu chceme vytvoriť detské centrum, ktoré by bolo prepojené s knižnicou.“

Chceli by organizovať aj oslavy 20. výročia od pridelenia štatútu mesta. “Ak nám to pandemická situácia umožní chceme zorganizovať i oslavy 20. výročia od pridelenia štatútu mesta. Aj keď prognózy hovoria o znížení finančných príjmov chceme tieto nahrádzať mimorozpočtovými zdrojmi.

Aj napriek rôznym obmedzeniam, či už finančnými, administratívnymi a ďalšími chceme v nastúpenej ceste pokračovať a nechceme spomaliť tempo modernizácie a rozširovania investičných aktivít, na ktoré si už naši občania za posledných 10 rokov zvykli,“ dodáva primátor Krásna Jozef Grapa.

Prečítajte si aj:

autor: redakcia
foto: mesto Krásno nad Kysucou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: