dialnica d3 uhpV Kysuckom Novom Meste sa konalo rokovanie k štúdii realizovateľnosti pre stavbu Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Čadca.

V Kysuckom Novom Meste sa 30.3.2023 uskutočnilo pracovné rokovanie k štúdii realizovateľnosti vrátane technického riešenia a výsledkov cost-benefit analýzy, AFRY CZ, s.r.o. Rokovanie bolo aj za účasti predstaviteľov dotknutých miest a obcí, poslancov a odborníkov z oblasti dopravy. Prítomní boli aj zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti. Žilinský samosprávny kraj zastupovala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK, Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK a viacerí poslanci krajského zastupiteľstva i aktivisti združenia D3 pre Kysuce.

Na sociálnej sieti o stretnutí informoval primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda: "Spoločnosť AFRI predstavila v našom meste štúdiu realizovateľnosti D3. Diskusia bola veľmi zaujímavá. Je proste cítiť, že diaľnica na Kysuciach už mala byť hotová, a nie len ju pripravovať."

rokovanie d3 studia 2

Má sa postaviť diaľnica vcelku, po úsekoch? 

"Zhotoviteľ štúdie predstavil výpočty a riešenia úseku Oščadnica - Krásno - Kysucký Lieskovec - Dunajov. Upozornil na vysoký stav prípravy, dopady a potvrdil, že do úvahy pripadá len varianta postaviť medzinárodný koridor v celku. Tak ako to je nakreslené, ako je to územné schválené a potrebné. Na tomto sa zhodli všetci prítomní. Ekonomická a strategická návratnosť je najvyššia. Ale prečo včera bola vojna na Kysuciach? V princípe kvôli jednému číslu. A tým číslom je B/C. Je to pomer medzi nákladmi a výnosmi diaľnice D3," povedal Ľubomír Jánoška z D3preEurópu.

rokovanie d3 studia 4

ŽSK prezentoval námietky

Región na čele s E. Jurinovou podporenou analýzami Žilinskej univerzity, ÚHP, Výskumným ústavom dopravným namietal jednotlivé parametre výpočtov. "Na základe našich analýz a získaných dát, na ktorých sa podieľal Úvar hodnoty za peniaze ŽSK, Žilinská univerzita a Výskumný ústav dopravný neboli pri vypracovaní štúdie dostatočne zohľadnené špecifiká nielen kysuckého regiónu, ale i takmer ukončených prepojení na Poľsko a Čechy. A tak údaje v štúdií nepovažujeme za reálne," uvádza ŽSK.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Rozprávame sa o 23 km diaľnice, ktorej dokončenie prinesie do našich regiónov ekonomický rozvoj a zvýšenie životnej úrovne. Dnes je len na našej zodpovednosti, či necháme ekonomickú prosperitu obísť Slovensko, alebo ju „pustíme“ do krajiny. Intenzívna doprava ničí súčasné komunikácie, ktoré na takúto záťaž neboli pri projektovaní a výstavbe dimenzované. Dlhé kolóny na nepostačujúcich cestách majú výrazné negatívne dopady na životné prostredie, či už sú to emisie z CO2 alebo hluk, ktorý zaťažuje obyvateľov dotknutých miest a obcí. Ak nechceme utŕžiť európsku hanbu, je nevyhnutné urobiť všetko preto aby sme dodržali harmonogram. Na stretnutie sme prišli s vlastným analytickým materiálom ÚHP ŽSK k štúdii, v ktorom upozorňujeme na nezrovnalosti, týkajúce sa použitých dát pri výpočtoch, kde sa mnohé špecifiká regiónu a jeho pripojenia na Poľsko a Česko, kde žije takmer 10 miliónov obyvateľov, takmer nebrali do úvahy. Tiež máme pochybnosti o údajoch ktoré vstupovali do dopravného modelu. Trváme na tom aby ministerstvo a NDS ako objednávateľ štúdie a garant celého procesu upravilo metodiku a započítalo do analýzy všetky vplyvy a dôležité benefity novej diaľnice a aby boli zodpovedne zahrnuté do hodnotení.  Budeme pokračovať v našich aktivitách a apelovať na Národnú diaľničnú spoločnosť ako aj na Ministerstvo dopravy SR, aby vyhodnotili všetky pripomienky, ktoré dnes na stretnutí odzneli.“

rokovanie d3 studia 3

Matej Fabšík, člen komisie dopravy ŽSK a aktivista D3 pre Kysuce: „Ako región a laická odborná verejnosť vnímame v tejto štúdií množstvo údajov, ktoré sa nezakladajú na reálnej situácii v našom regióne. Medzi najväčšie chyby štúdie považujeme spracovaný dopravný model, ktorý ráta s takmer nulovým nárastom dopravy z poľskej strany v horizonte 10 a viac rokov a teda ignoruje výstavbu nových diaľníc, ktorá sa deje za našimi hranicami a ignoruje všetky vyhliadky nárastu dopravy, s ktorými kalkuluje česká a poľská strana. Našou snahou je, aby v štúdii boli čísla, ktoré odzrkadľujú realitu a aby sme sa pripravili na to, čo nás skutočne čaká. D3 je diaľnica, ktorá sa síce bude nachádzať na Kysuciach, ale ovplyvní aj celé Slovensko a prihraničie. V nasledujúcom období budeme rozporovať dané zistenia u objednávateľa, ktorým je NDS a taktiež u spracovateľa štúdie – spoločnosťou AFRY CZ, s.r.o. Opätovne vyzveme aj poľskú a českú stranu aby validovali dáta, ktoré sú v prezentovanom modeli, a ktorý považujeme za umelo podhodnotený.“

Detaily sú mimoriadne dôležité

D3preEurópu v podaní Mateja Fabšíka v prezentácii poukázali na nedostatky výpočtov. Nebolo ich málo - VUD a ÚHP na rozsiahlych štúdiách tiež poukázali na nezrovnalosti. Veľa pripomienok bolo akceptovaných.

"Najdôležitejší parameter je cena prepravy tovaru. Každá prekážka v doprave stojí veľa financií. Či už fabriky alebo zamestnancov. Toto nie je cesta na špacírku! Je to hospodárska tepna. Samozrejme závažným faktorom je cena diaľnice D3. Pokiaľ vo vládnom harmonograme 2021 sa uvažovalo o 880 miliónoch €, tak v štúdii sa uvažovalo už o cenách 2021 o 1,3 miliardy €. To je strašný rozdiel a nebol vysvetlený. Ale ÚHP namietali vysoký poddiel na vynútené investície na reguláciu Kysuce v súvislosti s vodnou cestou Dunaj-Odra. A to ju česká aj poľská strana zrušili.

Prečo je jediné číslo B/C taký problém? Slovensko čakajú predčasné voľby a priority súčastného ministra nemusia byť priority budúcej vlády. Jedno číslo môže byť politicky zneužité a môže opäť utlmiť výstavbu medzinárodného koridoru D3. Môže byť uprednostnený iný región na základe iných výpočtov. Kysucká diaľnica toto zažila od roku 1996 viackrát.

Musí zaznieť silný hlas regiónu a požadované stanovisko musí byť jednotné za celé Kysuce. Iba tak má naša činnosť zmysel," povedal Ľ. Jánoška z D3preEurópu.

Dostavbu diaľnice požadujú aj zástupcovia slovenských, českých a poľských obchodných, priemyselných, hospodárskych komôr

V memorande, ktoré podpísali v Žiline zástupcovia slovenských, českých a poľských obchodných, priemyselných, hospodárskych komôr a samosprávy zdôrazňujú, že diaľnica D3 je súčasťou európskeho dopravného koridoru z Baltu na Jadran a patrí do základnej siete Európskej únie (EÚ) TEN-T.

Ján Mišura, predseda Sekcie dopravy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, upozornil, že Poľsko a Česko budú mať posledné chýbajúce úseky k hranici so Slovenskom spustené tento a budúci rok. "Už máme dosť informačných platforiem, diskusií, štúdií realizovateľnosti. Chceme, aby sa na slovenskej strane začalo na budúci rok stavať," povedal J. Mišura. Podľa neho zastavilo Slovensko od roku 2017 prípravu výstavby D3 v zmysle harmonogramu dohodnutého autoritami s obcami v roku 2016. Podotkol, že sa na úseku malo začať stavať v roku 2018. "SR v skutočnosti odkladá prioritu stavby úseku D3, teda spochybňuje výstavbu Základnej siete TEN-T reálnymi byrokratickými krokmi," upresnil J. Mišura.

„Diaľnica je prepojením celej európskej infraštruktúry. Veľmi nás znepokojuje, že slovenská strana nie je schopná nadviazať na túto spoluprácu a plánuje prepojenie niekedy v roku 2030," povedal riaditeľ Krajskej hospodárskej komory Moravskosliezskeho kraja Jan Skipala.

Stanislav Kučírek, predseda Slovensko-poľskej obchodnej komory hovoril, že poľská strana upozornila Slovensko na meškanie prípravy výstavby diaľnice D3 už pred desiatimi rokmi: "Pretože, to sú akcie, ktoré treba pripravovať 10 až 15 rokov dopredu. A nie potom behať na poslednú chvíľu a všetko zachraňovať. Pracujeme nekoncepčne a takto sa na nás pozerá nielen Poľsko."

Dostavba úseku sa musí dokončiť včas a v celku

Ak bolo spomenuté, na stretnutí sa otvorila téma variant trasovania v úseku Oščadnica - Krásno - Kysucké Nové Mesto. Podľa primátora mesta Krásno nad Kysucou Jozefa Grapu: "Jediná možnosť ako diaľnicu dostavať včas a v súlade s potrebami regiónu je dokončiť výstavbu v už naplánovanom variante." Taktiež upozornil, že výstavba by mala prebiehať vcelku a na seba nadväzovať. Upresňuje: "Ak to neurobíme vcelku, problém s kolónami sa zas len presunie."  

To, že dostavať diaľnicu na Kysuciach je potrebné si uvedomujú všetci. V posledných dňoch a týždňoch sa dostavba diaľnice na Kysuciach stáva veľkou celoslovenskou témou. Je za tým fakt, že môžeme prísť o stovky miliónov eur a rastie tlak susedných krajín aj nespokojnosť v regióne. Samozrejme je tu aj tlak EÚ, pretože tá má mimoriadny záujem, aby sa dokončil medzinárodný diaľničný koridor. Jediným problematickým bodom je práve Slovensko. Zdá sa, že aj ministerstvo dopravy zaradilo vyšší stupeň. Je to nevyhnutné, pretože z dokumentu prioritizácie cestnej infraštruktúry, kde sa kysucká D3 nachádza na najvyšších priečkach, by bol len prázdny dokument.  

autor: redakcia
foto: ŽSK, NDS, Kysucké Nové Mesto

Viac o téme.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: