most cadca3Most v Čadci vedúci do centra mesta má v správe Slovenská správa ciest a podobne ako iné mosty na Kysuciach je v zlom stave. Tento rok však má dôjsť k jeho rekonštrukcii.

Most cez rieku Kysuca začínajúci pri dôležitej čadčianskej križovatke v smere do jeho centra sa mal začať opravovať ešte v júli v roku 2022. Podľa vtedajších informácií mali práce trvať 8 mesiacov.

V marci 2022 Slovenská správa ciest (SSC) informovala, že predpokladaný začiatok prác je v roku 2023, ukončenie výstavby by malo byť v roku 2024.

Rekonštrukcia sa už niekoľko rokov odkladá

SSC v zámere zverejnenom v júli 2021 uviedla: „Účelom stavby je odstránenie veľmi zlého stavebno-technického stavu na existujúcom mostnom objekte a to demoláciou nevyhovujúcej nosnej konštrukcie mosta a jej nahradením novou nosnou mostnou konštrukciou.“

most cadca2

Navyše sa uvádzalo: "Poruchy sa týkajú najmä nosnej konštrukcie, ktorá je vo veľmi zlom stave, mostného zvršku a príslušenstva mosta. Vplyvom týchto porúch je most zatriedený do stupňa stavebno-technického stavu VI, čo predstavuje stav veľmi zlý. Dôvodom porúch je najmä vysoký vek konštrukcií, ktoré neboli dlhodobo opravované ako aj preťažovanie mosta, ktorý nebol dimenzovaný na zaťaženie akému je vystavovaný. Zostatková životnosť bola v diagnostike vypočítaná na 4,21 roka."

Na ceste 1/11 došlo k rekonštrukcii mosta v Krásne nad Kysucou. Ten prebiehal s niekoľkými reklamáciami, vodiči sa sťažovali na napojenie mosta s vozovkou.

Iný príbeh na ceste 1/11 nás čakal na moste v Kysuckom Lieskovci a najmä na prebiehajúcej rekonštrukcii v Radoli. Tam firma, ktorá mala realizovať opravy ani nezačala s prácami. Nasledovalo opätovné vyhlásenie verejnej súťaže na nového zhotoviteľa, v ktorej uspela spoločnosť STRABAG, s.r.o. Zhotoviteľ nastúpil na stavbu 5.9.2022, podľa zmluvy sa ukončenie výstavby predpokladá do 8 mesiacov od odovzdania staveniska. Teda ešte tento rok.

Most v Čadci sa má opravovať ešte tento rok

Na našu otázku, kedy dôjde k rekonštrukcii mosta v Čadci nám odpovedal Mgr. Martin Guzi z komunikačného odboru SSC:

„Začiatok výstavby mosta I/11 Čadca - most 206 je predpoklad 4. štvrťrok roku 2023. Mostný objekt sa nachádza v stavebno- technickom stave V. -zlý. Ukončenie výstavby: 4. štvrťrok / 2024. Ide o rekonštrukciu nosnej konštrukcie a sanáciu spodnej stavby“

Uvidíme, či sa predpoklad cestárov naplní a nedôjde k ďalším odkladom opráv mosta smerujúceho do samotného centra okresného mesta.

Autor, foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: