pohankovecS inváznymi rastlinami sa stretávame aj na Kysuciach. V tomto čase je výrazne vidieť, ako sa rozmohol Pohánkovec - krídlatka. Máte ju vo svojom okolí? Snažte sa ju čo najskôr zničiť!

Táto rastlina - ker obsadila vo veľkej miere brehy Kysuce a jej prítokov. V tomto čase ju dokážete veľmi dobre rozoznať vzhľadom na jej výrazný kvet. Je doslova všade. Šíri sa veľmi rýchlo a rok čo rok je jej viac.
Je to vitálna bylina s pevnou dutou, celkom hrubou byľou a srdcovitými listami. Dorastá až do výšky 3 m. Vtedy vypadá ako ker. Okrem brehov ju nájdeme na nekosených miestach kolo železníc, chodníkov ale už aj uprostred mesta.

Pohánkovec japonský pochádza z Ázie a u nás vytláča pôvodné druhy, úplne mení flóru a následne aj faunu brehových porastov. Je nutné ho pravidelne likvidovať. Aj podľa zákona je vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu inváznych druhov na pozemku a v prípade ich výskytu je povinný ich odstraňovať.

Týka sa to nielen fyzických osôb, ale aj miest a obcí. Ak nezačneme túto rastlinu pravidelne likvidovať stane sa jedinou bylinou nielen na brehoch.
Odstraňovať invázne rastliny musia aj správcovia pozemkov ako Správa povodia Váhu alebo Železničná spoločnosť. Na ich nekonanie môžu občania poukázať na Štátnej ochrane prírody alebo na Okresnom úrade – Oddelenie životného prostredia. Tento rok sme zaznamenali pokosenie brehov rieky Kysuca v Čadci, no jeden zákrok určite nestačí. Je potrebné sústavné ničenie mladých výhonkov po dobu niekoľko rokov. Je to veľmi vytrvalá a odolná rastlina.

Ako zlikvidovať pohánkovec? Pripravte sa na dlhý boj.

Pri týchto druhov je účinný najmä chemický spôsob formou herbicídov, ktorými sa porast pohánkovcov postrieka. Najvhodnejšie obdobie je na jeseň v čase kvitnutia druhu. Dôležité je, aby v danom roku nebolo predtým do porastu zasahované iným (mechanickým) spôsobom. Po aplikácii herbicídu sa porast skontroluje, či celý porast po postreku zhnedol a vyschol. Ak nie, je potrebné zásah zopakovať na ostávajúce zelené časti. Potom sa vyschnutý porast ponechá cez zimu premrznúť a na jar sa odstránia uschnuté časti rastlín. Ideálne je ich spáliť, no nie vždy je taká možnosť. Ak tak neurobíte hneď na začiatku jej výskytu o niekoľko rokov už bude neskoro a náklady na likvidáciu pohánkovca budú podstatne vyššie.

Pri menších a mladých výhonkoch sa využíva aj kosenie alebo najmä v čase pred kvitnutím rastlín, ideálne keď je rastlina ešte malá pričom je najlepšie opakovať zásah viackrát ročne. Takýto zásah je potrebné uskutočniť niekoľko rokov po sebe. Osamotené rastliny sa môžu aj vykopávať, ale pozor vzhľadom na jej výbornú klíčivosť treba odrezky likvidovať najlepšie spálením, prípadne postriekať chemickým koncentrátom. Pozor ak je rastlina na brehu rieky či potoka, treba použiť prípravok ktorý neohrozí živočíchy vo vodných tokoch.

Ako sa šíri?

Predovšetkým vegetatívne, semenami, podzemkami, alebo kúskami mladých výhonkov – už časť menšia ako 0,5 cm a ťažšia ako 5 g je schopná zakoreniť.
POZOR: Semená nestrácajú klíčivosť desiatky rokov.

Prečítajte si na túto tému aj:

Autor: redakcia
Foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: