prechod vysoka 008Prechod pre chodcov na ceste II/487 pri autobusovej zastávke "Základná škola" v ústredí obce patrí v súvislosti s jeho lokáciou pri základnej škole k „najvyťaženejším“. Prechod pre chodcov bol doposiaľ neosvetlený a dopravnou značkou označený dokonca len v jednom smere.

S cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov, v tomto prípade predovšetkým detí, sa obec Vysoká nad Kysucou zapojila do grantovej výzvy ČSOB nadácie pod názvom POZOR! ZEBRA NA CESTE. Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou bola posúdená ako úspešná a obec na rekonštrukciu prechodu pre chodcov získala dotáciu 5 000 EUR s podmienkou, realizovať práce najneskôr do 15. decembra 2021.

Cieľom realizácie projektu bolo vybudovanie prechodu pre chodcov, ktorého umiestnenie bolo zosúladené s projektovou dokumentáciou pripravovaného zámeru výstavby 3. úseku chodníka popri ceste II/487. Jeho posunutím oproti pôvodnému prechodu došlo k zvýšeniu bezpečnosti prechádzajúcich a to z dôvodu, že priamo na "starom" prechode zastavoval autobus. Nástrek pôvodného prechodu pre chodcov dodávateľ z vozovky odfrézoval.

prechod vysoka 003 

prechod vysoka 006

Nový prechod pre chodcov bol vyznačený farebným vodorovným značením (biele pruhy v červenom orámovaní). Do vozovky pred prechod boli v oboch smeroch osadené solárne LED gombíky so stálym nočným svietením. Za účelom zvislého nasvietenia prechodu bol do krajnice cesty II/487 osadený stĺp verejného osvetlenia a svetelný zdroj s optikou na nasvietenie prechodu. Obojsmerne boli pred prechod pre chodcov osadené dopravné značky IP6 prechod pre chodcov a solárne LED výstražné svetlá v boxe. Prechod pre chodcov bol obojstranne označený tabuľou poskytovateľa dotácie ČSOB nadácie a logom výzvy POZOR! ZEBRA NA CESTE.

Zámer obce je v čo najbližšej budúcnosti zrealizovať výstavbu nástupného zálivu ako súčasti výstavby 3. úseku chodníka pozdĺž cesty II/487 pričom stavebné konanie je v štádiu územného rozhodnutia.

obec Vysoká nad Kysucou

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: