hasici vychylovka 007Významné postavenie dobrovoľných hasičských zborov a ich dôležitosť vyzdvihlo v nedeľu 31. júla 2022 v Múzeu kysuckej dediny podujatie Deň sv. Floriána.

História dobrovoľných hasičských zborov predstavuje bohatú kapitolu novodobých dejín Slovenska. Prvé hasičské spolky v 19. storočí začali vznikať na základe dobrovoľníctva a tento charakter si zachovali až dodnes. Podujatie Deň sv. Floriána pripomenulo kultúrne hodnoty a tradície dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku a v Českej republike.

hasici vychylovka 006

Napriek nepriaznivému počasiu bol pre návštevníkov pripravený zaujímavý program. Okrem výstav hasičskej techniky, hasičských uniforiem, modelov hasičských autíčok v mierke 1:40, sošiek sv. Floriána mohli vidieť aj ukážky prvej pomoci, ukážky hasičských zásahov. Hasičská nedeľa v skanzene vyvrcholila slávnostným sprievodom zástupcov DHZ z okresu Čadca (SR), HZS Jablunkov (CZ), HZS Vyšní Lhoty (CZ), PSP Žory (PL). Následne prebehla svätá omša pri Kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou, počas ktorej bola požehnaná nová hasičská zástava. Po pobožnosti sa sprievod presunul na pódium pri Krčme z Korne, kde predseda ÚzO DPO SR Čadca Miroslav Koza odovzdal ocenenia a vyšívané pamätné stuhy jednotlivým členom hasičských zborov, jubilantom a prizvaným hosťom.

hasici vychylovka 003

Ďakujeme všetkým zúčastneným návštevníkom, nášmu hlavnému cezhraničnému partnerovi Hasičskému záchrannému zboru Moravskosliezskeho kraja a dobrovoľným hasičským zborom z Bystrickej doliny (Dunajov, Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Klubina, Radôstka, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Vychylovka) za pomoc pri organizovaní podujatia.

hasici vychylovka 014

Podujatie Deň sv. Floriána bolo realizované v rámci projektu Pod patronátom sv. Floriána - ev. č. SK/FMP/6c/08/021 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.

Mgr. Miroslava Jančulová

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: