etnofilm 2022 001Vystúpením Slovenského ľudového umeleckého kolektívu s programom Slovensko a vyhlásením výsledkov súťažnej časti sa v piatok 11. novembra 2022 skončil 22. ročník filmového bienále dokumentárnych etnologických filmov ETNOFILM ČADCA 2022.

Celkovo bolo prihlásených 68 filmov z 21 krajín. Najväčšie zastúpenie mali európske krajiny, nechýbali však ani filmy z Blízkeho východu a Severnej Ameriky. V aktuálnom 22. ročníku bolo udelených 10 ocenení: GRAND PRIX - Zlatý turoň, Strieborný a Bronzový turoň, Cena VIA EUROPA (udeľuje predsedníčka ŽSK) - za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve, Cena Martina Slivku (udeľuje Literárny fond) - za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi, Cena Etnológ za kamerou (udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska), Cena primátora Mesta Čadca. Na návrh medzinárodnej poroty v zmysle štatútu festivalu udelil riaditeľ festivalu a medzinárodná porota 3 mimoriadne ocenenia: Cenu Mariána Veselského za zvukové stvárnenie filmu, Cenu Mariána Veselského za hudobnú zložku, ktoré udelila spoločnosť ArtForum21 Slovakia a Čestné uznanie predsedu festivalu.

etnofilm 2022 003

Počas štyroch dní festivalu venovaného témam ľudovej kultúry a spôsobu života ľudského spoločenstva bolo premietnutých dvadsať súťažných a viac ako tridsať mimo súťažných dokumentárnych a hraných filmov. Centrom diania sa stalo mesto Čadca, festival však zavítal i do miest Krásno nad Kysucou a Kysucké Nové Mesto. V tomto ročníku sa podujatie zameralo na široký okruh verejnosti pre všetky vekové kategórie divákov. Okrem filmových projekcií boli pre návštevníkov festivalu pripravené sprievodné podujatia v Dome kultúry v Čadci, v Kysuckom múzeu a v Kysuckej knižnici v Čadci.

Diváci si tak mali možnosť okrem filmových projekcií prezrieť tematicky zamerané výstavy, zúčastniť sa i odborných diskusií a seminárov so zameraním na tradície a zvyky. Tohtoročnou novinkou boli sekcie ETNOFILM deťom a teenagerom v Kysuckej knižnici a ETNOFILM seniorom v centrách sociálnych služieb. Nechýbala ani ETNOKAVIAREŇ v dome kultúry s metodicky zaujímavými ale nesúťažnými filmovými dokumentami spojenými s verejnými diskusiami.

etnofilm 2022 006

Najstarší filmový festival otvorila v utorok 8. novembra vernisáž výstavy Ivana Köhlera TUROŇKO - TUROŇ – TURVOŇ v Galérii Čadca. Po jej ukončení nasledoval slávnostný sprievod mestom s maskou Turoňa a v sprievode folklórnej skupiny Zborovanka, speváckeho tria Vrchárky a ľudovej hudby Potočiari. Program pokračoval v dome kultúry  prezentáciou knihy Petra Kršáka DEJINY SEBAVEDOMIA, otvorením festivalu a prvými súťažnými projekciami v divadelnej sále. Súčasťou otvorenia bola výstava Centra pre tradičnú ľudovú kultúru Výstava o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska, výstava neprofesionálneho výtvarníka a člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci Dušana Chilého Potulky krajinou a výstava neprofesionálneho výtvarníka Drahomíra Škora v Kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste Kysucké osady a život v nich.

V Kysuckej knižnici boli od utorka do štvrtka premietané filmové pásma pre deti materských škôl MAĽOVANKY – SPIEVANKY (réžia Slavíková – Rqabarová), pre žiakov stredných škôl dokumentárny film režisérky Kataríny Farkašovej ŠVÉDI Z OSADY, spojený s video diskusiou s autorkou a pre žiakov ZŠ muzikantská veselohra ZVUKY NIE SÚ MUKY v podaní SĽUK-u. Priestory Kysuckého múzea patrili v stredu a štvrtok metodicky zaujímavým filmom, odbornému semináru DROTÁRSTVO, ARCHITEKTÚRA A ZVYKY, ktorú organizátori pripravili v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave a sprístupnená bola i výstava Slovenského národného múzea v Martine – OČAMI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA.

etnofilm 2022 007

Súťažné filmové projekcie prebiehali v divadelnej sále domu kultúry od utorka 8.11. do štvrtka 10.11 2022

Premietnutých bolo 20 súťažných filmov z 13 krajín, ktoré hodnotila medzinárodná porota v zložení: predsedníčka Zuzana Beňušková (SR) – etnologička, etnografka, kultúrna a sociálna antropologička, členovia poroty: Pavel Popelka (ČR) - etnograf, zberateľ piesní, autor folklórnych relácií, scenárista, fotograf a publicista, Jadwiga Hučková (Poľsko) – filmová historička, Ivo Brachtl (SR) - slovenský dokumentarista a Pavel Borecký (ČR) – sociálny antropológ. Čestným členom medzinárodnej poroty bol Ladislav Volko (SR) - filmový a kultúrny publicista, sociológ, básnik, bývalý diplomat a vysokoškolský pedagóg. Okrem súťažných dokumentárnych filmov ponúkli organizátori širokej verejnosti i projekciu viac ako 30 nesúťažných a metodicky zaujímavých dokumentov v ETNOKAVIARNI, ktoré boli vybrané výberovou komisiou festivalu. V Kysuckom Novom Meste a Krásne nad Kysucou sa súbežne s hlavným programom v Čadci premietali filmové pásma pre deti, dokumentárne filmy pre seniorov a vybrané súťažné dokumentárne filmy.

Z pohľadu enviromentálnej záťaže organizátori pristúpili tento ročník k riešeniam, ktoré boli realizované dopravou na elektromobiloch, vydávaním tlačovín na recyklovanom papieri ale aj ocenenia Turoni boli, na rozdiel od minulých ročníkov, vytvorené zo skla.

etnofilm 2022 001

Celková bilancia festivalu

Podujatie sa konalo v 3 mestách (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou), do festivalu bolo zapojených 9 kultúrnych inštitúcií (Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Kysucké múzeum, Kysucká knižnica v Čadci, Dom kultúry v Čadci, Galéria mesta Čadca, Mestské kultúrno – športové stredisko v KNM, Dom kultúry v Krásne nad Kysucou, Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Park v Čadci), 26 partnerov a spoluorganizátorov, 20 dobrovoľníkov (KERIC, Žilinská univerzita – Fakulta humanitných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), reklamní partneri SPP Nadácia, Slovenské elektrárne a hlavný mediálny partner Rádio EURÓPA 2.

Celkovo bolo premietnutých 20 súťažných dokumentárnych filmov v celkovej dĺžke 12 a pol hodiny, vyše 30 nesúťažných filmových projekcií, zrealizované 4 výstavy, 1 odborný seminár, 1 online beseda s režisérkou a scenáristkou Katarínou Farkašovou, 1 beseda s autormi súťažného filmu Černí Češi, 8 filmových pásiem pre deti predškolského veku, 3 filmové projekcie pre študentov stredných škôl, 8 filmových projekcií pre seniorov, 1 muzikantská veselohra pre žiakov ZŠ a 1 profesionálne vystúpenie SĽUK počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.

etnofilm 2022 008

Návštevnosť festivalu: spolu viac ako 2600 účastníkov - materské, základné, stredné školy v Čadci, Kysuckom Novom Meste, Krásne nad Kysucou, klienti Centier sociálnych služieb v Čadci, návštevníci výstav, seminárov, vystúpenia SĽUK-u, odborná verejnosť, dobrovoľníci, študenti vysokých škôl, predstavitelia médií. Festival poctili svojou návštevou aj veľvyslanci štátu Izrael a Chorvátska.

Hlavnými organizátormi festivalu boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mesto Čadca. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a tiež bolo realizované vďaka finančnej podpore ŽSK. Hlavnými reklamnými partnermi boli Nadácia SPP, Slovenské elektrárne a Kysucké pekárne Vilija. Festival sa konal aj vďaka podpore Nadačného fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu. Hlavným mediálnym partnerom bolo Rádio Európa 2.

pdfVýsledková listina

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: