mesto turzovkaPrimátor mesta Turzovka hodnotí uplynulý rok a hovorí o výzvach, ktoré mesto čakajú.

Primátor mesta Turzovka Ľubomír Golis tvrdí, že sa v meste napriek pandémii podarilo realizovať úlohy, ktoré si stanovili.

Cyklochodník a ďalšie rekonštrukcie

lubomir golisĽubomír Golis„Dokončili sme cyklochodník do mestskej časti Vyšný koniec. Pre zvýšenie bezpečnosti peších boli vybudované štyri inteligentné priechody pre chodcov. Našim hasičom sme zrekonštruovali garáž a sociálne zariadenie, zrekonštruovali sme časti priestorov MsÚ, kde má sídlo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Opravili sme lávku pre peších v mestskej časti Predmier, ktorá už bola v havarijnom stave. Vynovili sme fasádu domu smútku na miestnom cintoríne.

Pre zvýšenie informovanosti sme na webstránke spustili novú aplikáciu „V obraze“, ktorá informuje občanov o aktuálnom dianí v meste a na troch miestach v centre mesta pribudli bezplatné WIFI zóny,“ uvádza primátor Turzovky.

 

Aj v tomto roku pokračovali v rekonštrukcií miestnych komunikácií v odľahlejších častiach mestských častí Turkov, Hlinené a Predmieri. Naďalej sa venovali aj protipovodňovým opatreniam v jednotlivých častiach mesta.

cyklochodnik vNový cyklochodník

Zmeny nastali aj v oblasti školských budov v meste: „Veľké zmeny sme uskutočnili v spojení škôl a školských zariadení do jednej rozpočtovej organizácie Spojenej školy Turzovka. Verím, že toto zlúčenie prispeje ku kvalitnejšiemu výchovno-vzdelávaciemu procesu a zároveň k efektívnejšiemu využívaniu personálnych kapacít a priestorov a k čo najekonomickejšiemu využívaniu finančných prostriedkov, ktoré má škola k dispozícií.

Veľmi dobrým príkladom je, že sme vykonali rozsiahlu rekonštrukciu elektroinštalácie, rozvodov a výmeny svietidiel v pavilóne A základnej školy. Zmodernizovali sme C pavilón na CVČ. V kultúrnom dome R. Jašíka sme zrekonštruovali, vynovili priestory a presťahovali ZUŠ, ktorá ako umelecká zložka patrí do domu kultúry,“ hovorí Ľubomír Golis.

Zaobstaranie rúšok

Na začiatku pandémie bolo potrebné zaobstarať rúška a pripraviť sa na ďalšie kroky. V Turzovke túto úlohu zvládli: „Na začiatku pandémie sme zaobstarali najzraniteľnejšej skupine obyvateľom, teda seniorom rúška. Počas celej pandémie sme pripravovali a rozvážali do domácností obedy, občanom v karanténe sme realizovali nákup potravín a nepretržite fungovala opatrovateľská služba občanom, ktorí sú na to odkázaní.“

turzovka testovanie vMesto sa zapojilo do celoplošného testovania

Aký bude nový rok? V pláne sú ďalšie výstavby a rekonštrukcie

„Do nového roku vstupujeme s novými plánmi a cieľmi. Nikto z nás však nevie aký bude a hlavne dokedy tento nezvyčajný stav ohľadne koronakrízy potrvá. Máme opäť veľké plány, ktoré by mali naše mesto posunúť ďalej a to tým, že začneme s výstavbou domu sociálnych služieb v mestskej časti Vyšný koniec.

Pre našich dôchodcov a spoločenské a záujmové združenia komplexne zrekonštruujeme bývalú budovu ZUŠ, ktorú budú môcť využívať na spoločenské stretnutia. Začneme s budovaním 2. etapy cyklochodníka v smere k čerpacej stanici Benzinol. Máme však aj veľkú ambíciu zrekonštruovať a dať do užívania kultúrnu sálu bývalého I.tranu, ktorá by slúžila mestu a občanom na rôzne spoločenské, kultúrne a rodinné oslavy.“

V meste už od nového roka zaviedli vážiaci systém zberu odpadu pre všetky domácnosti. Ľubomír Golis o tomto systéme hovorí: “Chceme tým docieliť väčšiu spravodlivosť financovania komunálneho odpadu a taktiež inšpirovať občanov, aby čo najdôslednejšie triedili odpad, ktorý vznikne v domácnostiach. Týmto spôsobom znížime náklady za skládkovanie komunálneho dopadu, taktiež šetríme prírodu a životné prostredie.“

mesto turzovka 008

Poďakovanie všetkým, ktorí boli v minulom roku nápomocní

Primátor mesta Ľubomír Golis vyslovuje i poďakovanie za zvládnutie uplynulého roku: „Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali v uplynulom roku v boji proti zákernej chorobe Covid-19 a boli nápomocní pri ochrane života a zdravia nás všetkých. Pevne verím, že sa túto chorobu podarí eliminovať a my budeme zase žiť obvyklým spôsobom života. Ďakujem všetkým zamestnancom mestského úradu, zamestnancom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, že svojim prístupom k práci i v tak sťažených podmienkach zabezpečili všetky služby a spokojnosť všetkých občanov.“

Prečítajte si aj:

autor: redakcia
foto: mesto Turzovka

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: