prekladka potrubieDôvodom odstávky prívodu vody z vodojemu v Novej Bystrici sú práce na diaľničnom privádzači pri Kysuckom Novom Meste.

V dňoch 1.8.-4.8.2022 je naplánovaná odstávka významného prívodného potrubia DN 800 smerujúceho z vodojemu v Novej Bystrici, ktorý zásobuje pitnou vodou okresy Žilina a Čadca. K odstávke má dôjsť kvôli prácam na diaľničnom privádzači pri Kysuckom Novom Meste.

Bude v uvedených dňoch zabezpečená pitná voda pre okresy Žilina a Čadca? Na otázky nám odpovedala Dagmar Rošková zo spoločnosti SEVAK – Severoslovenské vodárne a kanalizcie, a. s.

V ktorom úseku dôjde k prerušeniu potrubia?

V úseku pri Kysuckom Novom Meste.

Bude sa realizovať jeho prekládka?

Preložka prívodného potrubia DN 800 je zrealizovaná, realizovala sa v rámci budovania diaľničného privádzača pre Kysucké Nové Mesto. V dátume od 1.8. do 4.8.2022 sa budú realizovať prepoje zrealizovanej preložky na prívodné potrubie.

Čo všetko obnáša takýto zásah?

Naša spoločnosť nie je realizátorom preložky vodovodu a prepojov preložky. Súčasťou prepojov však bude tlaková skúška preložky, preplach a dezinfekcia. Pri týchto činnostiach bude prítomný zástupca našej spoločnosti.

Môžu obyvatelia pocítiť úbytok vody? Ako je to riešené s dodávkou vody počas odstávky?

Radi by sme zdôraznili, že nejde o odstávku vody, odstavený bude prívod vody z Úpravne vody Nová Bystrica. V uvedené dni bude systém skupinového vodovodu Žilina zásobovaný prostredníctvom gravitačných vodárenských zdrojov (Fačkov, Kamenná Poruba, Patúch, Turie, Lietava, Teplička).

Naša spoločnosť v tieto dni zabezpečila presmerovanie dodávky pitnej vody a zrealizovala príslušné opatrenia tak, aby obyvatelia nepocítili zmenu prevádzky, plynulé zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené. Dotknuté obce a mesto Žilina sme oslovili len s požiadavkou, aby počas uvedených štyroch dní nebol realizovaný odber vody nad bežný rámec, t.j. aby sa nepolievali veľké plochy, nerealizovali cvičenia hasičov, nepoužívala sa voda čistenie techniky a pod.

Záber z vnútra nádrže v Novej Bystrici


Výstavba diaľničného privádzača pri Kysuckom Novom Meste

Diaľničný privádzač D3 rieši prepojenie cesty I/11, budúcej diaľnice D3 (križovatka Kysucké Nové Mesto), cesty III/2095 a miestnej komunikácie pri priemyselnom závode v Kysuckom Novom Meste.

NDS o stavbe uvádza: "Privádzač začína na ceste I/11, na ktorú sa pripája úrovňovou križovatkou tvaru T, na ktorej bude doprava riadená cestnou svetelnou signalizáciou v plne inteligentnom riadení s preferovaním vozidiel na ceste I/11. Detekcia vozidiel je navrhnutá pomocou najmodernejšej technológie a to bezdrôtovými magnetovými senzormi.

Betónovanie základov pre most ponad železnicu - zábery od lokality pri Schaeflleri

Následne trasa privádzača prekonáva cez most cestu I/11, križuje rieku Kysuca a budúcu diaľnicu D3. Trasa privádzača pokračuje severo-západným smerom k ceste III/2095, na ktorej bude zriadená malá okružná križovatka umožňujúca prepojenie privádzača s cestou III/2095 vo všetkých smeroch. Trasa ďalej križuje železničnú trať a končí úrovňovým pripojením na miestnu komunikáciu pri priemyselnom parku."

Zábery zo stavby + prekládka sietí

autor: redakcia
foto: redakcia, Ľ. Jánoška

Prečítajte si aj:

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: