policia kontrolaOd pondelka 15. februára 2021 sa sprísňujú opatrenia a kontroly na hraničných priechodoch. Menšie hraničné priechody budú uzatvorené.

Aj napriek tomu, že prísnejší režim na hraniciach sa začne uplatňovať až od stredy 17.02.2021, Policajný zbor posilňuje výkon kontrol už od pondelka (15.02.2021).

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky z 10. februára 2021 Policajný zbor od pondelka 15. februára 2021 posilňuje výkon policajno-bezpečnostných kontrol na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou.

Z tohto dôvodu a v súvislosti s prijatými opatreniami sa môžu zvyšovať čakacie doby pri vstupe do Slovenskej republiky.

Nezabúdajte ani na to, že od 15. februára 2021 po príchode zo zahraničia a to z akejkoľvek krajiny treba rátať s povinnou 14-dňovou karanténou. "Naďalej budú platiť určité výnimky pre pendlerov," upresnil minister zdravotníctva Marek Krajčí. 

Pred prekročením hraníc si nezabudnite vyplniť registračný formulár eHranica.

"Nejde o hraničné kontroly! Cieľom je intenzívna kontrola dodržiavania karanténnych opatrení a splnenia podmienok pred vstupom na územie Slovenskej republiky vyplývajúcich z platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ňou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Policajné kontroly budeme vykonávať najmä v exponovaných časoch a v časoch, kedy sa predpokladá na základe analýz a štatistik najväčšia intenzita dopravy a to aj z dôvodu, aby Policajný zbor vedel účelne a efektívne využívať svoje sily a prostriedky, aj pri výkone kontrol dodržiavania karanténnych opatrení vo vnútrozemí," informuje Michal Slivka, hovorca PPZ.

Menšie hraničné priechody budú uzatvorené

Na hraniciach s Českou republikou príslušný správca komunikácie uzavrie malé cestné priechody:

 • Čadca - Milošová – Šance,
 • Červený Kameň - Nedašova Lhota,
 • Nová Bošáca – Březová 
 • Skalica – Sudoměřice (stará cesta)

Na spoločných hraniciach s Poľskou republikou budú príslušným správcom komunikácie uzavreté cestné priechody. Jedná sa o cestné komunikácie III. kategórie s najnižšou intenzitou dopravy:

 • Palota – Radoszyce,
 • Nižná Polianka – Ožena,
 • Kurov – Muszynka,
 • Čirč – Leluchów, Lesnica – Szczawnica,
 • Lysá nad Dunajcom – Niedzica,
 • Tatranská Javorina - Lysa Poľana,
 • Suchá Hora – Chocholów,
 • Bobrov – Winiarczykówka, Novoť - Ujsoly

Hraničný priechod Skalité - Zwardoň je otvorený

Ministerstvo ďalej informuje, že na hraniciach s Maďarskom a Rakúskou republikou nedochádza k zmene otvorených alebo uzavretých cestných priechodov, ani času ich otvorenia. O uzavretí týchto komunikácií boli susedné štáty informované. Ostatné cestné priechody je možné využívať ako doteraz, pri dodržaní karanténnych opatrení, vyplývajúcich z platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

kontrola hraniceKontrola počas prvej vlny uzatvárania hraníc

PRÍSNY REŽIM NA HRANICIACH UŽ OD STREDY

Od stredy 17.02.2021 od 06:00 hod. sa sprísňuje režim na hraniciach pri vstupe na územie SR. Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým RT-PCR testom.
1) Ak sa vraciate z členskej krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom

 • registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ bezprostredne po vstupe na územie SR,
 • nastúpiť do izolácie (domáca izolácia alebo karanténne zariadenie), v prípade domácej izolácie táto platí aj pre členov domácnosti,
 • informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára,
 • najskôr na 8. deň izolácie môžete absolvovať RT-PCR test a v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí,
 • ak izoláciu absolvujete bez príznakov, skončí sa po 14-tich dňoch.


2) Ak sa vraciate z inej krajiny, ako je uvedené vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom

 • registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ bezprostredne po vstupe na územie SR,
 • nastúpiť do izolácie (domáca izolácia alebo karanténne zariadenie), v prípade domácej izolácie táto platí aj pre členov domácnosti,
 • izoláciu nemôžete ukončiť bez testovania RT-PCR testom,
 • najskôr na 8. deň izolácie môžete absolvovať RT-PCR test a v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí.
 • pri príchode letecky je potrebné okrem vyššie uvedených povinností vyplniť aj elektronický formulár na https://www.mindop.sk/covid/.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Výnimky z karantény - pendleri

 • Pendleri a turnusoví zamestnanci zo susedných EÚ krajín, teda všetkých okrem Ukrajiny, ako aj študenti či ľudia, ktorí opatrujú svojich blízkych, resp. žijúci na opačnej strane hranice, musia mať negatívny test (stačí aj AG test) nie starší ako 7 dní (doteraz to bolo 14 dní). Samozrejme tento svoj štatút musia vedieť tak ako doposiaľ vierohodne preukázať (napr. dokladom o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte v zahraničí, dokladom o pracovnom úväzku, potvrdení o prezenčnom štúdiu, či správou ošetrujúceho lekára o nevyhnutnosti opatrovania blízkej osoby).
 • Po novom sa za pendlerov označujú aj „cezhraniční pracovníci či dochádzajúci“ z krajín EÚ  (+ Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva). Pre nich však platí, že pri vstupe musia mať antigénový alebo PCR test v papierovej alebo elektronickej podobe (nie SMS) akceptovaný leteckými spoločnosťami, ktorý nie je starší ako 48 hodín (AG test) resp. 72 hodín (PCR test). Najneskôr pri vstupe na Slovensko musia vyplniť formulár na a nastúpiť do domácej karantény. Túto si však môžu okamžite skrátiť, ak si dajú na vlastné náklady urobiť na Slovensku PCR test a budú mať negatívny výsledok. Ak okamžitý test neabsolvujú, po registrácii nastúpia do izolácie (RT-PCR test najskôr na 8. deň, ak je negatívny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

 

Nákladná doprava, záchranári...

Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym testom budú platiť napríklad pre posádky nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov kritickej infraštruktúry, osoby, ktoré potrebujú liečbu či diagnostiku a podobne.


INFORMÁCIE PRE ZAOČKOVANÝCH A TÝCH, KTORÍ COVID19 PREKONALI

Vzhľadom na to, že niektoré nové mutácie môžu podľa najnovších vedeckých zistení zasiahnuť aj tých, ktorí už ochorenie COVID-19 prekonali, resp. tých, ktorí sú zaočkovaní, po novom musia do povinnej domácej karantény ísť aj tieto osoby. Ak však komukoľvek od ochorenia uplynulo menej ako 90 dní a od druhej dávky vakcíny uplynulo aspoň 14 dní, je tu možnosť si karanténu rýchlo skrátiť hoc aj hneď po príchode na Slovensko z EÚ , EHP, Švajčiarska, či Spojeného kráľovstva  a predchádzajúcej registrácii na „eHranica“ je možné na vlastné náklady absolvovať PCR test na Slovensku, po ktorého negatívnom výsledku je možné sa 14 dňovej karanténe vyhnúť.

 

NEPREHLIADNITE:

autor: redakcia
foto: Polícia SR

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: