omsa kaplnka vysokaZmiernenie protipandemických opatrení umožnilo vo Vysokej nad Kysucou opätovné dodržanie už viac ako 100-ročnej tradície.

Touto tradíciou je konanie sa výročnej púte a hlavne sv. omše pri kaplnke na hore Kyčera. Tá je zasvätená sv. Anne a od roku 1911 postavená priamo na mieste, kde v roku 1764 došlo k jej údajnému zjaveniu.

Tradíciu sa obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou snažia každoročne dodržiavať a nebolo tomu inak ani tento rok. Obdobne ako minulý rok i tento rok však bolo upustené od konania sa samotnej púte a veriaci sa v „predvečer“ sviatku Anny v nedeľu 25. júla 2021 zišli priamo pri kaplnke sv. Anny. Tu sa o 11:00 hod. konala sv. omša, ktorú celebroval vysocký farár Mgr. František Mikuláš.

omsa kaplnka vysoka v

V jej závere sa však účastníci mohli na niekoľko momentov doslova presunúť v čase naspäť a to vďaka mladému organistovi Tomášovi Kubincovi z Makova. Tomáš Kubinec vlastnoručne zostrojil drevenený orgán a záverečná pieseň tak zaznela v sprievode tohto skvostného a určite i jedinečného hudobného nástroja. I keď tohtoročné počasie nebolo tradične slnečné, predsa len s povzbudenou dušou, krásnym zážitkom a s príjemným pocitom pobytu v prírode sa mohli všetci účastníci rozísť do svojich domovov.

Poďakovanie za organizáciu tohtoročnej slávnosti patrí obci Vysoká nad Kysucou, Farskému úradu vo Vysokej nad Kysucou, DHZ Vysoká nad Kysucou, DHZ Horný Kelčov, rodine Ligačovej a všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa i tento rok postarali o zorganizovanie krásnej slávnosti...

obec Vysoká nad Kysucou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: