tyzden kniznicSlovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a knižnice na celom Slovensku zorganizovali pre čitateľov a priaznivcov literatúry „Týždeň slovenských knižníc“ pod heslom "Knižnice pre všetkých - Knižnica, záruka kvalitných informácií".

Záštitu nad jeho aktivitami prevzala v tomto roku prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a ministerka kultúry SR Natália Milanová. Jeho cieľom bolo predovšetkým pozitívne zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra ich činnosti. Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa do celoslovenskej akcie aktívne zapojila a v dňoch od 6.3.2023 do 11.3.2023 pripravila pre čitateľov všetkých vekových kategórií pestrý a bohatý program podujatí.

Týždeň slovenských knižníc sa začal v pondelok 6. marca 2023 prednáškou viceprimátora Mesta Čadca Pavla Holeštiaka na tému „Matica slovenská, zahraničná a kysucká“. S veľkým záujmom si ju vypočuli študenti SOŠ obchodu a služieb v Čadci i návštevníci knižnice.

tyzden kniznic1Beseda s Pavlom Holeštiakom

Pre žiakov základných škôl boli určené hodiny informačnej výchovy, prednáška a audiovizuálna prezentácia „Knihopis“ o vzniku a vývoji knihy, ale aj autorské stretnutie so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou. Zo svojej rozsiahlej tvorby priblížila žiakom svoju úspešnú „Veľkú knihu keltských povestí“.

tyzden kniznic2Beseda so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou

Rozprávkové a tvorivé dopoludnie v knižnici si užili aj zdravotne znevýhodnení klienti CSS Horelica čítaním a dramatizáciou známych rozprávok a ilustrovaním vlastnej rozprávkovej knižky. Knižnica nezabúda ani na skôr narodených obyvateľov nášho mesta a okolia. Svoju pamäť a kognitívne funkcie mozgu si precvičili na lekcii kurzu pamäti, ktorý pod názvom „Otvorená a veselá myseľ“ bude pokračovať v knižnici až do konca apríla 2023. Klienti CSS Park Čadca si vypočuli zaujímavú prednášku „Kniha kníh Biblia“, doplnenú audiovizuálnou prezentáciou o jej výtvarnom stvárnení v tvorbe umelcov Gustáva Dorého a Vincenta Hložníka.

Veľký ohlas zaznamenalo aj online podujatie „Je nás počuť“, do ktorého sa aktívne zapojili zahraniční študenti mládežníckej organizácie Keric v Čadci pod vedením Lenky Sentkerestiovej. Bolo nás počuť v knižnici, na celom Slovensku i vo svete pri online čítaní úryvkov z tvorby Julesa Verna v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku zahraničnými študentmi Laurene a Lorisa z Francúzska, Lavínie z Nemecka a Malika z Turecka. Najväčší počet návštevníkov sme zaznamenali na podujatí „Jazýček môj ohýbaj sa“, recitačnej súťaži detí predškolského veku. Malých recitátorov prišli podporiť rodičia i starí rodičia a príjemnú atmosféru podporilo hudobné a spevácke vystúpenie detí záujmových krúžkov CVČ pod vedením Radoslava Nekoranca.

tyzden kniznic3Súťaž Jazýček môj, ohýbaj sa

V priebehu týždňa sa realizovalo v knižnici a v spolupracujúcich organizáciách 14 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 351 návštevníkov. Knižnica vyhlásila dve súťaže a výzvu na dobročinnú zbierku „Daruj knihu deťom“ – darované knihy budú odovzdané zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom. Súťaž „Rytier čítaného slova“, ktorá je učená pre najaktívnejších detských čitateľov do 15 rokov podporuje čítanie detí a čitateľskú gramotnosť. Výtvarná súťaž „Môj rozprávkový svet“, určená pre deti predškolského veku, objavuje výtvarný talent u najmladších detských čitateľov.

Počas týždňa prebiehalo aj hlasovanie v regionálnej anketovej čitateľskej súťaži „Kniha Kysúc 2022“ o čitateľsky najúspešnejšiu knihu vydanú v roku 2022. Súťaž bude pokračovať do 15. apríla 2023 a s výsledkami hlasovania bude čitateľská verejnosť oboznámená v máji 2023. Okrem prednášok, besied, súťaží, tvorivých dielní a výstav umožnila knižnica v týždni od 6.3.2023 do 11.3.2023 novým čitateľom bezplatnú ročnú registráciu a odpustila všetkým zábudlivcom sankčné poplatky za upomienky a oneskorené vrátenie knižničných dokumentov. V tomto období navštívilo Kysuckú knižnicu v Čadci 2198 individuálnych návštevníkov, ktorí si vypožičali 6606 knižných dokumentov. V tomto týždni sa v knižnici zaregistrovalo alebo si obnovilo členstvo 831 čitateľov.

Veríme, že sa aj naďalej budeme s našimi čitateľmi stretávať na podujatiach a návštevách knižnice osobne a naše aktivity budú sledované i na web stránke, facebooku a instagrame knižnice. Za vašu priazeň vopred ďakujeme.

Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: