kamion klimcik mVčera 14.10.2021 sa uskutočnilo v župnom úrade rokovanie, týkajúce sa obmedzenia prejazdu tranzitujúcej dopravy medzi Kysucami a Oravou. Otázka kamiónového tranzitu cez Bystrickú dolinu je stále otvorená.

Oravská strana a najmä zástupcovia dopravcov opäť rozprúdili diskusiu o prechode nákladnej prepravy. Tlačia na to, aby oravský prepravcovia mohli prechádzať cez Bystrickú dolinu.

Na rokovaní sa po prvýkrát spolu zišli všetci nielen dotknutí aktéri územia, a to zástupcovia dopravných inšpektorátov oboch regiónov prezídia policajného zboru, zástupcovia okresných úradov, zástupcovia vlastníkov a správcov ciest, starostovia a primátori dotknutých katastrálnych území a spracovateľ dopravného značenia, ale aj zástupcovia regionálnych prepravcov a ich združení.

Stretli sa na pôde Žilinskej župy

Župa vytvorila priestor na otvorenú diskusiu všetkých zúčastnených strán o využívaní ciest a zákaze tranzitnej nákladnej dopravy cez Bystrickú dolinu, ku ktorej dlhodobo viaceré subjekty zaujímajú rozdielne postoje. V prípade zúčastnených išlo o vzájomné informovanie, ale i snahu o hľadanie východiska v situácii, kedy na kysuckej a oravskej strane nie je zjednotené dopravné značenie a dochádza tak ku kurióznym situáciám.

Strhla sa búrlivá diskusia

Ako povedala krajská županka Erika Jurinová, ktorá diskusiu viedla: „Zo stretnutia jednoznačne vyplynulo, že k úpravám v organizácii dopravy dôjde na základe dohody starostov obcí v dotknutých regiónoch. Hoci debata bola miestami veľmi búrlivá, dôležitý bude výsledok, ktorý bude akceptovateľný všetkými stranami.“

Podľa primátora mesta Krásna nad Kysucou Jozefa Grapu tento typ stretnutia nebol vhodne zvolaný vzhľadom na to, že niektorí zúčastnení nemali potrebné informácie. 
"Po búrlivej diskusii sa dohodlo na tom, že ďalšie stretnutie prebehne na úrovní samospráv. Dali sme si vypracovať Vysokej škole dopravnej v Žiline dopravnú analýzu, dopady na región, taktiež odborné posudky aký vplyv a obmedzenia by malo zahustenie dopravy na Bystrickú dolinu a tiež vhodné riešenia."

Starostovia nesúhlasili s tranzitom nákladnej dopravy cez Bystrickú dolinu a nemienia ustúpiť

Starostovia upozorňujú, že po ceste II/520, ktorá vedie cez túto dolinu, je už v tejto chvíli dopravná situácia neúnosná. Spojnicu medzi Kysucami a Oravou využíva veľké množstvo vozidiel prechádzajúcich cez tunajšie obce. "Zrušenie zákazu tranzitnej dopravy nie je len o technických parametroch, o ktorých sa hovorilo, ale je to aj o ľuďoch, ktorí tu žijú. Zahustenie už aj tak hustej dopravy by malo ešte horší dopad na život ľudí v tejto doline. V tomto sme všetci starostovia za jedno a sme jednoznačne proti zrušeniu tohto zákazu," dodáva primátor Jozef Grapa.

Na túto tému sa vyjadril aj starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický, ktorý je tiež poslancom NR SR: "Na stretnutí sme sa zúčastnili starostovia a primátor z Bystrickej doliny a veľmi dôrazne sme vyslovili nesúhlas s akýmkoľvek riešením, ktorý by viedol k povoleniu kamiónovej dopravy cez Bystrickú dolinu. Chápeme dopravcov z Oravy a Kysúc, ktorí chcú prechádzať cez Bystrickú dolinu do svojich sídiel, avšak v žiadnom prípade sa nemôže prijať také riešenie, ktoré by povolilo prejazd kamiónov cez obce Bystrickej doliny. Upozornili sme všetkých, že ak sa raz dopravným značením skonštatuje, že po prepojení Kysuce-Orava je možný kamiónový prechod, v budúcnosti neustojíme tlak nadnárodných dopravcov a tí budú žiadať povolenie tranzitnej dopravy. Pre nás je takéto riešenie neprijateľné."

Ako to celé dopadne?

Županka Erika Jurinová, ktorá diskusiu viedla zhodnotila stretnutie: "Dôležitým prvým krokom k ďalšiemu hľadaniu riešenia je však to, že všetci zúčastnení zhodne potvrdili spoločný nesúhlas s prejazdom tranzitnej nákladnej dopravy. Aktérom v území ide predovšetkým o vyriešenie prejazdu iba takej dopravy, ktorá v úseku Lokca – Krásno nad Kysucou vykonáva dopravnú obslužnosť a má v dotknutých regiónoch svoje sídlo."
Znamená to, že po obdržaní potrebných štúdií sa téma opäť otvorí a bude iniciované nové stretnutie na úrovni samospráv.

Župa tiež na stretnutí informovala o rekonštrukcii úseku cesty v Novej Bystrici, ktorý je zúžený a vplyvom podmytia dochádza k degradácii cesty. Úsek by sa mal rekonštruovať po ukončení súťaže, pravdepodobne od jari.

Na záver treba dodať, že Kysučania sú dlhodobo toho názoru, že tranzit nákladnej dopravy cez Bystrickú nie je vhodné riešenie a budú naďalej trvať na zákaze. Nehovoriac o tom, že v doline je badať výrazný nárast dopravy a to dlhodobým neriešením situácie s výstavbou diaľnice D3. Motoristi si "skracujú" cestu paradoxne zo Žiliny do Čadce cez Lutiše a to z dôvodu sústavných kolón Žilina - Krásno nad Kysucou a naopak.

Prečítajte si aj:

autor a foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: