hory turistikaJeho dojednaním ochránite svoju peňaženku pred úhradou nemalej finančnej čiastky.

Na základe zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe § 11, je osoba, ktorá sa nachádza v horách povinná tejto organizácii uhradiť náklady spojené s jej prípadnou záchranou, pátraním a činnosťami, ktoré sú vymedzené zákonom.

Zároveň vopred zdôrazňujem, že nižšie uvedené informácie sa týkajú slovenských občanov, resp. občanov s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

Horská záchranná služba (ďalej ako HZS) vykonáva v zmysle zákona záchrannú činnosť, ktorá pozostáva z vyhľadávania a vyslobodzovania osoby v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe, ktorá sa nachádza v tiesni, preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia.

Kto nemusí Horskej záchrannej službe uhrádzať náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti, či pátraním?

V zákone č. 544/ 2002 o Horskej záchrannej službe § 11- Práva a povinnosti osôb v Horskej oblasti, ods.2 písm. e sa uvádza nasledovné: ,,uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú, to neplatí, ak osoba nie je plnoletá, nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred záchrannou činnosťou alebo počas nej.“

T.z., že napr. osoby, ktoré ešte nedovŕšili vek 18 rokov nemajú povinnosť dojednať si poistenie nákladov na zásah Horskej služby.

Dôležité je podotknúť, že každý zásah sa delí na dva typy. Jeden typ zásahu je technický zásah, kde môžeme zaradiť napr. pátranie po stratených osobách, uviaznutie, vyhľadávanie a vyslobodenie osoby v tiesni, preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia alebo do zdravotníckeho zariadenia, prevoz telesných pozostatkov, či poskytovanie prvej pomoci, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (lekár, lieky).

Druhý typ zásahu je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tu sa radia úkony, ktoré hradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia.

Nakoľko napr. osoby mladšie ako 18 rokov nie sú plnoleté, pričom im nevzniká zo zákona povinnosť dojednať si poistenie nákladov na zásah HZS, tak prípadné náklady na technický zásah idú na účet Horskej záchrannej služby ako štátnej rozpočtovej organizácie, ktorá spadá do rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Osoby, ktoré prekročili 18- ty rok veku sú teda povinné dojednať si poistenie nákladov na zásah HZS a z neho sú kryté vyššie uvedené náklady na technický zásah.

Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, resp. na to, čo nie je technický zásah sú u všetkých občanov hradené zdravotnými poisťovňami z verejného zdravotného poistenia.

HZS vykonáva svoju činnosť v zákonom uvedených horských oblastiach, ktorými sú: Belianske Tatry, Kremnické vrchy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Slovenský raj, Stredné Beskydy, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry. Hranice týchto horských oblastí sú určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Poisťovne môžu mať v poistných podmienkach zadefinované aj iné horské oblasti.
Zároveň sú vo vyššie uvedenom § 11- Práva a povinnosti osôb v horskej oblasti ods. 2 uvedené povinnosti, ktoré je dotyčná osoba povinná dodržiavať. Medzi povinnosti patria tieto:

  • dodržiavať pokyny horskej služby, riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti,
  • správať sa tak, aby neohrozovala vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb,
  • ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti a informácie súvisiace s poškodením zdravia alebo s nezvestnosťou inej osoby v horskej oblasti,
  • zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov,
  • uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú, to neplatí, ak osoba nie je plnoletá, nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred záchrannou činnosťou alebo počas nej,
  • na vyzvanie príslušníka horskej služby alebo horského vodcu preukázať svoju totožnosť.

Porušenie povinností ustanovených v § 6 ods. 1, § 8a ods. 1 až 5, 7 a 8, § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f) a § 12 ods. 7, ktoré sú uvedené v spomínanom zákone je definované ako priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 331 eur. Pokuty za priestupky môžu v blokovom konaní ukladať aj poverení príslušníci HZS.

Horská záchranná služba má na svojej webovej stránke v časti Legislatíva a štatút tiež zverejnený aj cenník nákladov. Náklady sa pohybujú v nasledovných výškach:

cennik horska zachranna sluzbaZdroj: www.hzs.sk

Pred tým ako sa vydáte do hôr odporúčam, aby ste si tiež nainštalovali aplikáciu HZS. V profile užívateľa si nastavíte Vaše meno a telefónne číslo. V osobných informáciách uvediete rok Vášho narodenia, výšku, hmotnosť, Váš e- mail a jazyk komunikácie. Taktiež uvediete kontakt na Vaše blízke osoby. Zvlášť to odporúčam v prípade, ak ste nepočujúci alebo máte problém so sluchom. V zdravotných údajoch uvediete informácie o Vašom zdravotnom stave ako napr., či máte diabetes alebo či trpíte ochorením srdca, resp. či máte poruchu reči alebo ste nepočujúci. V aplikácii taktiež nájdete knihu vychádzok a túr, varovania a výstrahy z jednotlivých horských oblastí. V sekcii Miesta záujmu nájdete napr. zoznam oblastných stredísk HZS, strediská, ktoré sú vybavené defibrilátorom, či zoznam horských chát v jednotlivých pohoriach. Taktiež je v aplikácii možnosť privolať pomoc. V prípade, že máte napr. v nastaveniach aplikácie v sekcii- Oprávnenie aplikácie nastavené lokalizačné služby, tak táto funkcia zaistí, že Vás pri zavolaní o pomoc záchranári dokážu rýchlo lokalizovať a nájsť, a to na základe signálu GPS. Môžete si tiež nastaviť notifikácie, ktoré Vám umožnia prijímať varovné upozornenia.

Ak Vás napr. zaujíma, aké poistné plnenie za zásah HZS bolo vyplatené napr. v prípade vysokého tlaku bez zásahu vrtuľníka, tak oslovená poisťovňa uvádza sumu cca 350,-€. Pri prevoze vrtuľníkom oslovená poisťovňa uvádza pri poistných plneniach priemernú sumu vo výške 4 000,-€. Zdôrazňujem, že sa jedná o priemer.

V prípade, že chodíte do hôr nepoistení a budete potrebovať pomoc, ktorá si bude vyžadovať zásah HZS, mali by ste sa pripraviť na to, že si to zaplatíte z vlastného vrecka!!

Pokiaľ budete vykonávať alebo vykonávate v horách rizikové športy ako napr. cykloturistika po neznačených trasách, či turistika vykonávaná po neznačených cestách bez obmedzenia nadmorskej výšky alebo turistika, kde používate akúkoľvek časť horolezeckej výbavy (lano, prilba, karabína, sedací úväz, prsný úväz a podobne) vrátane via- ferraty akéhokoľvek stupňa obťažnosti bez obmedzenia nadmorskej výšky, tak v tom prípade si zväčša musíte dojednať poistenie nákladov na zásah HZS, ktoré bude zohľadňovať vyššie riziko a tým pádom zaplatíte aj vyššie poistné, ako keby ste išli iba na bežnú cykloturistiku, či turistiku na vyznačených trasách, resp. cestách. Zoznam rekreačných športov a rizikových športov nájdete zväčša vo všeobecných poistných podmienkach poisťovní alebo na ich webových stránkach. Upozorňujem, aby ste sa pri stanovení a výbere správneho balíka z ohľadom na Vami vykonávané aktivity orientovali podľa všeobecných poistných podmienok, ktoré sa v jednotlivých poisťovniach môžu líšiť !!

Pred dojednaním poistenia Vám odporúčam oboznámiť sa so všeobecnými poistnými podmienkami, resp. hlavne výlukami, či obmedzeniami z poistného plnenia, ktoré sú v nich uvedené

Pri plánovaní a organizovaní výletov do hôr je potrebné, aby sme boli zodpovední a mysleli na prípadné riziká ešte pred cestou. Nie nadarmo sa totiž hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.

Chcete viac informácií? Kontaktujte nás
tel.:
 +421 904 391 683
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: