cesta projekt 004Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nadviazala spoluprácu s Centrom pre deti a rodiny Semeteš. Vzájomná spolupráca vyústila do nevšedného projektu ,,Cesta do pekla – prečo to radšej neskúšať?“

Cieľom tohto podujatia je nielen zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike závislosti, ale najmä edukovať a informovať mládež o rizikách a dôsledkoch spojených s experimentovaním a užívaním rôznych druhov návykových látok, ako aj o možnostiach poskytovania odbornej pomoci a starostlivosti pre ľudí so syndrómom závislosti. Žiaci a študenti základných a stredných škôl predstavujú rizikovú skupinu vo vzťahu k užívaniu legálnych a nelegálnych drog. Preventívne pôsobenie v tejto oblasti je dlhodobo považované za kľúčové, nakoľko nevedomosť, rôzne mýty a dezinformácie, môžu viesť k závislosti, čo je cesta, z ktorej sa už nedá len tak ľahko vrátiť späť.

cesta projekt 001

,,Naše podujatie je výnimočné tým, že svoje autentické životné príbehy neodprezentujú žiakom dospelí závislí, ktorí sa častokrát stretnú s nezáujmom a nepochopením u tínedžerov. Veď koho iného sú mladí ľudia ochotní počúvať ak nie svojich rovesníkov? Vďaka silným príbehom našich klientov im umožníme nahliadnuť za oponu boja so závislosťou“- uviedla Mgr. Jana Ščurová, psychologička Centra pre deti a rodiny Semeteš.

Podujatia sú tvorené troma časťami, kde v prvej časti účastníci získajú náhľad a vedomosti o samotnej závislosti, mechanizme a možných príčinách jej vzniku, ale aj o psychických, fyzických a sociálnych následkoch experimentovania a užívania návykových látok.

Ďalšou časťou sú emotívne spovede dvoch klientiek Centra, Danky a Vanessky. 15. - ročná Danka si vo svojom mladučkom živote ,,preskákala“ už veľa. Je závislá od alkoholu, skamarátila sa s marihuanou, vyskúšala pervitín a okrem všetkého už spomenutého začala ,,tripovať“, teda brať LSD. ,,Teraz, keď už viem, aké nezvratné následky to mohlo mať, musím si poklopať, že som mala obrovské šťastie, pretože z toho množstva halucinogénov sa mi mohli rozvinúť také psychické problémy, ktoré by mohli byť už nezvratné a trvalé“ - uviedla vo svojom rozprávaní Danka.

cesta projekt 004

Jej ,,spolubojovníčka“ na ceste za slobodným životom bez drog, 17. - ročná Vanesska, ktorá abstinenciu vníma ako vykúpenie zo závislej duše, na záver svojho rozprávania dodala: ,,Chcem, aby ste vedeli, že nech sa vo vašom živote deje čokoľvek, vždy sa dajú nájsť riešenia. Droga nie je riešenie, je to cesta do pekla. Nech to vyzerá akokoľvek zle a akokoľvek neriešiteľné, nie ste v tom sami, nie je hanba požiadať o pomoc. Len treba chcieť a nájsť silu hľadať lepšie riešenia. Aj keď sú niekedy možno ťažšie. Som vďačná tým, ktorí ma v najťažších časoch neopustili, aj keď by som si to zaslúžila po tom, ako som sa k nim správala. Ďakujem im, že stáli pri mne, podporovali ma a budem sa im to všetko snažiť vynahradiť.“

Po skončení rozprávania dievčat zavládlo na podujatí síce ťaživé, no zároveň veľavravné ticho. Na tvárach žiakov sa odzrkadľovali silné emócie - prekvapenie, strach a niektorým v oku zasvietila aj slzička. Po odznení prvotných pocitov však zúčastnení žiaci prejavili svojimi podpornými slovami aj obrovské pochopenie a súcit.

Klienti Centra zároveň pripravili zaujímavú výstavu svojich výtvarných prác a fotografií z ich každodenného života, ktorú dopĺňali aj osobné vyznania a úryvky z ich denníčkov. Výstava je umiestnená v Kysuckej knižnici na úseku literatúry pre deti a mládež a je sprístupnená všetkým návštevníkom knižnice. Všetci klienti Centra svorne tvrdia, že vďaka pomoci, ktorá im je poskytovaná, majú veľkú šancu vrátiť sa a plnohodnotne sa zapojiť do bežného života.

cesta projekt 002

Centrum pre deti a rodiny Semeteš, ktoré vzniklo 05.12.2017, sa nachádza v časti obce Vysoká nad Kysucou. Účelom zariadenia je aktivizovanie vnútorných schopností klientov, ktoré sú potrebné na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov závislostí od psychoaktívnych látok alebo patologického hráčstva, a na zapojenie sa do života a fungovania v prirodzenom prostredí. Centrum vykonáva špecializovaný resocializačný program pre cieľovú skupinu klientov do 18. roku života, ktorým bol diagnostikovaný syndróm závislosti. Funguje na princípoch komunitnej práce, zvládania a dovŕšenia jednotlivých fáz programu. Pravidlá a denný režim sú záväzné pre celú komunitu. Donedávna boli klienti do Centra umiestňovaní len na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, alebo o uložení výchovného opatrenia. Tomu je však od začiatku roka inak. Do Centra sa môžu klienti prihlásiť aj dobrovoľne, bez rozhodnutia súdu.

Môžeme povedať, že Centrum vykonáva záslužnú prácu a vďaka jeho obetavým zamestnancom majú klienti popri náročnom boji so závislosťou aj možnosť sebaspoznávania, sebarozvíjania a získavania rôznych nových zručností. Poslaním Centra nie je len vysporiadanie sa so závislosťou, ale aj poskytnutie bezpečia a istoty, ktoré im v predchádzajúcom živote často chýbali. V prostredí Centra sú klienti spájaní podobnými, niekedy až takmer rovnakými životnými skúsenosťami a príbehmi, a práve to je základom pre vytvorenie úprimných vzťahov a dosiahnutie hlbokého porozumenia a podpory.

cesta projekt 003

Riaditeľka Centra pani Mgr. Leona Klačanská oslovila verejnosť týmito slovami: ,,Ak má niekto akýkoľvek problém a bojí sa zdôveriť svojim blízkym, nech neváha a kontaktuje Centrum. Každá jedna otázka či spoveď neostane bez odozvy. Nikdy nie je neskoro a nie je hanba požiadať o pomoc. A pomoc tu je!“

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto projekte zúčastnili a veríme , že ak sme pomohli čo i len jednému mladému človeku, naša práca mala zmysel.

Bc. Ivana Mesarošová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: