jurinova jesen 2019 004Vo štvrtok 17. októbra 2019 boli v Kysuckej knižnici v Čadci vyhlásení vítazi 15. ročníka literárnej súťaže Jurinova jeseň.

Odkaz spisovateľa Pavla Hrtusa Jurinu stále žije, či už v jeho literárnych dielach, filmoch a divadelných spracovaniach. Významný podiel na zachovaní jeho odkazu má i celoslovenská literárna súťaž Jurinova jeseň, do ktorej súťažiaci zasielajú literárne diela s duchovnou tematikou.

Tento rok sa do jubilejného 15. ročníka zapojilo 85 súťažiacich z celého Slovenska. Zaslali celkovo 242 prozaických a básnických textov, ktoré hodnotila odborná porota. Jej členmi boli Katarína Džunková a Ján Gallik, predsedom poroty bol Teodor Križka. Slávnostný večer uvádzala redaktorka RTVS Gabriela Tomajková, víťazné práce predniesla prvá slovenská televízna hlásateľka Hilda Michalíková a herec a recitátor Jozef Šimonovič. Atmosféru večera príjemne dotvárali hudobné vstupy violončelistu Alexandra Botoša.

Pred vyhlásením výsledkov súťaže bola slávnostne uvedená Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu, ktorej autorom je Pavol Holeštiak. Kniha dopĺňa jeho prvé dielo s názvom Exulant, ktorý neodišiel, ktoré mapuje život a tvorbu Jurinu.

Po uvedení knihy nasledovalo odovzdávanie čestných uznaní a vyhlasovanie víťazov v oboch kategóriách.

3. miesto v kategórií poézia získala Karolína Kováčová za básne Zo sna, Zo sveta, Z rozprávky. 2. miestom bola ocenená Júlia Rakovská za básne Momentka a Časozberná. 1. miesto v tomto ročníku udelené nebolo.

jurinova jesen 2019 2

Porota sa tento rok rozhodla oceniť pána Júliusa Homolu za svoju básnickú i prozaickú tvorbu mimoriadnou cenou. Pán Homola je i najstarším účastníkom vo veku 89 rokov. Jeho poéziu i prózu predniesla Hilda Michalíková a Jozef Šimonovič.

„Pán Július Homola si vybral cestu svedomia a nespolupracoval s režimom. Postavil sa proti nemu a dožadoval sa slobody svedomia a tvorby,” rozprával Teodor Križka o pánovi Homolovi, ktorý sa nemohol zúčastniť. Dodal, že odmenou za tento boj mu žiaľ bol ťažký život. Napriek podmienkam však stále tvoril, píše až dodnes a v osobe Jurinu vidí človeka, ktorého život a tvorba naďalej ovplyvňuje nových autorov.

Okrem tejto mimoriadnej ceny bola v kategórii poézia udelená aj cena pre účastníka z radov rehoľníkov. Získala ju sestra Lucia Česáková, OSsR.

Za prózu Misia bola 3. miestom ocenená Lucia Herceková, 2. miesto v kategórií próza získala Edita Ďurčová za dielo Christus regnat. Na 1. mieste sa umiestnil Jozef Páleník za prózy Prispievateľ a Žiadosť. Poviedka Žiadosť je o jeho osobnej skúsenosti - bol miništrantom v kostole v obci Svinná, kde ako kňaz pôsobil Ján Haranta. „Prežil som v jeho prítomnosti svoj mládenecký život. Pôsobil na mňa po stránke duchovnej aj po stránke literárnej.” Je to jedna z mála jeho poviedok, ktorá vychádza zo skutočného života.

jurinova jesen 2019

Jubilejný 15. ročník Jurinovej jesene sa konal v roku, kedy si pripomíname 100. výročie narodenia exilového prozaika Pavla Hrtusa Jurinu a 110. výročie narodenia kňaza a básnika Jána Harantu. Literárna súťaž Jurinova jeseň je dôkazom toho, že život a tvorba oboch autorov sú stálou inšpiráciou pre všetkých literátov.

autor: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: