dlha nad kysucou osady 005Trasa vás zavedie po osadách v Dlhej nad Kysucou. Jej zastávky sú: Dlhá, Bučník, zast. SAD – Kýčera - Strakovci – Kožovci – Škulavíkovci – Kišovci – Hromadovci – Gajdošovci – Dlhá, Bučník, zast. SAD

Trasa: Dlhá, Bučník, zast. SAD – Kýčera - Strakovci – Kožovci – Škulavíkovci – Kišovci – Hromadovci – Gajdošovci – Dlhá, Bučník, zast. SAD
Dĺžka 6,5 km, + 213 m, - 268 m.

Kataster súčasnej obce bol najskôr, do roku 1949, súčasťou chotárov Dlhého Poľa, Nesluše a Diviny a neskôr, až do vzniku obce Dlhá nad Kysucou v roku 1954, patril Turzovke. Obec Dlhá nad Kysucou tak patrí k najdlhšie osídleným územiam Horných Kysúc. Dnešná vychádzka vedie len týmito najstaršími časťami chotára.

Začneme na konečnej zastávke autobusu Dlhá, Bučník (579 m) /f 1/. Pri pohľade z parkoviska sa vydáme po asfaltovej ceste vychádzajúcej z parkoviska vpravo od zastávky SAD /f 2/. Nevšímame si odbočenie vľavo, hneď za mostíkom, ale pokračujeme priamo. Po 100 m zabočíme prudko, takmer spätne, vľavo na makadamovú cestu /f 3/ a na prvom rázcestí hneď zase vpravo /f 4/. Po 250 m prídeme do osady U Hľubov (610-620 m) /f 5/. V mieste, kde končí asfaltový povrch cesty /f 6/ budeme odbočovať vpravo.

Kto však má záujem navštíviť čo najviac osád môže na konci asfaltového povrchu pokračovať 160 m priamo po vrstevnici k osade U Nuchalov (610-620 m) /f 7/ . Z prístupovej cesty dobre vidieť aj samotu Jančovci (665-670 m) /f 8/ vľavo za potokom. Treba sa vrátiť späť.

Na konci asfaltového povrchu zabočíme vpravo a po 10-tich metroch hneď vľavo na furmanskú cestu vedúcu do lesa /f 9,10/. Po asi 100 m cesta vyjde na lúku za ktorou opäť vchádza do lesa a stáča sa vpravo a po 100 m skončí pri lesnej asfaltke, pri pútači Beskydsko-javorníckej magistrály /f 11/. Tu zabočíme vľavo a najbližšej „Y“ križovatke (po 50-tich m) vpravo /f 12/. Touto cestou budeme pokračovať popod celú rozsiahlu osadu Kýčera (675-760 m) /f 13-18/ / asi 1,2 km až na lúčnatý hrebeň, kde sa cesta, v mieste so skládkou dreva, stáča takmer o 180°späť a mierne stúpa lúkami s veľmi peknými výhľadmi na hrebene Lysohorských a Radhošťských Beskýd /f 19/. V mieste, kde táto cesta vchádza do lesa sa napojí na hrebeňovú cestu s modrou turistickou značkou (Jakubovský vrch-Turzovka, žel.st.) /f 20/. Zabočíme vľavo a pokračujeme po modrej značke /f 21/ najskôr lesom a potom lúkami s peknými výhľadmi /f 22/ a strmším klesaním v závere do sedla /f 23/ s kamenným krížom s letopočtom 1938 /f 24/, v ktorom odbočuje vpravo cez osadu Strakovci (720-735 m) /f 25/ žltá turistická značka smerom do Zákopčia U Polievkov.

Pre zdatnejších turistov odporúčam zachádzku k osade Kožovci (730-740 m) a prípadne aj k samote Škulavíkovci (740 m) /. Od kamenného kríža sa vydáme vľavo strednou cestou /f 26 a 27/, ktorá nás po 400 m privedie do osady Kožovci /f 28/. K samote Škulavíkovci /f 29/je to ešte 200 m. Hneď za prvým domom s číslom 76 treba zabočiť vpravo a nie príliš vyjazdenou cestou vystúpať nad susedné domy. Potom už len takmer po vrstevnici k udržiavanej drevenici. Za mokrého počasia odporúčam vrátiť sa späť ku kamennému krížu.

Za suchého počasia si však možno ušetriť túto „vracačku“ a za kamennou hospodárskou budovou - asi bývalou maštaľou, zabočiť vľavo (dole) /f 30/na približovaciu cestu ktorou po 240 m a 60 m! klesania prídeme na lesnú cestu so skládkou dreva. Lesnou cestou budeme pokračovať vpravo.

Ak ste si zachádzku odpustili, alebo sa vrátili, pokračujte od kamenného kríža z hrebeňa vľavo na opačnú stranu (popri strome s turistickými smerovkami). Široká, terénnym autom zjazdná cesta, vyústi po 400 m klesaní na makadamovú lesnú cestu. Zabočíme vpravo a po ďalších 400 m prídeme na skládku dreva spomínanú v texte vyššie.

Za oblúkom lesnej cesty je odbočka k osade Kišovci (665-670 m) /f 31/ pri ktorej je ďalší pútač Beskydsko-javorníckej magistrály /f 32/. Pokračujeme po ceste ďalej a z lesnej cesty odbočíme na ďalšiu odbočku vľavo pred transformátorom umiestneným v cípe medzi cestami /f 33/.

Tu sa musíme na chvíľu sústrediť na orientáciu. Po 120 m sa prístupová cesta zjazdná osobnými autami prudko stáča vľavo a strmo klesá k domom osady Hromadovci (660-675 m) /f 34/. V tomto  oblúku cesty odbočíme vpravo (popri betónovom stĺpe nn) /f 35/ na starú vozovú cestu do osady. Tá pod strmším briežkom po 40 m taktiež ostro zatáča vľavo /f 36/. V oblúku uvidíme pri pohľade vpravo na dvore dreveného – neobývaného – domu /f 37/ krytú studňu (asi 10 m) /f 38/, prejdeme popri nej vľavo a po asi 8-10 m od studne nájdeme vpravo dnes už málo využívaný chodník k tejto osade. Že ideme správne nám potvrdí po asi 30 m elektrické vedenie nn, ktoré vedie po pravej strane súbežne s chodníkom až do osady Gajdošovci (640-655 m). Pri prvom dome (vľavo) zídeme priechodom na asfaltovú osadovú cestu po ktorej budeme pokračovať ďalej.

Pri prvom dome vľavo od „asfaltky“ sa nachádza stará drevená zvonica /f 39/. Po prejdení osadou Gajdošovci /f 40-42/ prídeme na križovatku. Cesta vľavo /f 43/ nás po 400 m dovedie popri cintoríne na konečnú zastávku autobusov, kde sme začínali.

Čas

Údaje o trase

Text

Jedn.

km

+m

-m

n. v.

       

580

Dlhá, Bučník, zast. SAD

0:11

0,45

35

 

615

Osada U Hľubov

0:07

0,32

5

5

610

→← zachádzka do osady U Nuchalov

0:12

0,30

45

 

655

Na lesnú cestu

0:33

1,21

100

 

755

Cesta na lúkach s výhľadom – zatáčka o 170°

0:12

0,40

45

 

800

Na modrej značke

0:18

0,90

 

70

730

Sedlo Strakovci

0:22

0,80

50

50

730

→← zachádzka k samote Škulavíkovci

0:07

0,40

 

70

660

Na lesnej ceste

0:10

0,46

35

15

680

Odbočka k osade Kišovci

0:07

0,25

15

 

695

Odbočka k osade Hromadovci ↗

0:05

0,22

 

30

665

Hromadovci - odbočka na starý chodník pri studni ↘

0:04

0,18

 

15

650

Po asfaltovú cestu v osade Gajdošovci

0:04

0,18

5

 

655

Križovatka pri osade Gajdošovci ↗

0:08

0,43

 

75

580

Dlhá, Bučník, zast. SAD

2:40

6,50

335

330

   

Vysvetlivky: →← - zachádzka tam a späť, ↘,↗ - odbočiť vpravo, vľavo


Autor textu a fotografií: Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: