keric lavicka nabrezieKERIC sídli pri rieke a už dlhšie v nás dozrievalo rozhodnutie zmeniť nábrežie rieky Kysuca pred našou budovou. Odhodlanie sme sa snažili premeniť na činnosť a na jeseň sme začali viac diskutovať o tejto zmene a naplánovali sme kroky, ako sa k zmene dopracovať.

Na začiatku boli dotazníky, rokovania a návrhy

Dohodli sme sa, že chceme aby to bola zmena podnietená nielen nami, ale širokou verejnosťou, a tak sme začali dotazníkom, aké predstavy majú ľudia o tomto území. Potom sme začali rokovania s inštitúciami – Mesto Čadca, Správa Povodia Váhu, Pozemkový fond, Odbor životného prostredia OÚ. Paralelne sme spolupracovali s architektami na návrhu – Daliborom Špilákom a Dagmar Kapustovou.

Všetko toto začalo prebiehať od začiatku januára a už je breh Kysuce vyklčovaný od náletových drevín a pripravený na výsadbu – práce vykonalo Povodie Váhu v dvoch fázach, najskôr 3.3. vysekali dreviny, a potom v týždni od 20. do 26.3. vyklčovali korene a upravili záplavovú časť koryta Kysuce. Medzi týmito dvoma etapami celý KERIC tím 8.3. vyčistil breh od smetí. Taktiež sme dostali okolo 250 vyplnených dotazníkov od ľudí, kde s nami zdieľali svoje predstavy o tomto území. 

dobrovolnici

Architektonický návrh

Oslovili sme priateľov architektov o vytvorenie návrhu, ktorý by reflektoval na potreby ľudí, ale súčasne aj na technické možnosti realizácie. V tomto momente máme návrh od architektov a čakajú nás rokovania so zainteresovanými inštitúciami, aby nám návrh schválili.

podorys nabrezie

celny pohlad

Získanie financií

komiksĎalším krokom je získanie financií na projekt. V tomto týždni píšeme a posielame projekty na rôzne nadácie, ktoré by tento projekt mohli finančne podporiť a taktiež by sme chceli vytvoriť projekt na STARTLABe, aby ľudia mohli prispieť na financovanie tohto projektu ľubovoľnou sumou, a tak sa stať jeho súčasťou. Tiež budeme organizovať viacero dobrovoľníckych aktivít, pri úprave brehu a osádzaní schodov a lavičiek, kde uvítame pomoc od všetkých, ktorí pomôcť chcú.

Celý projekt je iniciatívou ľudí, ktorí chcú meniť veci a vytvoriť niečo pekné, aby Čadca bola zaujímavejším miestom pre život. Táto komunita ľudí je otvorená a radi medzi sebou privítame každého, kto chce konštruktívne prispieť k realizácii tohto projektu.

Poďakovanie patrí mnohým

Osobne musím povedať, že som milo prekvapená, ako ochotne sa veľa ľudí dobrovoľnícky do projektu zapojilo a pomáha nám ho krok po kroku realizovať. Rada by som ich vymenovala.

Začala by som Daliborom Špilákom a Dagmar Kapustovou, architektmi, ktorí sa od začiatku venujú kresleniu našich predstáv a tvoreniu projektu, ďalej by som chcela spomenúť p. Pavela zo Správy Povodia Váhu, ktorý od prvého stretnutia projektu fandí a pomáha nám s jeho schválením a so svojimi kolegami aj s jeho realizáciou, p. Markuliakovi – geodetovi, že promptne prišiel a zameral nám územie, aby sme mohli vytvoriť projekt.

Organizácia SYTEV nám pomohla zabezpečiť náradie, aby sme mohli neskôr toto nábrežie udržiavať. Milo nás prekvapili aj média – My Kysuce a Moje Kysuce, ktoré sa aktívne zaujímajú o informovanie o tomto projekte. Tiež vďaka patrí všetkým, ktorí v dotazníku alebo na sociálnych médiách reagujú a svojimi názormi nám dávajú podnety, ako projekt realizovať čo najlepšie. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a hlavne samotnú prácu.

V komentároch, ktoré čítame sú aj obavy. Týkajú sa najmä záplav, či projekt vydrží veľkú vodu. Riešenie hľadáme s odborníkmi a snažíme sa nájsť také, ktoré bude udržateľné a vydrží aj výkyvy vodnej hladiny.

Ďalšie obavy, s ktorými sa stretávame, je, že nová oddychová plocha bude „obsadená bezdomovcami“ a „partiami mladých ľudí“. Odpoveďou na to je, že sa snažíme skultivovať verejný priestor pre všetky cieľové skupiny a budeme radi, keď ho budú všetky skupiny využívať v súlade s pravidlami slušného správania.

keric lavicka nabrezie

Predpokladáme, že samotná realizácia sa začne v apríli a celý projekt bude dokončený v júni 2021, takže leto už budeme môcť tráviť pri rieke.

Mirka Petríková
KERIC

Prečítajte si náš rozhovor s Mirkou Petríkovou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: