vychylovka zeleznickaObnova sa bude týkať takmer 2-kilometrového úseku, ktorý bol z bezpečnostných dôvodov uzatvorený kvôli havarijnému stavu.

V piatok 18.6.2021 zahájila Žilinská župa rekonštrukciu železničnej trate v expozícii Kysuckého múzea – skanzene Vychylovka. Obnova sa bude týkať takmer 2-km dlhého údolného úseku historickej železnice od stanice Kubátkovia po železničné depo pred stanicou Skanzen, ktorá v súčasnosti slúži ako nástupište pre návštevníkov. Z bezpečnostných dôvodov bola trať uzatvorená po náhlom prívalovom daždi pred viac než 15 rokmi a pod jej havarijný stav sa podpísala najmä ďalšia erozívna činnosť vody Chmúrovho potoka, ktorá spôsobila ďalšie podmytie trate a následné zosuvy.

Čo bude zahŕňať rekonštrukcia

V pláne je rekonštrukcia železničného zvršku a spodku, nová kabelizácia trate a oprava a dobudovanie mostných objektov, ktoré sa zároveň prispôsobia technickým požiadavkám na jazdu vlakov. Obnova sa dotkne aj nástupišťa v stanici "Kubátkovia" a úrovňových priecestí, na ktorých sa osadia nové drevené hranoly. Navrhované smerové vedenie trasy v plnej miere rešpektuje pôvodný stav a dôjde len k miernym korekciám.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová o rekonštrukcii uviedla: „Revitalizácia kultúrnych pamiatok patrí vždy medzi technicky i finančne najnáročnejšie stavby. Usilujeme sa preto využívať všetky spôsoby, ako obnovovať kultúrne dedičstvo nášho kraja.“

vychylovka zeleznicka 1

Náklady na stavebné práce sú rozpočtované na 1 722 995,65 eur a župa ich získala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Z vlastných zdrojov krajská samospráva uhradí zo sumy 5%. Ide o ďalšiu rozsiahlu investíciu po výstavbe stanice Skanzen a prepojení kysuckej časti železnice s oravskou, ktorú už župa realizovala v minulosti.

Po obnove sa bude môcť nastúpiť v stanici Kubátkovia

Po obnove, ktorá by mala trvať 12 mesiacov, sa do vlakových súprav na trati opäť vrátia návštevníci. V novom režime budú môcť do historického vlaku nastúpiť už v stanici Kubátkovia a odviezť sa až do sedla Beskyd, ktoré je najvyššie položeným bodom celej trate. Dĺžka trate by tak mala presiahnuť 7,5 km. Jazdy po úvraťovom systéme sú magnetom pre návštevníkov. Hoci sezóna v skanzene trvá len pol roka, v roku 2020 odviezla viac než 23 000 turistov a v bežnom roku to býva ešte viac.

„V letných mesiacoch sú jazdy historickým vlakom vyhľadávanou atrakciou najmä pre rodiny s deťmi. Nový úsek trate nám umožní zvýšiť počet jázd. Sprevádzkovaním stanice Kubátkovia však čiastočne zasanujeme aj problém s parkovaním, nakoľko návštevníci budú môcť parkovať už v dolnej časti,“ vysvetlila riaditeľka Kysuckého múzea Helena Kotvasová.

vychylovka zeleznicka 2

Historická lesná úvraťová železnica je zachovanou a funkčne obnovenou časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice (KOLŽ), ktorá vznikla v roku 1926. V roku 1991 bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Zachovaný systém úvratí je považovaný za svetový unikát a jednu z mála tratí vo svete, ktorá je dodnes funkčná.

Prečítajte si aj:

autor: redakcia
foto a zdroj: ŽSK

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: