lieskovec mostMinulý týždeň sa uskutočnila dôležitá porada k možnému opatreniu na moste Kysucký Lieskovec.

Koľko nás stojí kolóna v Kysuckom Lieskovci?

Minulý týždeň sa uskutočnila dôležitá porada k možnému opatreniu na moste Kysucký Lieskovec.

Myšlienka spočívala v tom, aby sa urobil provizórny násyp vedľa mosta, prekryl panelmi a jeden pruh by chodil po provizórnej ceste do doby opravy mosta. Neboli by semafory. Je to riešenie, ktoré sa bežne používa na Slovensku a v Európe. Žiaľ, SSC nad takýmto riešením neuvažovala a tvrdí, že proces opravy bol schválený. A musíme vydržať... Myslím si, že SSC si vykladá povolenie nesprávne, ale naša legislatíva nie je v tomto úplne správna. Záver porady bol: most je dôležitý z hľadiska dopravy a musíme strpieť dôsledky opravy. Bodka.

lieskovec 002

lieskovec 003

Tak potom je všetko v poriadku. Musíme to strpieť, ale za akú cenu?

Zjednosmernením európskeho TEN-T koridoru vznikajú hospodárske škody. Aké sú veľké?Nenašiel som spôsob výpočtu, tak sa pokúsim o jednoduchý výpočet.

Vychádzam z nasledovného:
Po ceste 1/11 v Kysuckom Lieskovci prejde denne 25 000 automobilov, z toho je 7 000 kamiónov. Zo štatistických údajov miezd a cien prepravy je cena hodiny kamiónu cca 150,- € a cena nákladov OA je 25,- €. Za predpokladu, že sa každé auto prechádzajúce Lieskovcom zastaví na nejaký čas je to:

1 800 vozidiel hodinovo x 25,- € = 45 000,- € / hod
700 kamiónov hodinovo x150,- € = 105 000,- € / hod

Spolu hodina zastavenia stojí 150 000,- €. Autá nestoja v noci - môžeme uvažovať, že časové obdobie kolón je denne 6 hodín (špičky, striedanie smien, pondelky, piatky...) a máme dennú cenu cca 900 000,-€ / deň.. Za dobu opravy 60 dní je to 54 miliónov € !!!

Môžeme polemizovať o cene kamiónu, skutočnom čase státia, detailoch výpočtu, ale je jasné, že škody vznikajúce obyvateľstvu, dopravcom a štátu sú rádovo v miliónoch €.

Potom z tohto pohľadu musí byť štát opatrný pri dopravných obmedzeniach a ich riešeniach. Zlé alebo nedostatočné opatrenia musia byť poučením pre obdobie výstavby diaľnice D3. Oprava mostu v Lieskovci trvá dva mesiace, ale výstavba D3 bude 4-5 rokov.

radola krizovatka

Sociálne dôsledky takýchto rozhodnutí

Najvýraznejším sociálnym dôsledkom zlej dopravnej mobility je problémový život mladých rodín. Mladé rodiny s hypotékami potrebujú prácu. Mnohí pracujú na smeny, kde pri striedaní smien nechávajú doma deti bez dozoru. Muž musí ísť o hodinu skôr do práce a deti čakajú aj viac ako hodinu, kým príde žena z práce. Nie každý má doma pomoc od rodičov. Čas v kolónach berie možnosť venovať sa vzdelávaniu a pomoci deťom. Čas je len jeden. Možno sa to niekoľko dní dá zvládnuť, ale dlhé obdobie je už problémom.

Ďalším dôsledkom je, že starší vodiči nechcú ísť do kolón a odkladajú návštevu rodiny, doktorov a svoje koníčky. Jednoducho sa boja.

A v neposlednom rade sa brzdí dynamika života regiónu...

Slovenská správa ciest (patriaca pod Ministerstvo dopravy) pri oprave mosta v Kysuckom Lieskovci zlyhala. Odborne, ale aj ľudsky.

Slovenská správa ciest ignorovala fakt, že sa ide opravovať cesta na hlavnom európskom koridore TEN-T. Navrhla postup bez obchádzkových trás čo spôsobuje regiónu škody veľkého rozsahu. Ale je to aj zlyhanie štátnych orgánov, ktorí povoľovali túto stavbu.
 
Možno to bude za dva týždne hotové, ale to nikoho neospravedlňuje, že konal v zmysle nejakej byrokracie. Nekonal v súlade s rozumom, pritom riešenia by sa našli. Ak by sa chcelo. Je to memento pre plánovanie budúcich opatrení pri výstavbe diaľnice D3. Myslím tým výstavbu v Kysuckej bráne, KNM, nad Krásnom a druhú rúru Horelica. Tento príbeh je však v nedohľadne...

Autor: Ing. Ľubomír Jánoška
D3preEurópu

Viac o téme:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: