anton varechaStarosta Vysokej nad Kysucou hodnotí uplynulý rok. Prečítajte si rozhovor s Antonom Varechom.

Tento rok bol pre starostov plný starostí, zrejme viac ako v iných rokoch. Je to tak?

Nenazval by som ho plným starostí, ale skôr iným. Vo Vysokej nad Kysucou v priebehu kalendárneho roka organizujeme spoločne s DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov, TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, OZ Voľný čas, KT Vysoká nad Kysucou, ZŠ s MŠ E. A. Cernana, PZ Vysoká, Muzičkou spod Grúňa, Dievčencami z Vysokej, FS Vysočanka, OZ Lupežov, OZ Bella, OZ Gymnastika Kelčov, aktivistami a celým radom dobrovoľníkov (ale nás je :-)) množstvo kultúrnych, športových a spoločenských aktivít. Našich obyvateľov vopred o všetkom informujeme v obecnom stolovom kalendári, ktorého pôvod, tak ako ho poznáte v mnohých obciach, hľadajte práve vo Vysokej nad Kysucou.

Ich plánovanie, príprava a realizácia si vyžaduje množstvo síl a času samozrejme popri výkone všetkých samosprávnych povinností. Ochorenie COVID-19 a sním prijaté protipandemické opatrenia obmedzili náš život na aký sme boli zvyknutí, no a tento „priestor“ bol vyplnený inými starosťami. Za seba musím povedať, že mi chýbali všetky tie náročné víkendy – hody, adventné trhy, športové turnaje a v podstate by som mohol menovať rad-radom všetko čo bolo zrušené.

Áno, mal som ako starosta iné starosti, ale vôbec som ich osobne nevnímal ako zaťažujúce, ale práve naopak, všetko čo prichádzalo som bral ako nové výzvy, ktoré musím zvládnuť. Starosta nie je predsa zvolený len do slnečných a pohodových dní, ale i do dažďa a nečasu a vždy keď mi je najťažšie si hovorím, že predsa po každej búrke vyjde slnko...

starosta 1

Napriek koronavírusu obec ide ďalej. Čo sa podarilo tento rok urobiť?

I keď začiatok roka, presnejšie začiatok druhého štvrťroka tomu nenasvedčoval, lebo obec musela kvôli predpokladaným výpadkom na príjme z podielových daní prijať reštrukčné a úsporné opatrenia, teraz na konci roka môžeme s kľudom povedať, že sme to zvládli. V priebehu kalendárneho roka sa nám prostredníctvom zamestnancov obce podarilo zrealizovať množstvo drobných údržbárskych, skrášľovacích a revitalizačných prác. Okrem COVID-u nám moc neprialo ani počasie, lebo sme zažili daždivý rok a v našej obci sme museli riešiť i lokálne záplavy a samozrejme i realizáciu protipovodňových prác.

Tohtoročné záplavy

Tými investične najväčšími boli dokončenie zateplenia Administratívnej budovy s.č. 215 so sídlom obecného úradu a dokončenie výstavby ťažkého úseku chodníka popri ceste II/487 v centre obce. Zmenou prešiel i interiér obecného úradu, kde sa nám podarilo najnavštevovanejšie kancelárie presunúť na prízemie budovy tak, aby spĺňali podmienky bezbariérovosti. Zrealizovali sme opravu niektorých miestnych komunikácií, pre „R“ pracovníkov obec zakúpila terénne vozidlo atď.

Krásnym momentom bola i vzácna návšteva, keď sme v stredu 26. augusta 2020 presne o 11:00 hod. privítali v našej obci veľvyslankyňu USA na Slovensku jej excelenciu Bridget A. Brink.

velvyslankyna

Isto to bol bol aj rok výziev...

Áno, pokojne by som tento rok nazval i rokom nových výziev či nápadov. Vzniknutá situácia nám dala priestor hľadať nové riešenia. Takými boli napr. zrealizovanie online prenosov sv. omší (samozrejme i s partnermi) a dokonca sme boli pripravení i počas druhej vlny realizovať priamy prenos majstrovských futbalových zápasov nášho TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Počas sviatku všetkých svätých sme prostredníctvom facebooku vytvorili online priestor, kde mohli pozostalí spomínať na svojich blízkych. Podarilo sa nám vyriešiť všetky hygienické požiadavky, aby sme našim seniorom zabezpečili rozvoz stravy nepretržite i počas dní, kedy bola škola zatvorená. Aby sme mohli dostatočne informovať našich obyvateľov, tak sme vylepšili mobilnú aplikáciu Vysoká nad Kysucou.

rozhovor vysoka 1Online omše a rozvážanie stravy

Pozerali sme i do budúcnosti a podarilo sa nám získať dotáciu na výstavbu nabíjacej stanice pre elektromobily. Po dohode s dodávateľom sme ju doplnili i o nabíjanie pre elektrobicykle a vzduchový kompresor.

Starosta by mal mať víziu akú chce mať obec o niekoľko rokov. Ako by mala vyzerať obec, kde sa dobre žije?

Kvalita bývania samozrejme závisí od dostupnej infraštruktúry, ale zvyknem hovoriť, že rovnako dôležité sú i možnosti kultúrneho či športového vyžitia a hlavne vzájomné komunitné spolunažívanie. Mnohým občanom Vysokej nad Kysucou som vďačný pre ich zmysel napomáhať veciam verejným formou rôznej nezištnej pomoci, vzácnych rád no i osobnou účasťou na rôznych brigádach a spoločných prácach, ktorými sa snažíme krok za krokom skrášľovať našu obec.

A ako vyzerá taká obec v mojich predstavách? Je čistá, ľudia rozumne a hlavne zodpovedne nakladajú s odpadom, k verejnému priestranstvu a verejnému majetku pristupujú zodpovedne ako keby bol ich vlastný no a v obci je pre nich vybudovaná potrebná infraštruktúra. Touto víziou sa vo svojej práci snažím uberať ...

V minulosti sa robilo množstvo chýb z hľadiska urbanizmu, krajinotvorby, plánovania. Výsledkom je, že naše obce pôsobia neusporiadano. Je to aj pre vás téma?

Určite áno. Je veľkou škodou, že v minulosti nebola výstavba v obciach riadená z úrovne možno nejakého okresného architekta resp. nerozvíjala sa koncepčne. Výsledkom nie je len dnešná neusporiadanosť, ale i úzke miestne komunikácie a tým i sťažená ich údržba, nemožnosť expandovania výstavby v lokalitách, kde by to bolo aspoň teoreticky možné atď. I keď sú obce stavebnými úradmi, predsa sme sa nejedenkrát s kolegami bavili na tému vypracovania určitej odporúčacej koncepcie, ktorá by sa týkala novej výstavby, plánovaných rekonštrukcií a jednoducho všetkých stavebných prác, ktoré majú následne vplyv na celkový vzhľad obce.

Neobjavím Ameriku ak poviem, že je to nesmierne náročný proces. Stavebníci nechcú riešiť ako ich dom či prevádzka zapadne do krajiny, chcú len zrealizovať svoju predstavu. Typickým príkladom sú tie hrozné plechové garáže, s ktorými sa teraz i v našej obci, ako i na celých Kysuciach doslova „roztrhlo“ vrece.

Na čo sa môžu Vysočania tešiť v najbližšom období?

kalendar vysoka nad kysucouV aktuálnej situácii by som najradšej odpovedal, že na všetko čo sme si na nasledujúci kalendárny rok v obci naplánovali - aby sme mohli užívať život plnými dúškami, opäť sa stretávať a slobodne sa nadýchnuť. To však nie je v mojej moci. Spoločne s Komisiou pre oblasť financií a správy majetku predkladáme na schôdzu obecného zastupiteľstva vyrovnaný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na kalendárny rok 2021.

Nikto z nás však nedokáže predpokladať, čo nám nadchádzajúci rok prinesie, no našou hlavnou prioritou je začať výstavbu telocvične resp. športovej haly pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorá vo Vysokej nad Kysucou absentuje od 16. septembra 1961 kedy bola základná škola otvorená. Začali sme s výstavbou chodníkov popri ceste II/487, v ktorej by sme radi pokračovali i v nasledujúcich rokoch.

Chystáte sa zrejme aj na realizovanie cyklotrasy...

Máme projekčne pripravenú časť cyklotrasy a na realizáciu tohto zámeru sa chceme uchádzať o získanie finančných prostriedkov v rámci pripravovaných výziev. Nepodarilo sa nám získať finančnú dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia a preto realizujeme vlastné kroky smerujúce k výmene a doplneniu svetelných bodov.

Sú v plánoch aj ďalšie zmeny?

Čaká nás náročná úloha v podobe nutnosti rozšírenia pohrebiska v ústredí obce, kde sme už začali robiť konkrétne kroky a začíname s výkupom pozemkov. V čo najkratšej dobe chceme vyriešiť otázku, ako ďalej naložíme s budovou bývalej základnej školy vo Vyšnom Kelčove atď. Tak ako každá samospráva, plánov a energie máme dostatok a budem rád ak sa nám čo naviac z nich podarí i naplniť.

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, na ktoré sa isto všetci tešíme, no a Vysočania sa môžu tešiť i na nový jedinečný vyrezávaný Betlehem, ktorého autorom je známy rezbár Anton Kadura.

Kysuce chcú byť turisticky zaujímavou destináciou. Má aj Vysoká nad Kysucou takéto ambície? Aké sú hlavné turistické ciele v obci?

Obec Vysoká nad Kysucou je jedným zo zakladajúcich členov dnes už existujúcej Organizácie cestovného ruchu Kysuce. I keď zatiaľ v obci nenájdete veľa možností na prenocovanie, všetko je len otázka času. V priebehu rokov sa postupne v obci snažíme realizovať turisticky a návštevnícky zaujímavé prvky. Niektoré z nich sú orientované na amerického astronauta E. A. Cernana, ktorého starí rodičia pochádzali z našej obce a ktorý i našu obec dvakrát osobne navštívil. Tu patrí Pamätná izba E. A. Cernana, ktorú sa postupne snažíme dopĺňať novými exponátmi či kamenné skulptúry v exteriéri, vytvorené na tému vesmír. V našej obci návštevník nájde i jedinečné analematrické slnečné hodiny – čas na nich ukazuje tieň človeka, ktorý sa musí na ne postaviť. Ich unikátnosť si dokonca už všimli i tvorcovia relácie Slovensko v obrazoch. Do povedomia sa dostáva i krásna súkromná galéria Kamila Art Galery, ktorú nájdete v miestnej časti Nižný Kelčov.

hodinyAnalematicke slnecne hodiny v ustredi obcepamatna izbaPamätná izba E. A. Cernana

V obci sa každý rok koná veľa podujatí...

Do obce sa návštevníkov snažíme prilákať i usporadúvaním kultúrnych a športových podujatí, ktorých je v priebehu celého roka celá plejáda. Z kultúrnych podujatí sú to Pochovanie basy, Holiday nights, Letné kino, Matúšovské hodové slávnosti, ktorých spôsob a organizácia sa stali základom organizácie podobného druhu podujatia v mnohých okolitých i vzdialenejších obciach, Remeselnícky jarmok, Lúpežnícky pochod, Za svätojánskymi muškami, Adventné trhy, ktorých hlavným lákadlom je Živý Betlehem, v ktorom účinkuje každoročne viac ako 50 účinkujúcich z našej obce a v takomto rozmere a rozsahu podobné podujatie nenájdete nikde na Kysuciach.

Z tých športových sú to Beh na Chatu Kmínek, Beh na Vrchrieku, futbalový turnaj, Vysocká nočná stopa (nočný prechod na bežkách), Stolnotenisový turnaj, Hokejbalový turnaj, FTA Železný hasič, súťaž v Gymnastike Kelčovský dvojboj, Krajom drotárie, Vysocký ostrostrelec, Na bicykli okolo Vysokej atď.

stromcekVianočný stromček v centre obce

Môžete viac povedať o projekte, v ktorom predstavujete osady obce?

Obec sa radí medzi obce kopaničiarskeho charakteru a myslím si, že jej najväčšou devízou sú práve čarokrásne osady. Tie je možné nie len navštíviť, ale i užívať si celoročne. V tomto období obrovskú prácu na zviditeľnení osád obce Vysoká nad Kysucou realizuje Anton Opial, ktorý nie je len predsedom Klubu turistov vo Vysokej nad Kysucou ale je predsedom Kysuckého klubu turistiky a majstrom športu.

Pán Opial začal v jarných mesiacoch s prípravou materiálov a spoločne so mnou na webovej stránke www.vysokanadkysucou.sk postupne odkrývame, v podobe seriálu, osadu za osadou. Výsledkom by malo byť nádherné dielo, z ktorého propagáciou nám pomáha spoločnosť CB Media, v podobe samostatnej webovej stránky, kde návštevníci nenájdu len mapu, opis, fotografie či zoznam vysockých osád, ale nájdu tu i vytvorené a detailne popísané lokálne turistické trasy formou okruhov, aby mohli naše kopanice aj navštíviť a to pešo i na bicykli.

Obec zároveň s postupným získavaním informácií o možnosti prenájmu jednotlivých chalúp v osadách, výsledkom čoho bude spoločné jednanie s majiteľmi a vytvorenie jednotného miesta prístupu na možnosti ich prenájmu.
V súvislosti s realizáciou turistickej infraštruktúry má obec pripravených a spracovaných niekoľko projektov ako výstavbu rozhľadne, kde sme získali i pozemok na vrchu Galkovo, ale bohužiaľ zatiaľ sa nám s projektom nepodarilo uspieť (a to už trikrát). Súčasťou týchto plánov je už i spomínaný cyklochodník. Horúcou a aktuálne spracovávanou je i jedna turistická jedinečnosť o ktorej zatiaľ nechcem nič viac prezradiť, ale samozrejme súvisí s cestovným ruchom.

Máte koníčky či záľuby? Ako relaxuje starosta? :)

Moja manželka mi tvrdí, že neostávam nič dlžný svojmu priezvisku a som... varecha namočená do všetkého. Kedysi som pôsobil ako rozhlasový moderátor a DJ takže mojou záľubou je moderovanie a hudba. Rekreačne sa venujem rôznym športom – hokeju, volejbalu, bežkovému lyžovaniu, snowboardu a bicyklovaniu. Snažím sa byť aktívnym členom TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou a taktiež i DHZ Vysoká nad Kysucou, s ktorými sa zúčastňujem i samotných zásahov.

starosta 1

Zaujímam sa IT techniku, grafiku, históriu kresťanstva, folklór, staroveký Egypt, dobovú kartografiu a som veľkým fanúšikom F1 predovšetkým týmu Ferrari. Tento rok som v sebe nabral odvahu a začal som chovať včielky. Keď sa na nad tým tak zamyslím tak tá moja manželka má naozaj pravdu :)

Neviem len tak ležať dokonca ani na pláži, ak relaxujem tak aktívne. Mám rád ľudí a som rád medzi ľuďmi. No keď naozaj potrebujem oddych, tak na to mám dva spôsoby - ležiac na zemi pred televízorom a nejakým komerčným veľkofilmom, alebo sám v tichu tmy a s hvezdárskym ďalekohľadom pozorujúc našu ničotnú malosť vo vesmíre.

 

Práca a všetky moje aktivity ma však okrádajú o čas strávený s rodinou a mojimi dvoma synmi, preto keď je to možné, snažím sa s nimi stráviť každú voľnú chvíľu a aspoň na chvíľu zabudnúť na svet okolo. Musím na záver dodať, že nič človek nedokáže a nezmôže bez svojich blízkych a tých pravých priateľov či ľudí okolo seba a ďakujem Pánu Bohu, že v tomto na mne nešetril.

Pán starosta, ďakujem za rozhovor.

zhováral sa Peter Kolembus

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: