turzovka cyklochodnik 004V druhej etape vybudovali cyklochodník popri hlavnej ceste Čadca – Makov medzi mostom do Hlineného a čerpacou stanicou cyklochodník v celkovej dĺžke 850 metrov.

V Turzovke slávnostne otvorili nový bezpečný cyklochodník. Vybudovali ho v druhej etape výstavby vyrástol popri hlavnej ceste Čadca – Makov medzi mostom do Hlineného a čerpacou stanicou cyklochodník v celkovej dĺžke 850 metrov. Jeho výstavba začala ešte v minulom roku no už počas tohtoročných prázdnin ho mohli využívať chodci aj cyklisti. Slávnostné otvorenie sa konalo v piatok 30. septembra.

„Ďakujem všetkým poslancom, ktorí hlasovali a podporili tento projekt,“ povedal na slávnostnom odovzdávaní stavby primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis. Zároveň poďakoval vedúcemu výstavby Ing. Jánovi Červeníkovi, zhotoviteľskej firme Metrostav, stavebnému dozoru a všetkým, ktorí sa na realizácii diela podieľali.

turzovka cyklochodnik 001

4 km dlhý obojstranný chodník pre cyklistov a chodcov

„Výstavbou tejto časti chodníka spolu s 1. etapou vyrástol bezpečný viac ako 4 km dlhý obojstranný chodník pre cyklistov a chodcov,“ dodal primátor mesta. Po celej dĺžke chodníka sú zabudované nové osvetľovacie stožiare s úspornými LED svietidlami. Súčasťou cyklochodníka je aj zvislé a vodorovné dopravné značenie.

turzovka cyklochodnik 003

„Mesto malo šťastnú ruku pri verejnom obstarávaní. Aj v 1. a 2. etape sa jednalo o profesionálne firmy, išli samostatne, presne podľa technických noriem a predpisov“, informoval dozor stavby Mgr. Vladimír Dostal. „Mesto Turzovka v tomto ťažkom období Covidu a vojny na Ukrajine dokázalo postaviť také stavby – ako Dom seniorov, cyklochodník, rekonštrukcie spoločenskej sály v Predmieri a kultúrneho domu ktorých investície majú hodnotu 5.000 000, -€, no v budúcnosti budú mať 10 miliónov, ktoré mestu nikto nezoberie. Blahoželám mestu, osobitne p. primátorovi, že mal odvahu v tomto zložitom období sa do týchto projektov pustiť“, dodal Mgr. Dostál.

turzovka cyklochodnik 004

Vedúci výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník sa taktiež poďakoval generálnemu projektantovi Ing. Šubiakovej, dopravnému inšpektorátu v zastúpení Mgr. Klieštika a Správe ciest Ing. Pikuliakovi. „Nech stavba slúži a je využívaná,“ povedal Ing. Červeník. Projekt pod názvom ,,Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka – II. etapa,“ sa realizoval s podporou fondov Európskej únie. Celkové investície v obidvoch etapách boli viac ako milión šesťstotisíc eur.

autor: redakcia
foto: mesto Turzovka

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: