most vranie 2Mnoho vodičov počas dopravnej špičky využíva premostenie Kysuce v časti Vranie. Rekonštrukcia sa má začať 13.10.2021, niekoľko týždňov tak budú musieť vodiči jazdiť po hlavnej trase 1/11 na ktorej sú časté kolóny.

Rekonštrukčné práce na dočasnom premostení v žilinskej mestskej časti Vranie by sa mali naplno rozbehnúť 13.10.2021. Po rekonštrukcii bude možné využívať pôvodne dočasný most aj naďalej.

Práce si vyžiadajú úplnú uzáveru mostov a cesty III/2095. Znamená to, že oba jazdné smery na premostení ako aj cesta III/2095 medzi obcami Vranie a Rudinka budú od 13.10.2021 do 30.11.2021 úplne neprejazdné, pričom doprava bude presmerovaná na okolité komunikácie.

"Rieku Kysuca sme premostili ešte v októbri 2015, počas výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Pomohol modernizovaný železničný most ŽM 16. Na premostenie využívame dva provizórne mosty dĺžky 72 metrov, ktoré boli navrhnuté a určené pre železničnú prevádzku. Museli sme ich preto upraviť, aby po nich mohli prechádzať aj automobily." informuje Eva Žgravčáková vedúca oddelenia komunikácie NDS.

Premostenie vo Vraní

Každý most sa skladá z dvojice mostných polí, o rozpätí 48 a 24 metrov. Mosty sú z oceľovej, rozoberateľnej konštrukcie, zostavenej z jednotlivých, vopred presne vyrobených súčastí, spojených skrutkami. Voľný priestor medzi zvodidlami je široký 3,7 m. Premostenie je bez lávky pre peších.

Pôvodný dočasný most z októbra 2015 mal pritom rozpätie iba 48 m a bol jednopoľový. Pozostával z dvoch mostných konštrukcií, každej pre samostatný jazdný pruh, osadených vedľa seba na spoločných oporách. Za nimi boli v smere od Vrania umiestnené dočasné rúrové priepusty. Z dôvodu nedostatočného prietokového profilu rieky Kysuca boli priepusty odstránené a nahradené ďalšími dvomi mostnými poľami o rozpätí 24 m. Zároveň sme na pôvodnom premostení vymenili originálnu oceľovú mostovku za železobetónovú. Takto upravený dočasný most slúži motoristom od decembra 2017.

Prečo bol vybudovaný dočasný most

Premostenie výrazne pomáha k ekologickej ochrane územia, čo sa prejavuje znížením exhalátov, hlučnosti a v neposlednom rade aj nehodovosti. Jeho vybudovanie zlepšilo nielen bezpečnosť a plynulosť premávky, ale výrazne sa podpísalo aj pod zníženie tranzitnej dopravy po miestnych komunikáciách, ktoré neboli dimenzované na takúto dopravnú záťaž. Prispieva k celkovému skvalitneniu života a sociálnemu komfortu ľudí žijúcich v tejto mestskej časti.

"Po ukončení rekonštrukcie a spustení cestnej premávky po moste bude údržbu mostu vykonávať na základe zmluvy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Údržbou sa rozumie bežná údržba a zimná údržba vrátane všetkých riadiacich výkonových činností, ktorou bude zabezpečená zjazdnosť a prevádzkyschopnosť mostného objektu." dodáva Eva Žgravčáková 

vranie4

Autor: redakcia
Foto: NDS

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: