stavby turzovkaDňa 30. septembra boli okrem cyklochodníka odovzdané i ďalšie dve stavby - Zariadenia sociálnych služieb na Vyšnom konci a zrekonštruovaný a zateplený kultúrny dom Rudolfa Jašíka.

V piatok 30. septembra boli v Turzovke odovzdané tri významné stavby - nový cyklochodník a neskôr aj Zariadenia sociálnych služieb na Vyšnom konci a zrekonštruovaný a zateplený kultúrny dom Rudolfa Jašíka.

Nové zariadenie sociálnych služieb

Nové Zariadenia sociálnych služieb otvorili na Vyšnom konci. 

„Som rád, že po veľmi náročnej a strastiplnej ceste tu dnes môžeme stáť a prezentovať dokončenú stavbu sociálneho zariadenia. Skutočne sa stavala vo veľmi ťažkom období, no spoločnými silami s veľkými kompromismi sa ju podarilo dokončiť. Veľké poďakovanie patrí Ing. J. Červeníkovi, ktorý pri výstavbe zariadenia riešil nespočetné problémy. Poďakovanie patrí realizujúcej firme Ferostav, projektantovi, stavebnému dozoru, oddeleniu výstavby, finančnému oddeleniu, Mestskému podniku službieb a ďalším, vďaka ktorým sa toto nadštandardné dielo podarilo,“ povedal primátor JUDr. Ľubomír Golis

zariadenie socialnych sluzieb turzovka 006

Sociálne zariadenie je bezbariérové a v súčasnosti môže poskytnúť celoročný pobyt 12 klientom. Izby sú priestranné s moderným zariadením polohovateľnými posteľami. V budúcnosti bez stavebných úprav je možné navýšiť kapacitu na 24 klientov a viac.

Zariadenie budú môcť využívať aj ďalší seniori. Je tu vytvorené zázemie pre terénne a ambulantné sociálne služby - opatrovateľskú službu, denné centrum, jedáleň, práčovňu a ďalšie.

„V meste bolo vybudované veľmi pekné nové stavebné dielo s nízkou spotrebou energie s výbavou vysokého štandardu, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta Turzovka,“ skonštatoval projektant stavby Ing, Róbert Zlatoš. Na budove sú umiestnené aj dva solárne panely, ktorými sa zabezpečí ohrev vody pomocou slnečnej energie. V areáli zariadenia sa nachádza oddychová zóna s priestranným dreveným altánkom. Mesto Turzovka realizovalo stavbu z eurfondov, kde získalo viac ako milión €. Celkové náklady na zariadenie sú 1.623.000,- €.

zariadenie socialnych sluzieb turzovka 001

„Nie je to klasické zariadenie – domov dôchodcov, ktoré bude slúžiť len občanom natrvalo. Ide o prelomové zariadenie, ktoré spĺňa aj iné funkcie - seniori tu môžu prísť, posedieť si, naobedovať sa, spoločensky sa vyžiť. Je to prvé zariadenie takéhoto druhu na Kysuciach. Je veľmi málo miest, ktoré takéto zariadenie majú,“ dodal Mgr. Dostál.  Cieľom stavby je zabezpečiť starším spoluobčanom rodinné prostredie. Zabezpečiť im nový domov s komplexnou sociálnou, zdravotnou a kultúrnou starostlivosťou.

Kultúrny dom Rudolfa Jašíka s novou fasádou a zateplením

Napokon bol odovzdaný zrekonštruovaný a zateplený kultúrny dom Rudolfa Jašíka. Projekt bol z hľadiska úspor veľmi dôležitý pre mesto vzhľadom k zvyšujúcim sa cenám energie. „Ide o veľký objekt, energeticky veľmi náročný. Budova už bola zastaralá v havarijnom stave, preto som veľmi rád, že sa nám tento projekt podarilo zrealizovať. Pre mesto znamená úsporu finančných prostriedkov,“ skonštatoval primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.

Celá budova v ktorej sa nachádza mestská knižnica, kino, výstavné priestory a základná umelecká škola sa zateplili. Vymenila sa strešná krytina, ktorá bola v havarijnom stave. Vymenili sa okná, vonkajšie dvere a vo výstavných priestoroch sa zabudovala nová vzduchotechnika.

kulturny dom turzovka 005

„Zabezpečilo sa aj odvetrávanie pivničných priestorov, vytvorili sa otvory, nakoľko sa tu napríklad nachádzajú rozvody kúrenia a vplyvom vlhkosti vznikala korózia.“ dodal primátor Ľ. Golis. Nový vzhľad dostal balkón i schody k šatni a javisku.  „Cieľom stavebných úprav tejto budovy bolo dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti stavby a celkovo vytvoriť farebné riešenie fasád, ktoré bude dopĺňať architektúru pešej zóny a okolitej zástavby,“ povedal Ing. Róbert Zlatoš.

Slávnostnú pásku pri príležitosti dokončenia rekonštrukcie kultúrneho domu spolu s primátorom prestrihol stavbyvedúci zhotoviteľskej firmy LERMONT Ing. Ján Tabaček. K tomuto slávnostnému okamihu svojím spevom a hrou na heligónke prispeli aj súrodenci Záhumenskí. Na projekt pod názvom „ Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke,“ získalo mesto finančné prostriedky z Environmentálneho fondu vo výške takmer 350 000,- €. Celkové náklady na projekt boli takmer 490 000,- €.

autor: redakcia
foto: mesto Turzovka

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: