010 1968 kysuceDemokratizačný proces československej spoločnosti bol surovo potlačený vpádom vojsk Varšavskej zmluvy a patrí k najvýznamnejším momentom našich moderných dejín.

Dnes 21.8.2023 si pripomíname 55. výročie vojenskej intervencie časti vojsk Varšavskej zmluvy. Bola to najväčšia ozbrojená akcia v Európe od konca 2. svetovej vojny.

011 1968 kysuce

Historik Mgr. Martin Turóci, PhD. uvádza:

"Rok 1968 spojený s rozsiahlym demokratizačným procesom predstavuje významný medzník povojnového obdobia v Československu. Československú i kysuckú spoločnosť vďaka postupnému prijatiu viacerých demokratizačných reforiem zasiahlo nebývalé politické a spoločenské uvoľnenie. Prebiehajúci vývoj v Československu však bol v priamom rozpore s predstavami okolitých komunistických štátov na čele so Sovietskym zväzom. Tunajší politickí predstavitelia sa obávali, že by demokratizačný proces mohol z Československa preniknúť i k nim a vyvolať neželané spoločenské pohyby. Rozhodli sa preto demokratizáciu v Československu zastaviť za každú cenu...

 

Česi i Slováci napriek dvom desaťročiam totality nerezignovali na svoje základné občianske práva a túžba po slobode a demokracii v nich stále žila.

003 1968 kysuce

V Čadci heslá ako "Eto naše delo – choďte domov"

Napriek skutočnosti, že Kysuce boli od priamej vojenskej prítomnosti ušetrené i tu sa na verejných miestach objavili rozličné nápisy namierené proti okupácii. Čadčianske ulice tak v tom čase lemovali heslá ako: Sme jeden šík – Dubček je náš Jánošík, Eto naše delo – choďte domov, Vráťte sa domov, Sme za Dubčeka, Hanba zradcom Biľakovi, Indrovi, Kolderovi, Barbírkovi a ďalším – sme za Dubčeka."

Rok 1968 na Kysuciach

autor: Mgr. Martin Turóci, PhD., Kysucké múzeum v Čadci
foto: Miroslav Golis / ŠA v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Čadca, archív Kysuckého múzea

Viac v článku:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: