turzovka cyklochodnikCyklochodník vybudovaný pozdĺž cesty II/487 Čadca – Makov je už dokončený a odovzdaný do predčasného užívania.

Výstavba cyklochodníka začala v minulom roku v septembri a októbri, realizácia pokračovala po ukončení zimnej údržby. 9. septembra 2020 bola stavba cyklochodníka odovzdaná.

Cyklochodník je vybudovaný pozdĺž cesty II/487 Čadca – Makov, jeho celková dĺžka je 3230 m, oddelený je od cesty lepeným obrubníkom. V celom úseku ide o obojsmerný chodník v podobe spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov.

Na odovzdávaní stavby sa zúčastnili primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis, vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník, projektový manažér Ing. Milan Ovseník, vedúci prevádzkovej jednotky spoločnosti STRABAG Ing. Miroslav Lalinský, vedúci stavby Ing. Tibor Kajánek, stavebný dozor Mgr. Vladimír Dostál a riaditeľ MPS Rudolf Šobich.

„Som nesmierne rád, že sa nám podarilo toto dielo dokončiť. V rámci mesta môže chodník plniť dopravnú funkciu napríklad pri dochádzke do práce, školy ako aj športovú či rekreačnú. Zároveň jeho využívanie môže pozitívne vplývať na zdravie obyvateľstva ako aj na životné prostredie,“ skonštatoval primátor mesta.

cyklochodnik v

V rámci vybudovania cyklochodníka je zabudované zvislé dopravné značenie ako aj vodorovné dopravné značenie, ktoré udáva smer pre chodcov a cyklistov. Cyklochodník je navyše zabezpečený v miestach križovatiek resp. v miestach priechodov pre chodcov bezpečnostnými prvkami pre slepcov formou studeného plastu červenej farby.

Novovybudované osvetľovacie stožiare

"Osvetlenie cesty a novovybudovaného cyklochodníka je zrealizované tak, aby sa zaradilo do systému verejného osvetlenia mesta. Znamená to, že novovybudované osvetľovacie stožiare sú už so zabudovanými úspornými led svietidlami o výkone 51 w riadenými čipmi, ktoré sú napojené na centrálne ovládanie v systéme verejného osvetlenia mesta Turzovky. Osadených je celkovo 108 ks nových osvetľovacích stožiarov typu OS UD 89/10 s výškou nad terénom 10 m. V rámci stavby verejného osvetlenia je zrealizovaná aj nová kabeláž v dĺžke cca 3,2 km. Cyklochodník je oddelený od hlavnej cesty nalepeným obrubníkom o výške 150 mm. Šírka cyklochodníka je 3,50 m, pričom 0,5 m je bezpečnostná šírka a 3,00 m je čistá šírka cyklochodníka (resp. spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov)," informuje Agáta Machovčáková z úseku mediálneho pôsobenia mesta Turzovka.

Výstavba cyklochodníka bola podporená z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové investície na projekt boli viac ako 1,2 miliónov Eur.

autor: redakcia
foto: mesto Turzovka

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: