energie firmyCeny energií sú dnes vážna téma. Mnohé podniky na Kysuciach táto situácia privádza k otázke zváženia ďalšieho fungovania. Hrozí aj u nás zvyšovanie nezamestnanosti?

Na otázku zvyšovania cien energií a na jeho dopad na chod kysuckých firiem sme sa spýtali niekoľkých spoločností, resp. zástupcov zamestnávateľov na Kysuciach.

Svoju odpoveď nám zaslal Ing. Ľubomír Jánoška, predseda Združenia podnikateľov Dolných Kysúc: „Nárast zálohových platieb u nás je v rozsahu 2-4x podľa typu prevádzky. Podobne je to aj u členov Združenia podnikateľov Dolných Kysúc. Zaznamenali sme aj vyradenia z regulovaných podnikov.
Registrujeme zvýšenie záloh pre členov ZPDK o cca 80 000 Eur mesačne. Je to ďalšia rana pre investície na Kysuciach. Po covidovom období, inflácii a rastúcich úrokoch ďalší negatívny zásah do ekonomiky!“

Ľ. Jánoška za väčší problém ako zvýšenie záloh považuje zlyhanie ÚRSO pri svojich zákonných povinnostiach regulátora monopolného správania energetiky a ďalej dodáva: „Väčšina našich členov je už mimo regulovaných odberateľov a s nárastom cien sa stretáva dlhšie obdobie. Energie tvoria podstatnú časť nákladov a ovplyvňujú ďalšie rozhodnutia.“

Cenový skok navýšenia elektrickej energie aj 7-násobný

Na otázku výmerov cien energií a vplyvu na ďalší chod prevádzky nám zaslal odpoveď aj riaditeľ strojárskej spoločnosti Delta - ML, s.r.o. Ing. Martin Mestický:

„Začiatok roka 2023 pre spoločnosť Delta-ML, s.r.o. sa javí ako najhorší za posledných minimálne ´x´ rokov. A to hlavne z dôvodu prekvapenia ohľadom vysokého nárastu cien elektrickej energie a plynu. Už v priebehu roka 2022 prichádzali informácie, že dôjde k nárastu cien za energetické vstupy v rámci celej EÚ. Čiastočne podnikateľské subjekty, podnikatelia a živnostníci už vopred upozorňovali na blížiace sa problémy, ale aj podnikateľské zväzy, obchodné komory a rôzne štátne organizácie hovorili o tomto nastupujúcom probléme. Začiatok roka 2023 je aj preto výrazne frustrujúci, nakoľko neskutočné prekvapenie v podobe vysokých cien energií, ktoré momentálne dostávajú riaditelia spoločností, konatelia firiem a živnostníci ich stavia pred ťažké rozhodnutia.

firmy energie kriza

Je pred nimi naozaj ťažké rozhodnutie, ktoré musia urobiť v priebehu nasledujúceho mesiaca. Či a ako zabezpečia konatelia chod svojich firiem a živnostníci chod svojich živností. Pre spoločnosť Delta-ML, s.r.o. znamená nárast vstupov energií ako výrazný ekonomický náklad v rámci jej činnosti. Cena silovej energie v roku 2022 bola 56,12 Eur/MWh, v roku 2023 dochádza k radikálnemu nárastu silovej zložky na 413,80 Eur/MWh. Pre spoločnosť to znamená navýšenie ceny viac ako 7 násobok. Pri plyne cena v roku 2021 bola cena 24,50 Eur/MWh, pre rok 2022 došlo k navýšeniu na 80,45 Eur/MWh a pre rok 2023 prišla ponuka od SSE v cene 168,09 Eur/MWh.

Pre všetky výrobné firmy, ktoré pôsobia v rámci Slovenskej republiky dané ceny predstavujú výraznú ekonomickú záťaž, zníženie alebo úplnú stratu konkurencieschopnosti v rámci celej EU a svetového trhu. Jednoznačne sa ukázalo, že vládna garnitúra, ktorá spravuje v súčasnosti štát nezvláda riadenie štátu, nechápe všetky základné ekonomické súvislosti a ani potreby priemyslu. Slovenská republika je stále založená na priemysle, pre ktorého fungovanie je nevyhnutný zdroj energií za ekonomicky prijateľné ceny. Pokiaľ vláda urýchlene neprijme kroky na reguláciu cien elektrickej energie a plynu pre všetky podniky či už malé, stredné, veľké, dôjde k úplnému rozkladu ekonomiky, výraznému nárastu nezamestnanosti, zvýšeniu inflácie a výraznému zníženiu životnej úrovne obyvateľov Slovenska. Preto ako riaditeľ spoločnosti Delta-ML, s.r.o. dúfam, že vláda pristúpi k urýchlenému riešeniu tejto situácie a zachráni tento štát a nedopustí zatváranie a likvidáciu podnikov, obchodov a živností v tomto štáte.“

firmy energie kriza2

Niektoré spoločnosti to však na najbližší rok neovplyvní

Na otázku nárastu cien energií nám odpovedal aj Jozef Šulgan, riaditeľ strojárskej spoločnosti KOMAD spol. s.r.o., ktorá je významným zamestnávateľom z Krásna nad Kysucou:

„Ceny energií podnikanie spoločnosti Komad spol. s r.o. v roku 2023 negatívne neovplyvnia. Naša stratégia a plánovanie zásobovaním energiami, materiálom a technologickým vybavením spoločnosti je založená na uzatváraní kontraktov pre uvedene položky na ročnej, dvojročnej, respektíve trojročnej báze so spoločnosťami, ktoré sú dlhodobo stabilnými vo svojom obore na slovenskom trhu. Týka sa to hlavne dodávok energií, ktoré boli kontrahované pre rok 2023 už v roku 2020. Táto stratégia sa nám hlavne v týchto krízových časoch osvedčila a zabezpečila udržateľnosť a efektivitu nášho podnikania pre tento rok aj pre ďalšie obdobie. Myslíme si, že tento rok by sa situácia na trhu s energiami aj všeobecne mala pomaly normalizovať a zreálniť aj v ekonomických parametroch v celom hospodárstve.“

firmy energie kriza3

Biznis si vie poradiť, riziká sú však veľké

Situáciu z pohľadu zamestnávateľa ďalej upresňuje Ľubomír Jánoška: „Za tridsať rokov sme prežili veľa, môžem konštatovať, že biznis si so všetkým vie poradiť. Má schopnosť prijať rozhodnutia, ktoré následne ovplyvňujú život spoločnosti. Dnes to však vidíme na ukončovaní a zatváraní podnikov, ktoré mali vysokú energetickú náročnosť. Ide hlavne o hutníctvo,výrobu hliníka a zlievarenstvo. Nárast cien energií ovplyvní väčšinu stredných a malých podnikov v regióne, hlavne to bude strojárenstvo a potravinársky priemysel. To všetko s negatívnym dosahom na obyvateľstvo.“

Otázkou je ako ďalej

Propagátor tzv. „rodinných firiem“ a zároveň predseda ZPK Ľ. Jánoška si kladie otázky ako ďalej a ako zároveň nezabrzdiť, či dokonca nezastaviť hospodárstvo. Vidí dve úlohy, ktoré sa musia zvládnuť:

1/ Úlohou združení bude apelovať na štát, aby dôsledne plnil svoju úlohu ako regulátor a udržal “znesiteľné” ceny energií pre obyvateľstvo, mestá, školy, nemocnice, hospodárstvo...
2/ Ale zároveň musí nasledovať aj veľká výzva na úspory, budovanie alternatívnych zdrojov energií, zjednodušenie procesu budovania fotovoltaiky a iných zdrojov získavania energií.

Nakoniec dodáva: „Združenie podnikateľov Kysúc k dvom nosným témam ´rodinné firmy´ a ´D3preEurópu´ pridáva ďalšiu tému a to je spoločný postup v hľadaní riešení v energetike. Nemôžeme čakať zo založenými rukami!“

firmy energie kriza4

Ako ostatné firmy? Hrozí nám prepúšťanie?

Okrem väčších zamestnávateľov sú na Kysuciach aj tisíce menších spoločností, živnostníkov. Niektorých zvyšovanie cien energií ovplyvní viac, niektorých takmer vôbec. Pre menšie spoločnosti sa pravdepodobne situácia s cenami čiastočne vyrieši novým výmerom (ako momentálne deklaruje štát). Je pravdou, že vláda mohla a mala vyriešiť situáciu oveľa skôr. Či dôjde k výraznejšiemu prepúšťaniu v našom regióne sa dozvieme v následujúcich mesiacoch.

Zároveň však môžeme pozorovať zaujímavý jav vzhľadom na toto obdobie – cena plynu klesá, čo je ojedinelý úkaz, keďže je Európa momentálne v strede vykurovacej sezóny. Dôvodov je viac: máme teplú zimu, neruské dodávky plynu a šetrí sa energiami. Európske zásobníky sú nateraz naplnené dostatočne. Aktuálne je cena plynu nižšia ako pred útokom Ruska na Ukrajinu, je zhruba na úrovni ako v decembri 2021. Aj z tohto dôvodu sa nepriaznivé scenáre pre firmy nemusia naplniť.

autor: redakcia
foto: Delta - ML, s.r.o., KOMAD spol. s.r.o.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: