slnecne hodiny vysoka nad kysucou 003Námestie obce Vysoká nad Kysucou zdobia unikátne slnečné hodiny. Prečítajte si v čom spočíva ich jedinečnosť.

Jednou z veličín, ktoré sa od nepamäti snaží ľudstvo merať je nesporne čas. Jedným z prastarých prostriedkov na meranie času za pomoci rotácie Zeme a tým spôsobeného zdanlivého pohybu Slnka po oblohe sú slnečné hodiny.

V obci Vysoká nad Kysucou má vďaka svojim starým rodičom z otcovej strany Štefanovi a Anne Čerňanovcom, svoje korene americký astronaut E. A. Cernan, ktorý ako zatiaľ posledný človek kráčal po mesačnom povrchu. Obec sa túto jedinečnosť snaží ponúkať širokej verejnosti realizovaním rôznych aktivít, ktoré majú spoločného menovateľa – kozmonautiku či vesmír. Takýmto jedinečným zámerom bolo i inštalovanie a výstavba tzv. analematických slnečných hodín. Hlavným garantom celej projektovej aktivity bola Organizácia cestovného ruchu Kysuce, ktorej bola na realizácia zámeru poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 2 000 EUR.

Za miesto ich osadenia bol vybraný stred zelenej plochy na námestí v centre obce Vysoká nad Kysucou.

V dňoch 25. 8. 2018 a 28. 8. 2018 zrealizoval v zmysle zmluvy o dielo zástupca spoločnosti VIZarch s.r.o. presné astronomické zamerania v severo-južnom smere, na základe ktorých bolo v teréne určené a vyznačené, kde sa bude nachádzať dátumová doska a jednotlivé číselníky budúcich slnečných hodín. Dodávateľ zároveň vypracoval i technickú dokumentáciu samotného vzhľadu slnečných hodín.

Po vyznačení umiestnenia dátumovej dosky a jednotlivých číselníkov začali pracovníci obce so stavebnými úpravami celého priestoru budúcich slnečných hodín. Osadenie dátumovej dosky, číselníkov a okrasných kamenných monolitov realizovala firma Kamenárstvo Vladimír Hazucha. Po ich osadení zrealizovali zamestnanci obce pokládku zámkovej dlažby a montáž doplnkové osvetlenia po obvode hodín.

slnecne hodiny vysoka nad kysucou v

Ako posledné boli do priestoru hodín osadené nerezové znaky zverokruhu a trvale vysvetľujúca tabuľka, na ktorej je vysvetlené, akým spôsobom sa čas na analematických slnečných hodinách určuje. Výnimočnosť a jedinečnosť spočíva v tom, že ukazovateľom času týchto slnečných hodín je tieň osoby, ktorá sa postaví na dátumovú stupnicu tak, aby stála osou svojho tela na S-J osi, v mieste aktuálneho kalendárneho dátumu. Jej tieň ukáže, koľko je hodín slnečného času. Tento miestny, tzv. pravý slnečný čas, sa dá pomocou korekčnej tabuľky previesť na čas stredoeurópsky (SEČ) alebo na letný čas (SELČ), ktorý ukazujú bežné hodiny.

Po dokončení a „uvedení do prevádzky“ sa takmer okamžite analematické slnečné hodiny vo Vysokej nad Kysucou stali bodom turistického a fotografického záujmu a realizáciou projektového zámeru sa tak opäť podarilo obec Vysokú nad Kysucou v prenesenom význame slove spojiť s vesmírom tak, ako to urobil i náš rodák E. A. Cernan...

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Obec Vysoká nad Kysucou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: