wifi vysoka nad kysucouObec Vysoká nad Kysucou v snahe zachytávať aktuálne moderné trendy sa aktívne zapája do zverejnených výziev na realizáciu projektov, prostredníctvom ktorých je možné implementovať nové technológie. Takouto bola i výzva Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky pod názvom WiFi Pre Teba.

Zámerom bolo vybudovanie desať WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie občanom a návštevníkom obce Vysoká nad Kysucou k širokopásmovému internetu. Na jeho realizáciu sa obci podarilo získať finančnú dotáciu vo výške 14 250 EUR.

Po realizácii verejného obstarávania a jeho následnej kontrole riadiacim orgánom obec Vysoká nad Kysucou podpísala zmluvu o realizácii diela „WiFi pre Teba – Vysoká nad Kysucou“ so spoločnosťou TES Media s.r.o., ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu za realizáciu celého diela.

10 prístupových bodov

V priebehu mesiacov august, september a október 2021 bola v obci postupne inštalovaná potrebná technológia a optické prepojenia, aby v konečnej fáze mohlo byť nainštalovaných a sprevádzkovaných desať WiFi antén v lokalitách:
Nižný koniec, Nižný koniec - U Sojkov, U Šteglika, centrum obce, Nová kolónia, autobusová zastávka ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Široký most, Nižný Kelčov, Vyšný Kelčov – centrum, Vyšný Kelčov – Rieka (presné lokalizáciu WiFi bodov nájdete na mape nižšie).

wifi vysoka nad kysucou body

Bezplatné pripojenie na internet prostredníctvom projektu WiFi pre teba v obci Vysoká nad Kysucou je produktovo orientované na získavanie informácií pričom sú pochopiteľne blokované stránky poskytujúce nevhodný obsah či možnosti sťahovania veľkých objemov dát.

wifi vysoka nad kysucou body 1 

wifi vysoka nad kysucou body 2

Vzhľadom na existujúcu sídelnú štruktúru obce Vysoká nad Kysucou touto technológiou nie je pokryté celé katastrálne územie, no vďaka realizácii projektu sú v súčasnosti bezplatným širokopásmovým internetom prostredníctvom WiFi pokryté miesta komunitného života (centrum obce, centrá miestnych častí Nižný a Vyšný Kelčov), železničné zastávky i väčšina autobusových zastávok teda priestory, kde dochádza k stretávaniu sa a kde ľudia častokrát potrebujú byť pripojení na internet napr. v súvislosti so získaním informácií o cestovnom poriadku či o všeobecnom dianí v obci a v celej spoločnosti. Medzi zoznamom ponúkaných možností pripojenia na wifi vo vašom mobilnom zariadení je nové wifi pripojenie označené ako WIFI PRE TEBA.

autor: obec Vysoká nad Kysucou
foto: obec Vysoká nad Kysucou, pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: