pamatna tabula mons balaziOdhalenie pamätnej tabule Mons. Ľudovítovi Balážimu vyvolalo živé spomienky farníkov z Krásna nad Kysucou a Zborova nad Bystricou, na jeho duchovnú prácu, ktorú tu zanechal. 

Viacerí zaspomínali, prejavili vďaku a venovali modlitbu za zosnulého duchovného otca, ktorý zasvätil život Bohu a staral sa o naše duše viac ako 33 rokov.

Mons. Baláži tu zanechal veľký odkaz v podobe výstavby Kostola v Zborove nad Bystricou, ktorý budoval v ťažkých časoch normalizácie. Kysučania ho mali veľmi radi a s úctou na neho stále spomíname. Vieme i o tom, ako nás Mons. miloval.

5. február 2021 je dňom nedožitých 101 rokov bývalého farára a dekana farnosti Krásno nad Kysucou ,,Mons. Ľudovíta Balážiho“, ktorej filiálkou bola aj farnosť Zborov nad Bystricou.

Odhalenie pamätnej tabule

V tento deň si vzácneho kňaza i človeka uctili predstavitelia samosprávy mesta a obce i predstavitelia týchto farností. Spoločne odhalili pamätnú tabuľu, ktorá je umiestená na Kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Zborove nad Bystricou, a o ktorého výstavbu sa zaslúžil predovšetkým Mons. Baláži.
Dekan krasňanského dekanátu Marián Vojtek spoločne s miestnym farárom Petrom Škorom požehnali pamätnú tabuľu. Primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa spoločne so starostom obce Zborov nad Bystricou Jurajom Hlavatým slávnostne odhalili tabuľu venovanú z vďaky od zborovských veriacich Mons. Balážimu.

2. marca 2021 sa pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho dekana Mons. Balážiho, ktorý sa všetkým Krasňanom a Zborovanom vryl do ich sŕdc a ostane tam navždy. Bože osláv jeho dušu!

“Spolu so starostom Jurajom Hlavatým sme to vždy cítili, keď sme Mons. Balážiho navštívili. S vďakou spomínal na svojich veriacich a nikdy ich nezabudol srdečne pozdravovať,” povedal primátor Jozef Grapa.

“Dôkazom o nesmiernej láske je email z ďalekej Kanady, ktorý mi napísala jeho neter Gabika, ktorá na fare pracovala v čase posledného pôsobenia jej ujca. Podľa jej slov vidieť, ako nás náš Mons. Baláži mal rád. Preto s jej súhlasom uverejňujeme email v plnom znení. Myslím si, že po prečítaní dojemného vyznania sa určite každému vtlačia slzy do očí so spomienkou na nášho duchovného otca. Obetujme za neho modlitbu a precíťme, čo všetko pre nás počas kňazskej služby urobil”, dodal primátor.

 

Vážený pán primátor, Ing. Jozef Grapa,

som najmladšia neter Gabika, Msgr. Ľudovíta Balážiho, po jeho sestre Rozálii. Bola som zamestnaná u svojho u j c a , na Farskom úrade v Krásne nad Kysucou, v rokoch 80-tych, tak ako predo mnou moje sestry, Marta v 60-tych a Alika v 70-tych rokoch.

Správa o Vašej vďačnosti k nášmu ujcovi sa dostala až ku mne do Vancouver – Canada. Som veľmi dojatá a verím, že aj moji súrodenci a priatelia, že farníci z Krásna nad Kysucou a Zborova nad Bystricou – nezabudli na svojho duchovného otca a pamätajú na neho v modlitbách a v odhalení pamätnej tabule na Zborovskom kostole - (jeho duchovnom dieťati), tak ako to on v jeho rozhovoroch často pripomínal.

VRÚCNA VĎAKA VÁM VŠETKÝM!

Mal Vás neskutočne rád – KYSUČANOV – Nedal na Vás dopustiť! Miloval Vás! – Volal Vás duchovnými deťmi!

Ale prezradím Vám “verejné tajomstvo”, na Kysuciach mu bývalo zima, “sneh tam bol od mája do mája”- túžil po dolniakoch – mal rád teplo a slnko! Po 33-och rokoch prišlo nariadenie, opustiť milované duchovné deti a presťahovať sa na – dolniaky, do farnosti Ivanka pri Nitre. Bolo to ťažké opustiť Vás, bola som pri tom a do dnešného dňa si to pamätám: “ prosil veriacich, aby túto skutočnosť v pokore prijali a poslúchli aj s Nim túto poslušnosť splniť”!

POSLUŠNOSŤ K CIRKVI A K SVOJIM NADRIADENÝM BOLA PRE NEHO NADOVŠETKO!

Prosím, odovzdajte vrelé pozdravy Vašim duchovným otcom, M. Vojtekovi, P. Škorovi a starostovi obce Zborov n/B J. Hlavatému a veriacim vo farnostiach.

S milou spomienkou a pozdravom na Vás ostáva

Gabika Trenciansky-Nitryova
Vancouver, BC
Canada

Prečítajte si aj: 

autor: redakcia
foto: Zborov nad Bystricou

 

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: