brozura z makovaKysucké múzeum v Čadci nedávno vydalo propagačnú brožúru s názvom Z Makova do Budatína.

Nová publikácia, ktorá vyšla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaujímavým a moderným spôsobom mapuje a prezentuje kultúrny a historický potenciál jednotlivých kysuckých obcí a celého regiónu. Zostavovateľom publikácie je historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci, PhD.

brozura z makova„Minulý rok sme sa v múzeu s kolegami rozprávali o tom, že by bolo vhodné vydať novú propagačnú brožúru o Kysuciach, ktorá by po jednotlivých kysuckých obciach prezentovala naše kultúrne dedičstvo a najvýznamnejšie osobnosti regionálnej histórie. Vzniku brožúry predchádzal dlhodobejší výskum zameraný jednak na získavanie informácií a poznatkov a druhú, nemenej dôležitú fázu, predstavovalo zhromažďovanie fotografií a grafického materiálu, ktorý sa k nám dostával z viacerých zdrojov.

Pomohli nám miestne samosprávy, kultúrne inštitúcie i jednotlivci. Množstvo hodnotného materiálu sme získali tiež z našich zbierkových fondov a z internetu. Výsledkom približne ročnej práce je brožúra o kysuckých obciach spájajúca odborné poznatky so zaujímavým grafickým dizajnom,“ priblížil autor publikácie.  

Prezentácia kysuckých miest a obcí

Brožúra je napísaná populárne-vedeckým a širokému spektru čitateľov zrozumiteľným jazykom. Kysuce prezentuje na 74 stranách po jednotlivých kysuckých mestách a obciach usporiadaných vodopisne od horného toku rieky Kysuce v Makove po ústie v Budatíne, čo dokladá i jej názov.

z makova 1

Na stránkach publikácie nájdeme informácie o najvýznamnejších dokladoch kysuckého prírodného i kultúrneho dedičstva a taktiež významných osobnostiach regionálnej histórie. Prezentované informácie sú účelne dopĺňané názornými obrazovými prílohami.

Turistický sprievodca

Brožúra Z Makova do Budatína ponúka využitie vo viacerých oblastiach. Okrem prioritnej prezentačnej a propagačnej úlohy môže plniť i funkciu turistického sprievodcu po najvýznamnejších pamätihodnostiach kysuckých obcí. Popri tom môže poslúžiť i vo vzdelávacom procese pri výučbe regionálnej kultúry či zvyšovaní propagácie turistických atrakcií a návštevnosti celého regiónu.

z makova 12

Kde bude k dispozícii

Informačno-propagačnú brožúru mapujúcu kultúrno-historické dominanty a jedinečnosti regiónu Kysuce bude distribuovať Kysucké múzeum v Čadci prostredníctvom ponuky vo svojich expozíciách v Čadci, Krásne nad Kysucou, Radoli a v Novej Bystrici-Vychylovke. Publikácia bude distribuovaná aj do príslušných knižníc, prípadne kysuckých škôl. Brožúra bude ponúknutá aj obciam a mestám ako zdroj propagácie kultúrneho potenciálu.

Kysucké múzeum v Čadci

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: