foto kamion zimaZdruženie oravských dopravcov podporilo štrajk, ktorý iniciovala Únia autodopravcov. Oravskí dopravcovia však idú ďalej a požadujú okrem zníženia cestnej dane a riešenia problémov ohľadom mýtneho systému aj uvoľnenie prepravy pre kamióny cez Bystrickú dolinu.

Pri tejto požiadavke však vzniká pre Kysučanov problém. Oravským prepravcom ide samozrejme o to, aby si skrátili cestu cez prechod z Oravskej Lesnej na Kysuce a ďalej tranzitovali hlavne smerom na Svrčinovec do Českej republiky. Na jednej strane logická požiadavka, na druhej strane takéto uvoľnenie tranzitu by malo vplyv na región Kysuce, hlavne Bystrickú dolinu. Ak by cesta bola úplne otvorená pre kamiónovú prepravu, začali by trasu využívať aj ďalší prepravcovia napríklad z Poľska, Českej republiky…

Oslovili sme oravského prepravcu pána Klimčíka: „Takisto nechceme kamiónový tranzit cez oravské obce. Pre nás je dôležitý dojazd domov čo najkratšou cestou, takéto riešenie by nám stačilo. “
Ďalší oravský prepravca Ing. Albín Viater zo spoločnosti VALIGNUM SK, s.r.o. sa vyjadril podobne: „Keby prešla tá regionálna, to by nám úplne postačilo.“


Bystrická dolina kamiónovú prepravu cez obce nechce

K tejto problematike nám zaslal stanovisko aj starosta obce Stará Bystrica a poslanec NRSR PhDr. JUDr. Ján Podmanický:
„S oravskými autodopravcami sme na túto tému diskutovali viackrát. Starostovia obcí Bystrickej doliny jednoznačne odmietajú, aby bola cesta otvorená pre kamiónovú dopravu. Sme však pripravení rokovať o možnosti, že by sa vo veľmi obmedzenom rozsahu v rámci dopravnej obsluhy umožnil oravským dopravcom z okresu Námestovo dojazd a výjazd do ich domovskej obce. Cesta však nespĺňa technické požiadavky na to, aby sa umožnil voľný prejazd kamiónovej dopravy. V prípade, že by sa dopravcovia snažili o presadenie voľného prejazdu kamiónov po parlamentných voľbách, obce pôjdu do ostrých nátlakových akcií. Treba si uvedomiť, že otvorenie tejto cesty pre kamióny by bolo proti záujmom tisícov ľudí v dotknutých obciach na kysuckej, ale aj oravskej strane.“

kamion kysuce

Stanovisko starostu obce Zborov nad Bystricou k prejazdu kamiónovej dopravy

K problematike sa vyjadril aj starosta obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý:
„Vyjadrenie, že nedomyslená uzávera horského priechodu Kysuce – Orava ničí akékoľvek podnikateľské prostredie v týchto regiónov je iba jednostranné.

Ja sa pýtam, či má prednosť skupina podnikateľov pred bezpečnosťou obyvateľov dotknutých obcí. Robil niekto prieskum u občanov, akoby ovplyvnilo spustenie kamiónovej dopravy cez túto spojnicu ich každodenný život, ktorý je z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky už v tejto chvíli neúnosný. Na strane Bystrickej doliny hovoríme o 10 000 občanoch, ktorí tu žijú, a ktorých sa spustenie kamiónovej dopravy bezprostredne dotýka. Ja, ako starosta Obce Zborov nad Bystricou, s podporou jej obyvateľov zásadne nesúhlasíme s krokom spustenia kamiónovej dopravy cez spojnicu Kysuce – Orava, a to z viacerých dôvodov.

V prvom rade je to, že po ceste II/520, ktorá vedie cez celú obec, je už v tejto chvíli dopravná situácia neúnosná a to hlavne, že túto spojnicu využíva veľké množstvo vozidiel prechádzajúcich cez obec. Otvorením spojnice by sa mnohonásobne zvýšila frekvencia vozidiel prechádzajúcich obcou a zvýšil sa počet dopravných nehôd v obci, a to aj so smrteľnými následkami. Zároveň podotýkam, že parametre cesty II/520 v niektorých úsekoch nezodpovedajú bezpečnosti zvýšeného prejazdu kamiónov cez obec. Z mojej pozície vyviniem maximálne úsilie, aby ku kroku spustenia kamiónovej dopravy cez spojnicu nedošlo, pretože chránim záujmy obyvateľov obce a myslím si, že v tomto prípade mám 100% podporu spoluobčanov.“

cesta na OravuPrejazd Kysuce - Orava je často komplikovaný aj pre osobné automobily

Nová Bystrica takisto s kamiónovým tranzitom nesúhlasí

Aj čiastočné uvoľnenie kamiónovej prepravy pre Oravcov a Kysučanov v rámci dojazdu by prepravcom pomohlo. Pre Kysučanov je to však citlivá téma a otázna je aj táto varianta. V časti Novej Bystrice je veľmi úzka cesta s hroziacimi zosuvmi, podľa starostu obce Nová Bystrica je aj vypracovaný posudok správcu cesty s negatívnym hodnotením pre kamiónovú prepravu.

Vyjadrenie starostu obce Nová Bystrica Ing. Jozefa Balačina:
„Obec Nová Bystrica určite nesúhlasí s tranzitom kamiónov cez našu obec a taktiež nesúhlasíme s dojazdom kamiónov na Oravu. Už len z toho dôvodu, že viaceré úseky cesty II/520, kroré prechádzajú našim katastrálnym územím nespĺňajú technické parametre pre takýto druh dopravy. Potvrdzujú to aj posudky, ktoré boli spracované pre tento účel. Tým najdôležitejším dôvodom je ale samozrejme bezpečnosť ostatných účastníkov dopravy, predovšetkým chodcov a cyklistov, ktorá by bola určite ohrozená.“


Ako to celé dopadne?

Kamiónový tranzit cez Bystrickú dolinu by mohol výrazne prispieť k zhoršeniu kvality života a tiež nehodovosti v problémových úsekoch. Napríklad v Zborove nad Bystricou sú úseky s častými nehodami. Podobne sú na tom aj iné úseky, kde sú cesty úzke, hlavne v časti Nová Bystrica. Ako sa celá situácia vyvinie budeme ďalej sledovať.

Autor: redakcia
Foto: redakcia, obec Nová Bystrica, pixabay

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: