balazi nar 100rokovMons. Ľudovít Baláži oslávil 100. narodeniny - kňaz, ktorého najdlhšie pôsobisko bolo v Krásne nad Kysucou.

Primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa: „Nesmierne ma dojalo s akou láskou spomína na Krásňanov a Zborovanov aj po viac ako 30 rokoch. Vždy keď prídeme na návštevu na prvom mieste sú veriaci z našich farností. S radosťou v hlase nás informoval, že práve v tomto čase prijíma veľa blahoželaní k narodeninám od veriacich z Kysúc.“

"Som potešený, že sa mi dostalo cti nazývať Mons. Balážiho - „ujco“. V roku 2017 ma požiadal, aby som mu takto hovoril, pretože takto ho volajú najbližší príbuzní a vtedy som sa i ja medzi nich zaradil. K Mons. Balážimu chodievame s primátorom mesta Krásno nad Kysucou už od roku 2012 a každoročne mu prinášame pozdravy jeho farníkov z mesta Krásno nad Kysucou i obce Zborov nad Bystricou. Sú to nezabudnuteľné a neopakovateľné chvíle, ktoré s ním každoročne trávime. Tento rok to bolo o niečo výnimočnejšie, pretože len málokomu dopraje náš Pán dožiť sa v plnom vedomí vzácneho jubilea 100 rokov. Hlboká viera a dary Ducha svätého umožnili nášmu kňazovi prijať tento dar a osláviť toto životné jubileum. 

My mu spoločne želáme Božie požehnanie, pokoj, vieru a nádej, ktorá nech ho sprevádza tak, ako ho sprevádzala po celý jeho kňazský život," - uviedol Juraj Hlavatý, starosta obce Zborov nad Bystricou

 

balazi narodeniny 100rokov

 

Mons. Ľudovít Baláži

Ľudovít Baláži, rodák z Čabaj Čáporu z dedinky pri Nitre, prišiel do Krásna nad Kysucou v roku 1958 a pôsobil tu až do roku 1991. Za kňaza bol vysvätený v povojnových časoch v roku 1946 a jeho prvým kaplanským pôsobiskom sa stala Valaská Belá, kde pôsobil 2 roky a ďalšie 2 roky pôsobil v obci Divina.
V roku 1950 -1951 ho väznili v Bratislave a v Leopoldove. Pastoračnú činnosť ako kaplán začal opäť vykonávať až v roku 1952 a to v Papradne, v Považskej Bystrici a Rajci. Správcom farnosti sa stal prvým krát v roku 1957 v Rajci. O rok neskôr nastúpil práve na najdlhšie pôsobisko do nášho mesta Krásna nad Kysucou. Počas tohto obdobia vykonal nielen veľmi veľa v pastoračnej činnosti medzi veriacimi v Krásne a na Zborove, nakoľko spravoval aj Zborov ako filiálku. Zanechal za sebou i veľké diela v podobe výstavby fary v Krásne nad Kysucou ale najmä výstavba farského kostola Nepoškvrneného počatia panny Márie, ktorý vrástol pod jeho vedením v krásny moderný kostol s nezabudnuteľnými vitrážami od svojho priateľa akademického maliara Vincenta Hložníka.
V roku 1990 bol preložený do Ivánky pri Nitre, kde sa stal správcom farnosti a počas jeho pôsobenia tam zrekonštruoval budovy fary.
Počas pôsobenia v Krásne nad Kysucou bol známy podporovateľom vzdelávania kysuckých rodákov a sám presviedčal rodičov i žiakov o potrebe vysokoškolského vzdelania. Bol známy i tým, že zaobstaral často modernú novú techniku, veď za výučbou náboženstva chodil už na svojom povestnom motocykli, lebo náboženstvo nevyučoval len v centre mesta Krásno ale aj na školách v osadách, či už to bolo vo Vlčove, u Gavlasa a v ďalších častiach teraz už skôr chalupárskych usadlostiach.
Bol veľkým organizátorom a pomáhal i pri rozvoji obce Krásno nad Kysucou. Veriaci v Krásne sú mu vďační za jeho prístup ľudskosť i bezprostrednosťou s ktorou sa stretávali. Sviatok krstu udelil celej jednej generácie ako i zosobášil drvivú väčšinu terajších ľudí v produktívnom veku.

Autor: redakcia, mesto Krásno nad Kysucou
Foto: Zborov nad Bystricou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: