vizual smog cadca9Forma "regulácie" reklamy v Čadci, ktorú pred rokom zvolilo mestské zastupiteľstvo bola alibistická alebo naivná. Ak sa pozrieme, čo sa odohráva vo svete, a nemusíme chodiť ďaleko, existujú overené a úspešnejšie formy regulácie verejného priestoru a reklamy.

Regulácia reklamy je v civilizovaných krajinách bežná. Návraty domov preto môžu citlivejších ľudí zhroziť.

Na začiatku je potrebné povedať, že verejný priestor vždy odráža kultúrnu úroveň komunity, obyvateľov, ktorí v meste žijú a prejavujú sa svojimi činnosťami. Vzhľad verejného priestoru je naším zrkadlom a vizitkou. Stotožňujem sa so svojím obrazom na Palárikovej ulici? Platí to i opačne – prostredie, v ktorom žijeme nás spätne ovplyvňuje. Prechádzka parkom v nás zanechá iné pocity než prechádzka po skládke komunálneho odpadu. Na kvalitu verejného priestoru majú zásadný vplyv domy a fasády jednotlivých domov, ktoré ulicu alebo námestie obklopujú a k tomu patrí aj ich grafická úroveň. Fasády súkromných domov, otočené k verejnosti preto často podliehajú istej forme regulácie, či už sa jedná o pamiatkársku ochranu historických jadier, alebo vyhlášky a záväzné nariadenia reklamy pre dôležité verejné priestranstvá v meste.

vizual smog cadca


Akí ľudia, také mesto. Alebo opačne?

Životné prostredie, v ktorom sa človek pohybuje, formuje jeho osobnosť, mení jeho chovanie, jeho estetické cítenie, harmonickú farebnosť, vplýva na psychickú pohodu a podobne. Jeden z najznámejších urbanistov súčasnosti, Jan Gehl, sa riadi heslom: "Najprv musíme sformovať mesto, a to následne sformuje nás." Preto by sme nemali rezignovať na kultiváciu verejného priestoru i grafickú úroveň reklamy. Musíme sa ale i oprostiť od ideológie relativizácie estetiky slovami "každý má iný vkus," "nech si každý robí, čo chce" a priznať si, že niektorí vkus skutočne nemajú a nemusia tak degradovať naše verejné priestranstvá nekultivovanou reklamou a kaziť dojem z prechádzky po Palárikovej ulici, ktorú ukazujeme naším hosťom ako výkladnú skriňu mesta.

vizual smog cadca9


Problém sa už dávno rieši v zahraničí, napredujú aj naše mestá

Možno sme u nás boli v 90-tych rokoch fascinovaní blikajúcimi reklamami na newyorskom Times Square, ale i tam už nastali zásadné zmeny. Mesto prijalo regulácie a okrem graficky výnimočného Times Square je mesto čisté a s umiernenou formou reklamy. V Bratislave vznikol "Projekt Nová Obchodná", ktorý reguluje reklamu a vytvára nový brand štvrte.

 V Žiline Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s architektkou Streďanskou práve vydali a na meste záväzne prijali "Manuál reklamy." Podobný má i Praha, na Slovensku Prešov alebo mestečko Hlohovec. Metódy ako docieliť zvýšenie kultúry reklamy môžu byť rôzne. Okrem tvrdých manuálov a vyhlášok sú to aj takzvané mäkké formy. Napríklad v Znojme mesto aktívne pristúpilo k spoluvytváraniu vývesných štítov v centre. Výtvarná kvalita mestského prostredia je spoločnosťou žiadaná, mesto preto okrem všeobecných kritérií na rozmery a materiál reklamných prvkov finančne prispieva i na ich návrh. Funguje to prostredníctvom prihlásených architektov, ktorí poskytujú obyvateľom túto službu. Obchodné prevádzky tak získajú kvalitný návrh zadarmo.

V Brne popularizuje otázku vizuálneho smogu grafička Veronika Ruth. V 10 bodoch "Smrtelné nemoci vývěsních štítů," definovala čo sú vlastne hlavné problémy nekultivovanej reklamy. Hýrivá farebnosť, blikajúca svetelná reklama, A4 mor, epidémia tabuliek či duplicita informácií, kedy je nápis "OBUV" vo výklade použitý aj 5x. Tento materiál je výborným vodidlom k uvedomeniu si hlavných výtvarných a kompozičných zásad pre reklamu. Gýčové reklamy prirovnáva k vulgarizmom, ktoré nie sú vyjadrené slovom - obsahom, ale výtvarne. Na tieto "grafické vulgarizmy" upozornila happeningom v uliciach mesta, kde zdeformované nápisy prelepila skutočnými vulgarizmami. Napríklad namiesto slova "OBUV" použila slovo "HOVNO." To viedlo k širokej diskusii, ktorej výsledkom bol vôbec prvý záväzný manuál v Česku "Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, městské části Brno-střed."

Ak nechceme, aby Čadca zostala odstrašujúcim príkladom vizuálneho smogu, tak je potrebné inšpirovať a osloviť na spracovanie taktiky ten najlepší tím autorov v okolí.

Prečítajte si aj: 

Ing. arch. Milan Šuška
foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: