zvaracKvôli energiám začína tento rok negatívne pre mnohé firmy v regióne. Zvýšené náklady na energie a vstupné náklady na suroviny ovplyvnia fungovanie mnohých firiem a živnostníkov. Zaujímalo nás, aké bolo predchádzajúce obdobie z pohľadu nezamestnanosti v okrese Čadca.

Z pandémie sa firmy ako tak pozbierali, no dostávajú ďalšiu ranu v podobe zvýšených nákladov na energie a suroviny. Vyjadrili sa nám k situácii niektorí výrobcovia z Kysúc. Niektorých to postihne viac, iných menej. Zaujímalo nás preto aj to, aký bol vývoj nezamestnanosti za predchádzajúce obdobia. Opýtali sme sa na to riaditeľky Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Čadci PaedDr. Danky Jašurkovej.

"Rok 2022 bol pre okres Čadca charakteristický pozitívnym vývojom miery nezamestnanosti, ktorá sa postupne znižovala v priebehu celého roka, až sa dostala v októbri 2022 na úroveň pod hranicu päť percent. Bol to najvýraznejší pokles nezamestnanosti od pandémie koronavírusu vôbec," hovorí D. Jašurková.

Aké je momentálna miera nezamestnanosti, prípadne v akej vekovej kategórii evidujete najviac nezamestnaných?

Aktuálne eviduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca k 30.11.2022 najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti v roku 2022 a to 4,84 %. Celkovo bolo evidovaných 2 584 uchádzačov o zamestnanie. Počet uchádzačov pripravených ihneď nastúpiť do práce predstavoval 2 221. Z pohľadu veku tvorili väčší podiel na celkovom počte nezamestnaných starší ľudia nad 55 rokov 22,8 % ako mladí ľudia, ktorých podiel bol 13,4 %.

Pociťovali ste zmeny alebo nárast nezamestnanosti nástupom pandémie?

Áno, nástupom pandémie sa nezamestnanosť výrazne navýšila. Kým v roku 2019 bola priemerná miera evidovanej nezamestnanosti 4 %, v apríli 2020 narástla až na úroveň 5,79 %. V roku 2019 bol celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie priemerne 2367. Po nástupe pandémie v roku 2020 sa tento priemer navýšil na 3219 uchádzačov o zamestnanie. Negatívny trend pokračoval aj v roku 2021, kedy na úrade bolo evidovaných priemerne 3 317 nezamestnaných. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti sme dosiahli v apríli 2021 a to 7,31 %, celkovo bolo vtedy evidovaných 3 617 uchádzačov. Bola to vôbec najvyššia miera nezamestnanosti za posledných 5 rokov.

okres cadca nezamestnanost1

Keď hovoríme o pandémii, mnoho pracovných miest bolo zrušených. Pribúdali tam vôbec nejaké nové pracovné miesta? Ak áno, v ktorých odvetviach sa tak dialo?

Pandémia koronavírusu mala negatívny dopad aj na vytváranie nových voľných pracovných miest v našom regióne. Pokles počtu vytvorených voľných pracovných miest zaznamenal náš okres aj v roku 2022. Kým v roku 2019 zamestnávatelia tunajšiemu úradu nahlásili celkom 3277 voľných pracovných miest, v roku 2020 tento počet klesol na 1830 miest a v roku 2021 klesol na 1771 miest. Klesajúci trend pokračoval aj v roku 2022, kedy prítok voľných pracovných miest bol 1185. Od vzniku pandémie klesol počet voľných pracovných miest nahlásených zamestnávateľmi o 2092 miest. Najväčší záujem zo strany zamestnávateľov je o pracovné pozície operátor výroby v automobilovom priemysle, zvárač kovov a vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy.

Sú hlásené nejaké hromadné prepúšťania v tomto roku?

Aj napriek nižšiemu počtu vytvárania nových voľných pracovných miest, zostala situácia v našom okrese stabilná. Pozitívne hodnotíme aj fakt, že zamestnávatelia v roku 2022 a taktiež v tomto roku nenahlásili ani jedno hromadné prepúšťanie.

okres cadca nezamestnanost2

V roku 2002 bola miera nezamestnanosti v okrese Čadca 14,86%

Budeme sledovať ako ovplyvní zamestnanosť v regióne výrazný nárast cien v energiách a vstupných nákladov pre firmy. Z dostupných dát sme zistili, že najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Čadca za posledných 20 rokov bola v roku 2002, kedy dosiahla v okrese Čadca výšku 14,86% a v Kysuckom Novom Meste v tom roku dosahovala nezamestnanosť až 18,79%.

Autor: redakcia
Foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: