kamionOtázka kamiónového tranzitu cez Bystrickú dolinu je stále otvorená. Stanovisko starostov v tejto časti Kysúc poznáme - sú zásadne proti zmene dopravného značenia. Ako sú však na tom starostovia na Orave?

Na základe článku, ktorý sme publikovali 30.9.2020 sa mnohí čitatelia sa pýtajú na aký podnet začal dopravný inšpektorát konať vo veci zmeny dopravného značenia umožňujúci tranzit dopravy cez Bystrickú dolinu. Podľa našich informácií je objednávateľom zmeny dopravného značenia Združenie miest a obcí Biela Orava.

Otázka zmeny dopravného značenia sa vôbec neprerokovala s dotknutými kysuckými obcami a starostov zámerne neinformovali o plánovanej zmene. Žiadosť podali jednostranne bez akýchkoľvek jednaní.

Pýtali sme sa aj starostov na Orave, kde nám reakciu na otvorený list zaslali starosta obce Oravská Lesná Marek Majdiš a starosta obce Breza Ladislav Matejčík.

Marek Majdiš, starosta obce Oravská Lesná:

"Situácia ohľadom riešenia prepravy tovaru cez spojnicu Oravská Lesná - Nová Bystrica je dlhodobým problémom, na ktorý majú rôzny odborníci protichodné názory. K návrhu nového alebo úprave existujúceho dopravného značenia sa naša obec nevyjadrovala a oficiálne nás s konkrétnym návrhom nikto neoslovoval. Pri osobnej návšteve ministra dopravy sa debatovalo aj o tejto téme s tým, že sa konkrétny návrh predloží na pripomienkovanie. Celkovo však, ako aj u ostatných obcí, nebudeme súhlasiť a nesúhlasíme s riešením, kde by sa vytvoril priestor pre tranzitnú kamiónovú dopravu.

Jediné, z našej strany akceptovateľné riešenie, by bolo, aby sa súčasní regionálni dopravcovia dostali na miesto vykládky a nakládky prípadne na miesto parkovania na základe osobitného povolenia príslušného odboru dopravy alebo špeciálneho dopravného značenia a aby sa prísne pod vysokými finančnými sankciami postihovali všetci, ktorí daným územím len prechádzajú a skracujú si cestu tranzitu cez dotknuté obce.

Rovnako by bolo vhodné žiadať na príslušnom oddelení dopravnej polície, aby bolo pravidelne vykonávané váženie kamiónov prechádzajúcich cez naše územie. Častokrát sú dvojnásobne prekročené prípustné zaťaženia jednotlivých náprav a dochádza k nadmernému poškodzovaniu našich ciest.

Ak teda budeme ako dotknutá obec oslovení, budeme trvať na osadení dopravného značenia resp. jeho úprave tak, aby sa stávajúci počet kamiónov znížil resp. zúžil na vyššie spomínaný okruh dopravcov."

Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce Breza:

"V reakcii na Váš článok uvádzam, že vieme o zmene trvalého dopravného značenia na ceste II/520 na trase Krásno nad Kysucou – Lokca, k čomu bol spracovaný projekt zmeny trvalého dopravného značenia za účelom vylúčenia tranzitnej dopravy z tejto cesty."

Starosta obce Breza tvrdí: "Pravdepodobne došlo k nesprávnej interpretácii alebo nepochopeniu spracovaného projektu, pretože projekt zmeny trvalého dopravného značenia rieši zníženia počtu ťažkých nákladných motorových vozidiel, ktoré by mali prehádzať po ceste II/520 v spomínanom úseku."

O zmenu značenia žiada Združenie miest a obcí Biela Orava - teda oravské obce

"Dôvodom spracovania projektu je súčasné/existujúce trvalé dopravné značenie, ktoré práveže umožňuje prejazd ťažkým nákladným motorovým vozidlám, ktorých hmotnosť môže byť aj 40 ton.
Pretože sa neustále zvyšuje počet ťažkých nákladných motorových vozidiel prechádzajúcich cez naše oravské obce, rozhodlo sa Združenie miest a obcí Biela Orava (ZMOBO) o iniciovanie takejto zmeny dopravného značenia. K tejto zmene dopomohlo nadobudnutie platnosti novej vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a zavedenie nových dopravných značiek do tejto vyhlášky, ktoré umožňujú zamedziť vjazdu na túto cestu tranzitu (tranzitujúcim vozidlám) a nie ako Vy nesprávne uvádzate – povolenie tranzitu kamiónov.

To znamená, že v danom úseku cesty II/520 na trase Krásno nad Kysucou – Lokca a späť by sa z tejto cesty vylúčili tranzitujúce nákladné motorové vozidlá nad 12 ton, umožnil by sa prejazd len nákladným motorovým vozidlám oravských a kysuckých dopravcov aj to nie všetkým, čo bude mať za následok aj zníženie počtu nákladných motorových vozidiel prechádzajúcim touto cestou.

V závere je ešte potrebné uviesť, že počas 12 rokov, ako je cesta v prevádzke, môžu na základe existujúceho dopravného značenia vchádzať nákladné motorové vozidlá, ktorých hmotnosť je väčšia ako 12 ton bez nejakého postihu zo strany polície za porušenie predpisov alebo nerešpektovanie dopravného značenia.

Súčasný zákaz vjazdu je len pre nákladné motorové vozidlá nad 12 metrov, vodiči ak tam vojdú, síce zaplatia pokutu, ktorej výška je 50 Eur, čo je pre skrátenie trasy cca o 100 km a obchádzanie spoplatnených úsekov ciest pre zahraničných prepravcov zanedbateľná položka a oplatí sa im nerešpektovať dopravné značenie.

Po navrhovanej zmene dopravného značenia, by výška pokuty pre všetky vozidlá nad 12 ton za nerešpektovanie dopravného značenia zakazujúceho tranzit bola v zmysle sadzobníka pokút od 800 do 1000 Eur a to by sa už asi nikomu neoplatilo nerešpektovať dopravné predpisy," dodáva Ladislav Matejčík.

Na odporúčanie pána starostu z Brezy sme kontaktovali aj pána Jozefa Blahovca, ktorý má na starosti uvedený projekt. Bohužiaľ do dnešného dňa nám nezaslal žiadne stanovisko ani podklady na túto tému.

Ktoré značenie je teda to správne a zabráni tranzitu cez Bystrickú dolinu: zákaz vjazdu nad 12 m alebo zákaz vjazdu nad 12 t sme sa zatiaľ nedozvedeli. Budeme však naďalej sledovať túto tému.

kamion zborov

 

Kysuckí starostovia sú rozhodnutí nepoľaviť

Starostovia situáciu okolo dopravy vyhodnocujú ako veľmi závažnú a sú ochotní a pripravení vyvíjať nátlakové a protestné akcie proti schváleniu nového značenia.

Okrem kysuckej verejnosti so zmenou dopravného značenia a tranzitom nesúhlasí aj mnoho obyvateľov Oravy. Prečo sa teda oravské obce chystajú pustiť nákladnú dopravu nad 12 metrov cez svoj región?

Ako to už pri takýchto zmenách býva, na začiatku sa vydávajú rozhodnutia s určitými obmedzeniami, ako napríklad uvoľnenie dopravy len na dojazd či vykládku. Avšak podľa našich informácií sa dokonca už požaduje povolenie na prejazd prázdnych kamiónov aj v tranzite.

Výsledkom takýchto čiastkových uvoľňovaní nakoniec často býva úplné zrušenie obmedzení a uvoľnenie dopravy a to znamená nielen pre kysucké, ale aj oravské dotknuté obce enormný nárast dopravy a s tým spojené rapídne zhoršenie kvality života občanov. Navyše tranzit nákladnej dopravy môže poškodiť aj rozvíjajúci sa cestovný ruch v horských lokalitách Oravy a Kysúc.

Prečítajte si aj:

autor a foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: