bunker krasno nad kysucou 002Na rekonštrukcii bunkra pracoval Stanislav Mikovčák niekoľko mesiacov. Mesto Krásno nad Kysucou si touto obnovou pripomína 75 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny.

Národ, ktorý nepozná svoju históriu, nie je národom.


1945: Krásno nad Kysucou a bystrická dolina sa stali dejiskom boja o oslobodenie

mapaNa jar 1945 sa sovietske vojská presúvali smerom z hornej Oravy cez Bystrickú dolinu a Krásno nad Kysucou, mierili na Čadcu. Ustupujúce nemecké vojsko dalo vystavať protitankové bunkre a zátarasy aj na našom území.
V priestore obce Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou a Oščadnica museli väčšinu protitankových zátarasov z objemných betónových blokov, protitankových zákopov a bunkrov vybudovať miestni občania.

Bunkre boli budované pod označením RINGSTAND 58c, taktiež nazývané Tobruk, lebo projekt bol prvýkrát použitý vo vojne v Afrike nemeckou armádou pri meste Tobruk. V bunkroch sa používal guľomet MG 34 a MG 42. Zátarasy bránili prístupu oslobodzovacích motorizovaných jednotiek ku hlavnej ceste a železničnej trati smerom na Čadcu a Moravu. Štátna cesta a železničná trať mala slúžiť nemeckej armáde pre ústup na západ. Pozdĺž ľavého brehu rieky Bystrice v Krásne nad Kysucou a Zborove nad Bystricou boli zhotovené tiež viaceré malé bunkre ako guľometné hniezda typu ringstand 58c Tobruk, strážiace prístup do Krásna. Nemecká obrana v Krásne sa však pod tlakom sovietskych vojsk postupujúcich z Oravy a Poľska, teda cez Bystrickú dolinu a okolité vrchy a cez priestor Kykula, Veľká Rača a Oščadnica, dňa 30. apríla zrútila.

Dňa 1. mája 1945 boli Zborov a Krásno oslobodené. Podľa pamätníkov celý deň prúdilo vojsko sovietskej armády z Bystrickej doliny cez Krásno smerom do Čadce. Ustupujúca nemecká armáda už nemohla účinnejšie využiť vybudované zátarasy. Ženijné oddiely poškodili železničnú trať, vyhodili niekoľko mostov, elektrických stožiarov
a trafostaníc.

pohlad krasnoPohľad na Krásno tesne po skončení vojny

 

2012: začala sa rekonštrukcia krásňanských bunkrov ako pamätníkov 2. sv. vojny

Akcia TOBRUK
Bola zrealizovaná na záchranu dvoch bunkrov v Krásne nad Kysucou v septembri 2012 Martinom Mikovčákom, vtedy študentom, dnes architektom oceneným mnohými cenami za architektúru v celosvetovom merítku, za pomoci spolužiakov študentov architektúry a sponzorov.

Skupina študentov z FA STU odkryla a sprístupnila bunkre z druhej svetovej vojny a zahájila epochu záchrany fortifikačných stavieb na Kysuciach. Išlo vtedy o dva bunkre v časti Kalinov, ktoré po odkopaní študenti doplnili o drobnú architektúru ako schodiská, drevené paženia, lavičky, mostíky a informačné tabule. Akcia prebiehala v septembri niekoľko dní a 15. 9. 2012 bola slávnostne ukončená odhalením bunkrov.

bunker krasno 004Ľudia, ktorí zahájili obnovu

Akcii predchádzala dlhšia príprava, ktorá spočívala v mapovaní a získavaní poznatkov o daných stavbách. Skupina študentov, ktorú zorganizovali Martin a Viktor Mikovčákovci (synovia Stanislava Mikovčáka, autora cyklotrasy a rozhľadní), odkopala tieto fortifikačné objekty za účelom pripomenutia si hrôz druhej svetovej vojny a spestrenia cyklochodníka.


2020: Tri bunkre sú po zrekonštruovaní súčasťou krásňanskej cyklomagistrály

V súčasnosti, predĺžením cyklotrasy smerom na Oščadnicu, bol odkrytý tretí bunker, na základe iniciatívy mesta Krásno nad Kysucou. Mesto ukončilo v máji 2020 odkrytie bunkra pri Kysuci a dobudovanie okolitej plochy.

Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou, dotvoril tento projekt do úspešného konca a sprístupnil túto časť histórie svojim občanom. Ústretovo zaradil obnovu bunkra do úspešného projektu predĺženia cyklotrasy na Oščadnicu a Klubinu.

Tento súbor cyklotrás, ktorého projektantom bol práve Ing. Stano Mikovčák, sa stáva jednou z najvýznamnejších a objemovo i plošne najväčších stavieb na Kysuciach.

bunker krasno nad kysucou 002Cyklotrasu obohatil zrekonštruovaný bunker z 2. sv. vojny pri rieke Kysuca

Prebehlo 75 rokov, rokov bez vojny, bez utrpení – rokov pokojných budovateľských, rokov bez hladu, strachu a spán­ku. Naše generácie si to nevedia ani predstaviť. Žije už len málo pamätníkov týchto hrozných udalostí. Preto sme sa rozhodli odkryť a zachovať niektoré fortifikačné objekty ako symboly tejto drámy. Veď aj z Krásna a Bystrickej doliny zahynulo počas vojny niekoľko desiatok ľudí. Aby krédo „už nikdy vojna“ bolo večné!

Nákresy, texty, foto: Ing. Stanislav Mikovčák
foto: Ľubica Podoláková

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: